งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ระบบงานคลังแสตมป์ นำเสนอโดย เสาวนีย์ มาลัยพงษ์ กฤษดา สิงหเสนี 14 ตุลาคม 2556

2 ระบบงานคลังแสตมป์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลประมาณการผ่านระบบ พื้นที่ พื้นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ ปรับเพิ่ม/ลดยอด ก่อนส่งข้อมูลไปยังกรม พื้นที่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกแสตมป์ผ่านระบบได้ โดยระบบแจ้งสถานะและจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้อัตโนมัติ ฝ่ายวางแผน สามารถดูยอดแสตมป์คงคลังทั้งของกรมและพื้นที่ที่ขอเบิก แบบ Real Time เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายแสตมป์ พร้อมแจ้งผลผ่านระบบ พื้นที่ ตรวจรับแสตมป์เข้าคลัง เชื่อมข้อมูลจากการชำระค่าภาษีแสตมป์จากระบบรายได้ของกรม เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมานำจ่ายแสตมป์ได้โดยอัตโนมัติ คลังจ่ายแสตมป์ คลังสามารถจ่ายแสตมป์ได้ถูกต้องแม่นยำ

3 ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประมาณการผ่านระบบ

4 ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประมาณการให้พื้นที่ผ่านระบบ

5 พื้นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ ปรับเพิ่ม/ลดยอด ก่อนส่งข้อมูลไปยังกรม
รูปที่ เมื่อ Upload ไฟล์ ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนที่ดำเนินการเข้าระบบ รูปที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สามารถปรับปรุงยอดประมาณการใช้แสตมป์ได้

6 พื้นที่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกแสตมป์ผ่านระบบได้ โดยระบบแจ้งสถานะและจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้อัตโนมัติ

7 ฝ่ายวางแผน อนุมัติการเบิกแสตมป์ให้พท.
ส่งข้อมูลให้คลังที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ

8 โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
คลังตัดจ่ายแสตมป์ คลังสามารถจ่ายแสตมป์ได้ 2 วิธี FIFO – ระบบช่วยแจ้งตำแหน่งของแสตมป์ที่จะต้องนำจ่ายให้อัตโนมัติ Manual – เจ้าหน้าที่สามารถเลือกจ่ายตามที่ต้องการ โดยมีอุปกรณ์พิเศษ Hand Held เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลแสตมป์ที่นำจ่ายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 14 ตุลาคม 2556

9 รายละเอียดการจ่ายแสตมป์ พร้อมออกใบส่งแสตมป์ (ส.ส.1/48) ให้จากระบบ
รายละเอียดการจ่ายแสตมป์ พร้อมออกใบส่งแสตมป์ (ส.ส.1/48) ให้จากระบบ

10 การตรวจรับแสตมป์เข้าคลังและเข้าบัญชี
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

11 อำนวยความสะดวกในการตรวจรับแสตมป์เข้าคลังของพื้นที่

12 พื้นที่ตรวจรับแสตมป์เข้าบัญชี

13 พื้นที่สามารถจ่ายแสตมป์ให้ผู้ประกอบการ โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการชำระภาษี

14 โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ขอบคุณค่ะ สามารถดูตัวอย่างแสตมป์ และ ทดสอบการใช้อุปกรณ์ ได้ที่ โต๊ะด้านหน้าห้องประชุม 14 ตุลาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google