งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บจ. เชียงราย ไวน์เนอรี่ บจ. ธนภักดี บจ. มงคลสมัย  บจ. สีมาธุรกิจ บจ. ชาลาวัน ไวน์ เนอรี่ บจ. เทพ อรุโณทัย บจ. แม่จันไวน์ เนอรี่ บจ. แก่นขวัญ บจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บจ. เชียงราย ไวน์เนอรี่ บจ. ธนภักดี บจ. มงคลสมัย  บจ. สีมาธุรกิจ บจ. ชาลาวัน ไวน์ เนอรี่ บจ. เทพ อรุโณทัย บจ. แม่จันไวน์ เนอรี่ บจ. แก่นขวัญ บจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 บจ. เชียงราย ไวน์เนอรี่ บจ. ธนภักดี บจ. มงคลสมัย  บจ. สีมาธุรกิจ บจ. ชาลาวัน ไวน์ เนอรี่ บจ. เทพ อรุโณทัย บจ. แม่จันไวน์ เนอรี่ บจ. แก่นขวัญ บจ. เอส. เอส. การ สุรา บจ. อธิมาตร บจ. กาญจน สิงขร บจ. ทิพราช บจ. เจริญดีการ สุรา บจ. ไทยซานมิ เกล บจ. หลักชัยค้า สุรา บจ. นทีชัย บจ. ซันฟูดส์ และ บจ. ทิพ ทิพา บจ. ฉัตรชัย เมรัย บจ. โรจนะ บจ. ซี. พี. เค. ไวน์ เนอรี่ บจ. ยูไนเต็ด บจ. ประมวลผล บจ. แสงโสม (1) บจ. สุวรรณภูมิ (2) บจ. พูนเพิ่ม ไพศาล บจ. เขา ใหญ่ บจ. วิลเลจ ฟาร์ม บจ. สุรากระทิงแดง บจ. สยามไวน์ เนอรี่ บจ. ไทย สพิ ริท บจ. แสงโสม (2) บจ. ซี. วาย. บอสส์ บจ. ไทย มิริน (3 ) (1 ) (3 ) (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) (1 ) (6 ) (1 ) บจ. นอร์ธ เทินฯ (1 ) องค์การสุรา บจ. ทรัพย์สิน แก้ว บจ. พีคอีเกิ้ล บจ. มิสกัน (2 ) บจ. บี. เจ. การ์ เด้น (1 ) (2 ) (1 ) แผนที่ภาษีสุรา ( โรงงานสุรา ) (1 ) บจ. เฟื่องฟู บจ. นิว เวิลล์ อู๋ (2 ) บจ. สุวรรณภูมิ (1) บจ. สุราบางยี่ขัน

5

6 บัญชีรับ - จ่าย วัตถุดิบ ( แบบ ส.103) การรับน้ำสุรา มี 2 กรณี (1) รับจากกระบวนการกลั่น (2) รับจากโรงงานสุราอื่น หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ การรับน้ำสุรา มี 2 กรณี (1) รับจากกระบวนการกลั่น (2) รับจากโรงงานสุราอื่น หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 โรงงานสุราขนาดใหญ่ * ระบบ Online Data System * Physical Control โดยผู้ควบคุมประจำ โรงงาน * ระเบียบควบคุมโรงงาน * ตรวจสอบและกำกับดูแลโดยสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิต ภาค * ระบบ มิเตอร์ช่วยควบคุมภาษีในโรงงานเบียร์


ดาวน์โหลด ppt บจ. เชียงราย ไวน์เนอรี่ บจ. ธนภักดี บจ. มงคลสมัย  บจ. สีมาธุรกิจ บจ. ชาลาวัน ไวน์ เนอรี่ บจ. เทพ อรุโณทัย บจ. แม่จันไวน์ เนอรี่ บจ. แก่นขวัญ บจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google