งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาเส้นใยนาโนผสมยารักษาแผลโรคเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาเส้นใยนาโนผสมยารักษาแผลโรคเบาหวาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พัฒนาเส้นใยนาโนผสมยารักษาแผลโรคเบาหวาน

3 ดร.อรุชา รังสาดทอง นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยได้ผสมยาปฏิชีวนะฟาเล็คซิน(Cephalexin) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเข้ากับพอลิเมอร์ชนิดโพล วินีล แอลกอฮอล์ (Poly vintl alcohol : PVA) ที่มีคุณสมบัติคงตัวนำมาผ่านกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ให้เส้นมีขนาดเล็กประมาณ นาโนเมตร

4 กระบวนการดังกล่าวพบว่า เมื่อมีการนำไปทดสอบแล้ว เส้นใยขนาดนาโนที่ได้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ดี และเมื่อทดสอบความเป็นพิษ ก็ยังพบอีกว่า เส้นใยนาโนที่บรรจุยาซีฟาเล็คซินไม่มีความเป็นพิษกับเซลล์ร่างกายแต่อย่างใด ในต่างประเทศก็มีการพัฒนาเรื่องนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประยุกต์ใช้กับการผลิตเครื่องแบบของทหาร เพื่อลดการติดเชื้อและสามารถระบายเหงื่อและระบายอากาศได้ดี

5 ยังต้องทำการทอลองในคนต่อไป ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณในการนำส่งยา เพื่อทำการรักษาบาดแผลให้มีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น เพราะในปัจจุบันระยะเวลาในการนำส่งยาอยู่ได้นานเพียง 2 วันจึงต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม ให้สามารถทำการส่งยาได้นานขึ้น เพื่อการรักษาบาดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เส้นใยนาโนจากโพลีเมอร์ ชนิดพีวี


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาเส้นใยนาโนผสมยารักษาแผลโรคเบาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google