งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายกิตติคุณ โรจน์บวร วิทยา รหัสนักศึกษา :1246005 2. นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา :1246012 3. นางสาวณัฐพร รุ่งสงวน วงษ์ รหัส นักศึกษา :1246016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายกิตติคุณ โรจน์บวร วิทยา รหัสนักศึกษา :1246005 2. นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา :1246012 3. นางสาวณัฐพร รุ่งสงวน วงษ์ รหัส นักศึกษา :1246016."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. นายกิตติคุณ โรจน์บวร วิทยา รหัสนักศึกษา :1246005 2. นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา :1246012 3. นางสาวณัฐพร รุ่งสงวน วงษ์ รหัส นักศึกษา :1246016 4. นางสาวธนัท เหล่ากุล วาณิช รหัส นักศึกษา :1246020 5. นายธนากร พุทธศาสน์ รหัสนักศึกษา :1246021 1. นายกิตติคุณ โรจน์บวร วิทยา รหัสนักศึกษา :1246005 2. นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา :1246012 3. นางสาวณัฐพร รุ่งสงวน วงษ์ รหัส นักศึกษา :1246016 4. นางสาวธนัท เหล่ากุล วาณิช รหัส นักศึกษา :1246020 5. นายธนากร พุทธศาสน์ รหัสนักศึกษา :1246021

4 6. นายนิวัฒน์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา :1246028 7. นายพงศ์ดนัย ตันติย มาศ รหัส นักศึกษา :1246041 8. นายพรชัย ภู่เจริญ พงศ์ รหัส นักศึกษา :1246044 9. นายวุฒิพงศ์ ทาบทอง รหัสนักศึกษา :1246066 6. นายนิวัฒน์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา :1246028 7. นายพงศ์ดนัย ตันติย มาศ รหัส นักศึกษา :1246041 8. นายพรชัย ภู่เจริญ พงศ์ รหัส นักศึกษา :1246044 9. นายวุฒิพงศ์ ทาบทอง รหัสนักศึกษา :1246066

5 10. นายกิตติวัชร วุฒิ ธรรมกิตติ รหัส นักศึกษา :1246251 11. นายธิติศักดิ์ สินเธาว์ รหัสนักศึกษา :1246257 12. นายไตรรงค์ อัตภูมิ รหัสนักศึกษา :1246261 13. นายสุวิชา ทิพย์ ประชาบาล รหัส นักศึกษา :1246297 10. นายกิตติวัชร วุฒิ ธรรมกิตติ รหัส นักศึกษา :1246251 11. นายธิติศักดิ์ สินเธาว์ รหัสนักศึกษา :1246257 12. นายไตรรงค์ อัตภูมิ รหัสนักศึกษา :1246261 13. นายสุวิชา ทิพย์ ประชาบาล รหัส นักศึกษา :1246297

6 Cyber space ( ไซเบอร์ สเปซ )

7 Cyber space ( ไซเบอร์ สเปซ ) คำคำนี้มีต้นกำเนิดตอนไหน อย่างไรคุณรู้หรือไม่ อันที่จริงคำคำ นี้เป็นคำที่วิลเลี่ยม กิบสัน (William Gibbson) นักเขียนนิยายแนว วิทยาศาสตร์เริ่มนำมาใช้ใน ความหมายของคอมพิวเตอร์เน็ต เวิร์กและอินเตอร์เน็ต

8 ในนิยายเรื่องที่เด่นที่สุดของเขาคือ Neuromancer ( นิวโรแมนเซอร์ ) ซึ่ง ถูกพิมพ์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 นิวโรแมนเซอร์ เป็นนิยายแนว วิทยาศาสตร์ กล่าวถึงโลกอนาคตที่ถูก ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก โดย พระเอกของเรื่องชื่อ “ เคส ” เป็นแฮ็ก เกอร์ตัวฉกาจ ถูกว่าจ้างให้เข้าไปแฮ็ก เครื่องคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

9 ที่ชื่อว่านิวโรแมนเซอร์ เรื่องนี้ยิ่ง ซับซ้อนเข้าไปอีก เมื่อท้ายที่สุด พระเอกของเราก็เพิ่งจะมารู้ความ จริงว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังคำสั่ง แฮ็กครั้งนี้ “ ไม่ใช่คน ” แต่เป็น คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์อีก เครื่องหนึ่ง ที่ร่วมงานกับนิวโรแมน เซอร์มาก่อนชื่อว่า “ วินเทอร์มิวต์ ” (Wintermute)

10 ที่ฉลาดจนถึงขั้นมีความรู้สึก เป็นของตัวเองและเกิดเหม็น หน้าเพื่อนของมันเองมีคนยก ย่องให้หนังสือเรื่องนิวโร แมนเซอร์เป็นคัมภีร์ไบเบิ้ล ของพวกแฮ็กเกอร์ โดยมี รางวัลฮูโก้ (Hugo)

11 และรางวัลนีบูล่า (Nebula) การันตีคุณภาพ ดังนั้นคำว่าไซเบอร์สเปซ ได้ถูกนำมาใช้ ตีความหมายหมายถึงโลก ของคอมพิวเตอร์, เน็ท เวิร์ก, อินเตอร์เน็ท ฯลฯ จนกระทั่งทุกวันนี้

12 หรือ Cyberspace ไซเบอร์สเปซ พื้นที่ว่าง ในที่นี้หมายถึง ที่ว่าง ที่สร้างขึ้นด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เพื่อสื่อสาร ติดต่อกัน ซึ่งสามารถติดต่อกัน ได้ทั่วโลก เหมือนท่องไปใน อวกาศ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

13 cyberspac ไซเบอร์สเปซ จักรวาลหรือที่ว่างเสมือน (virtual space) ที่สร้างขึ้น โดยระบบคอมพิวเตอร์ ความหมายหนึ่งของ space cyberspac ไซเบอร์สเปซ จักรวาลหรือที่ว่างเสมือน (virtual space) ที่สร้างขึ้น โดยระบบคอมพิวเตอร์ ความหมายหนึ่งของ space

14 หมายถึง ช่องว่าง 3 มิติที่ไร้ ขอบเขตที่ซึ่งวัตถุและ เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี ทิศทางที่สัมพันธ์กัน ใน ศตวรรษที่ 20 นี้ ระบบ คอมพิวเตอร์ได้ สร้างช่องว่าง ชนิดใหม่ขึ้นที่สอดคล้องกับคำ cyberspace (cyber เป็นคำ เสริมหน้าที่หมายถึง คอมพิวเตอร์ )

15 รอ สักครู่


ดาวน์โหลด ppt 1. นายกิตติคุณ โรจน์บวร วิทยา รหัสนักศึกษา :1246005 2. นางสาวชื่นกมล อิฐรัตน์ รหัสนักศึกษา :1246012 3. นางสาวณัฐพร รุ่งสงวน วงษ์ รหัส นักศึกษา :1246016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google