งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อรุชา รังสาดทอง นักวิจัยศูนย์นา โนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( นาโนเทค ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยนาโนพอลิ เมอร์โดยได้ผสมยาปฏิชีวนะฟาเล็คซิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อรุชา รังสาดทอง นักวิจัยศูนย์นา โนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( นาโนเทค ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยนาโนพอลิ เมอร์โดยได้ผสมยาปฏิชีวนะฟาเล็คซิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ดร. อรุชา รังสาดทอง นักวิจัยศูนย์นา โนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( นาโนเทค ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยนาโนพอลิ เมอร์โดยได้ผสมยาปฏิชีวนะฟาเล็คซิน (Cephalexin) มีฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเข้ากับ พอลิเมอร์ชนิดโพล วินีล แอลกอฮอล์ (Poly vintl alcohol : PVA) ที่มี คุณสมบัติคงตัวนำมาผ่านกระบวนการ ปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ให้เส้นมี ขนาดเล็กประมาณ 100 - 150 นาโน เมตร

4 กระบวนการดังกล่าวพบว่า เมื่อมีการนำไป ทดสอบแล้ว เส้นใยขนาดนาโนที่ได้ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ แบคทีเรียได้ดี และเมื่อทดสอบความเป็น พิษ ก็ยังพบอีกว่า เส้นใยนาโนที่บรรจุยา ซีฟาเล็คซินไม่มีความเป็นพิษกับเซลล์ ร่างกายแต่อย่างใด ในต่างประเทศก็มีการ พัฒนาเรื่องนี้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ประยุกต์ใช้กับการผลิตเครื่องแบบของ ทหาร เพื่อลดการติดเชื้อและสามารถ ระบายเหงื่อและระบายอากาศได้ดี

5 ยังต้องทำการทอลองในคนต่อไป ศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณในการนำส่งยา เพื่อทำการรักษาบาดแผลให้มี ประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น เพราะใน ปัจจุบันระยะเวลาในการนำส่งยาอยู่ได้ นานเพียง 2 วันจึงต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม ให้สามารถทำการส่งยาได้นานขึ้น เพื่อ การรักษาบาดแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เส้นใยนาโนจากโพลีเมอร์ ชนิดพีวี


ดาวน์โหลด ppt ดร. อรุชา รังสาดทอง นักวิจัยศูนย์นา โนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( นาโนเทค ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำการวิจัยเกี่ยวกับเส้นใยนาโนพอลิ เมอร์โดยได้ผสมยาปฏิชีวนะฟาเล็คซิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google