งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์. Computer เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์. Computer เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

2 Computer เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ความหมาย

3 Computer คอมพิวเตอร์คืออะไร ? คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้ง และยังสามารถ จัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมากมาย

4 Computer ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ * งานด้าน ธุรกิจ * งานคมนาคม และสื่อสาร * งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ งานสาธารณสุข * งานวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม * งานราชการ * การศึกษา

5 Computer

6 คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ?

7 Computer แบ่งตามหลักการประมวลผล * คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) * คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer) * คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer)

8 Computer แบ่งตามความสามารถของ ระบบ * เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ( Mainframe Computer ) * ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer ) * มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) * ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

9 Computer แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน * เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องาน อเนกประสงค์ (General Purpose Computer) * คอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะ กิจ (Special Purpose Computer)

10 Computer * คอมพิวเตอร์เพื่อ งานเฉพาะกิจ

11 Computer * เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องาน อเนกประสงค์ (General Purpose Computer)

12 Computer การทำงานของคอมพิวเตอร์ Process Input Output

13 Computer องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ * ฮาร์ดแวร์ (Hardware) * ซอฟต์แวร์ (Software) * บุคลากร (People ware) * ข้อมูล (Data)

14 Computer ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

15 Computer คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใน หน่วยงาน Dell 745 Dell GX620 Dell D 610 IBM A30

16 Fujitsu DL3700 TM-U295 TM-U590 ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน Computer

17

18

19

20

21 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใน หน่วยงาน Dell 745 Dell GX620

22

23 Computer ซอฟต์แวร์ (Software)

24 Computer ซอฟต์แวร์ (Software)

25 Computer ซอฟต์แวร์ใน หน่วยงาน มีอะไรบ้าง ?

26 Computer บุคลากร (People ware)

27 Computer บุคลากรในหน่วยงาน ใครทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

28 Computer ข้อมูล (Data)

29 Computer คุณเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน ? ข้อมูล (Data) ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด ?

30 ข้อมูล (Data)

31

32

33

34 Computer จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหน ?


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์. Computer เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google