งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 วัน - เวลาปฏิบัติการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.40 น. ศุกร์ เวลา 13.55-16.35 น. ห้องปฏิบัติการ 4422-4423, 4431-4432.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 วัน - เวลาปฏิบัติการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.40 น. ศุกร์ เวลา 13.55-16.35 น. ห้องปฏิบัติการ 4422-4423, 4431-4432."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 วัน - เวลาปฏิบัติการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.40 น. ศุกร์ เวลา 13.55-16.35 น. ห้องปฏิบัติการ 4422-4423, 4431-4432 ว.4 ผู้ประสานงาน อ. สถาพร เกิดเกรียงไกร

2 ปฏิบัติการเรื่อง สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโมเนรา โพ รตีสตาและฟังใจ อาณาจักรพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อและโครงสร้างของพืช การสืบพันธุ์และโครงสร้างที่ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ของพืชดอก

3 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบ แลกเปลี่ยนก๊าซและ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส

4 เกณฑ์การวัดผล สอบย่อยและรายงาน 30% สอบกลางภาคบทที่ 1-6 38% ( บทละ 5 ข้อ ) สอบปลายภาคบทที่ 7-11 32% ( บทละ 6 ข้อ ) รวม 100%


ดาวน์โหลด ppt 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2 วัน - เวลาปฏิบัติการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 13.00-15.40 น. ศุกร์ เวลา 13.55-16.35 น. ห้องปฏิบัติการ 4422-4423, 4431-4432.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google