งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานหน้าห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานหน้าห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานหน้าห้อง

2 กฎหมายคอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความคุ้มครองในเรื่องการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ต

3 E-Commerce ความเป็นมา ความหมาย กรอบแนวคิดและลักษณะการให้บริการ
เทคโนโลยีที่จำเป็น พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย - ชาวต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรค์ของ E-Commerce ในประเทศไทย

4 E-Commerce แบบ Business to Business แบบ Business to Consumer
แบบ Consumer to Consumer แบบ Business to Government แบบ Government to Government

5 การทำ E-Commerce การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นการทำ E-Commerce
ช่วงเวลาที่เหมาะสม การเลือกเทคโนโลยีและซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสม องค์ประกอบและวิธีการประชาสัมพันธ์

6 การทำ E-Commerce ชนิดของสินค้าที่สามารถนำมาซื้อ - ขาย กลยุทธ์การโฆษณา
วิธีการจัดส่งสินค้า องค์กรของรัฐที่สนับสนุนการทำ E-Commerce

7 ความรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจ
ความหมายและวัตถุประสงค์ ประเภทของธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ ประเภทของผลิตภัณฑ์ แหล่งเงินทุน

8 ระบบรักษาความปลอดภัยของ E-Commerce
ความหมายและวัตถุประสงค์ วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประเภทของระบบรักษาความปลอดภัย วิธีการบุกรุกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีป้องกันการบุกรุกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

9 การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ
ด้านการทำบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

10 E – Marketing ความเป็นมา ความหมาย กรอบแนวคิดและลักษณะการให้บริการ
วิธีการโปรโมทสินค้าที่ขายบนอินเทอร์เน็ต ข้อดี – ข้อเสีย

11 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเป็นมา การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต IP Address, DNS , URL , ISP อินเทอร์เน็ตชนิดต่าง ๆ บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

12 ระบบการชำระเงิน วิธีการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต วิธีการป้องกันและการตรวจสอบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต วิธีการป้องกันปัญหาทุจริตอีคอมเมิร์ช


ดาวน์โหลด ppt รายงานหน้าห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google