งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 4881107017 2. นางสาวศิริพร งามขำ 4881107019 3. นางสาววราภรณ์ ไชยรักษ์ 4881107039 4. นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว 4881107040.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 4881107017 2. นางสาวศิริพร งามขำ 4881107019 3. นางสาววราภรณ์ ไชยรักษ์ 4881107039 4. นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว 4881107040."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 4881107017 2. นางสาวศิริพร งามขำ 4881107019 3. นางสาววราภรณ์ ไชยรักษ์ 4881107039 4. นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว 4881107040

2 เทคโนโลยีอาหาร : ข้าว เคลือบสมุนไพร ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามี คุณภาพดีที่สุดในโลก เนื่องจากภูมิ ประเทศเหมาะสม และเกษตรกร ไทยมีความสามารถตลอดจนมีภูมิ ปัญญาในการปลูกข้าวมายาวนาน ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นผลงานจาก โครงการวิจัย เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง อาหารแก่ข้าว โดยเสริมสารสกัด สมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดข้าว ได้แก่ สารสกัดจากใบเตย, ดอก อัญชัน, ขมิ้น, กระเจี๊ยบ และ ดอก คำฝอย

3 1. เพื่อเคลือบข้าวที่ปลูกในภาคกลาง ซึ่งราคาต่ำ ทำให้ข้าว มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวมี รายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อแปรรูปข้าว เป็นการเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ใหม่ 4. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้าน วิชาการ เพื่อให้เกษตรกร กระตือรือร้นในการผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์

4 ประโยชน์จากสมุนไพรที่ได้จาก ธรรมชาติที่นำมาทำข้าวเคลือบ สมุนไพร มีดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมุนไพรจาก ใบเตย 2. ประโยชน์ของสมุนไพรจาก ดอกกระเจี๊ยบแดง 3. ประโยชน์ของสมุนไพรจาก ดอกอัญชัน 4. ประโยชน์ของสมุนไพรจาก ขมิ้นชัน 5. ประโยชน์ของสมุนไพรจาก ดอกคำฝอย

5 วิธีการทำข้าวเคลือบ สมุนไพร ดังนี้ 1. วิธีการผลิตข้าวเคลือบ สมุนไพร 2. วิธีหุงข้าวเคลือบสมุนไพร 3. การเตรียมเมล็ดข้าวก่อน เคลือบ 4. การเตรียมสารสมุนไพร

6 สรุป จากคุณค่าทางอาหารของ สมุนไพรชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าข้าวเคลือบสมุนไพร มีคุณค่าทางอาหาร สม่ำเสมอทุก เมล็ด เนื่องจากมีการศึกษา ปรับปรุงคุณภาพ การเคลือบด้วย กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษซึ่ง สามารถมองเห็นความสม่ำเสมอของ สมุนไพรบนเมล็ด แหล่งข้อมูล : http://www.clinictech.most.go.th


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 4881107017 2. นางสาวศิริพร งามขำ 4881107019 3. นางสาววราภรณ์ ไชยรักษ์ 4881107039 4. นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว 4881107040.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google