งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
ขอขอบคุณที่ทางเจ้าหน้าที่ IT กรมสรรพสามิต ภาค 3 ที่เห็นว่าประสบการณ์ของผมจะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมกับผมไปใช้ในหน่วยงานตัวเองได้

2 Computer ความหมาย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525

3 คอมพิวเตอร์คืออะไร ? Computer
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล  ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้ง และยังสามารถ จัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมากมาย

4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
Computer ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ * งานด้านธุรกิจ * งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข * งานคมนาคมและสื่อสาร * งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม * งานราชการ * การศึกษา

5 Computer

6 คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ?
Computer คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท ?

7 แบ่งตามหลักการประมวลผล
Computer แบ่งตามหลักการประมวลผล * คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก(Analog Computer) * คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล (Digital Computer) * คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer)

8 แบ่งตามความสามารถของระบบ
Computer แบ่งตามความสามารถของระบบ * ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) * เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) * มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) * ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

9 แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
Computer แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน * คอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) * เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานอเนกประสงค์ (General Purpose Computer)

10 Computer * คอมพิวเตอร์เพื่องานเฉพาะกิจ

11 Computer * เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานอเนกประสงค์ (General Purpose Computer)

12 การทำงานของคอมพิวเตอร์
Computer การทำงานของคอมพิวเตอร์ Input Process Output

13 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Computer องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ * ฮาร์ดแวร์ (Hardware) * ซอฟต์แวร์ (Software) * บุคลากร (People ware) * ข้อมูล (Data)

14 Computer ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

15 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน
Computer คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน Dell GX620 Dell 745 Dell D 610 IBM A30

16 Computer ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน Fujitsu DL3700 TM-U295 TM-U590

17

18

19

20

21 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน
Computer คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงาน Dell 745 GX620

22

23 Computer ซอฟต์แวร์ (Software)

24 Computer ซอฟต์แวร์ (Software)

25 ซอฟต์แวร์ในหน่วยงาน มีอะไรบ้าง ?
Computer ซอฟต์แวร์ในหน่วยงาน มีอะไรบ้าง ?

26 Computer บุคลากร (People ware)

27 ใครทำหน้าที่อะไรบ้าง ?
Computer บุคลากรในหน่วยงาน ใครทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

28 Computer ข้อมูล (Data)

29 คุณเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน ? ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด ?
Computer ข้อมูล (Data) คุณเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน ? ข้อมูลอะไรสำคัญที่สุด ?

30 ข้อมูล (Data)

31 ข้อมูล (Data)

32 ข้อมูล (Data)

33 ข้อมูล (Data)

34 จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหน ?
Computer จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหน ?


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google