งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์
ขอขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ IT กรมสรรพสามิต ภาค 3 ที่เห็นว่าประสบการณ์ของผมจะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมกับผมไปใช้ในหน่วยงานตัวเองได้

2 วิวัฒนาการเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ (Printer) วิวัฒนาการเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีการมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องพิมพ์ดีด เพราะมันมีการใช้แถบหมึกเหมือนเครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งแถบหมึกนี้จะประทับ รอยลงไปบนแผ่นกระดาษ เมื่อถูกเหล็กพิมพ์ดีดไปกระทบเข้า

3 เครื่องพิมพ์ (Printer)
ความหมาย คืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้แสดงผลลัพธ์ (Output) จากการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ในรูปของข้อความ กราฟ แผนผัง หรือ รูปภาพโดยวิธีการพิมพ์ลงบนกระดาษหรือสื่อกลางชนิดอื่น

4 รู้จักเครื่องพิมพ์มียี่ห้ออะไรบ้าง ?
ขอขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ IT กรมสรรพสามิต ภาค 3 ที่เห็นว่าประสบการณ์ของผมจะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมกับผมไปใช้ในหน่วยงานตัวเองได้

5 เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท ?
เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท ?

6 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Line Printer

7 เครื่องพิมพ์ (Printer)

8 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Line Printer เครื่องพิมพ์ดีด

9 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Line Printer

10 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Line Printer

11 เครื่องพิมพ์ (Printer) Dot Matrix Printer
Fujitsu DL3700 TM-U295 TM-U590 7 Pin 24 Pin 9 Pin

12 เครื่องพิมพ์ (Printer) Dot Matrix Printer
Epson LQ-2180i 24 Pin

13

14 เครื่องพิมพ์ (Printer) Dot Matrix Printer
Passbook เครื่องพิมพ์สมุด

15 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Dot Matrix Printer

16 เครื่องพิมพ์ (Printer) Dot Matrix Printer
Print Slip เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

17 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

18 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

19 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

20 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

21 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

22 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

23 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

24 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

25 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Inkjet Printer

26 เครื่องพิมพ์ (Printer) Laser Printer
E450dn E332

27 เครื่องพิมพ์ (Printer) Laser Printer
Toner( หมึก ) Photoconductor ( ชุดสร้างภาพ ) Fusing ( ชุดทำความร้อน)

28 เครื่องพิมพ์ (Printer) Laser Printer
HP 1300 Samsung ML2551 HP 2200

29 เครื่องพิมพ์ (Printer) Laser Printer
Toner( หมึก ) Lexmark C510 Laser Color ( ชุดสร้างภาพ )

30 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Laser Printer

31 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Laser Printer

32 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Thermal Printer

33 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Thermal Printer

34 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Plotter Printer

35 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Plotter Printer

36 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Plotter Printer

37 Plotter/Cuter Printer

38 Plotter/Cuter Printer

39 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Electronics Printer Digital Printer

40 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Model Printer

41 เครื่องพิมพ์ (Printer)

42 เครื่องพิมพ์ (Printer)

43 เครื่องพิมพ์ (Printer)
Parallel Port Port Printer Serial Port LAN Port USB Port


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google