งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 4881107017
สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง 2. นางสาวศิริพร งามขำ 3. นางสาววราภรณ์ ไชยรักษ์ 4. นางสาวรัตติกาล แสงแก้ว

2 เทคโนโลยีอาหาร : ข้าวเคลือบสมุนไพร
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก เนื่องจากภูมิประเทศเหมาะสม และเกษตรกรไทยมีความสามารถตลอดจนมีภูมิปัญญาในการปลูกข้าวมายาวนาน ข้าวเคลือบสมุนไพรเป็นผลงานจากโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ข้าว โดยเสริมสารสกัดสมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดข้าว ได้แก่ สารสกัดจากใบเตย, ดอกอัญชัน, ขมิ้น, กระเจี๊ยบ และ ดอกคำฝอย

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเคลือบข้าวที่ปลูกในภาคกลางซึ่งราคาต่ำ ทำให้ข้าว มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อแปรรูปข้าว เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 4. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านวิชาการ เพื่อให้เกษตรกร กระตือรือร้นในการผลิตภัณฑ์

4 ประโยชน์จากสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาทำข้าวเคลือบสมุนไพร มีดังนี้
1. ประโยชน์ของสมุนไพรจากใบเตย 2. ประโยชน์ของสมุนไพรจากดอกกระเจี๊ยบแดง 3. ประโยชน์ของสมุนไพรจากดอกอัญชัน 4. ประโยชน์ของสมุนไพรจากขมิ้นชัน 5. ประโยชน์ของสมุนไพรจากดอกคำฝอย

5 วิธีการทำข้าวเคลือบสมุนไพร ดังนี้
1. วิธีการผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร 2. วิธีหุงข้าวเคลือบสมุนไพร 3. การเตรียมเมล็ดข้าวก่อนเคลือบ 4. การเตรียมสารสมุนไพร

6 สรุป จากคุณค่าทางอาหารของสมุนไพรชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็นว่าข้าวเคลือบสมุนไพร มีคุณค่าทางอาหาร สม่ำเสมอทุกเมล็ด เนื่องจากมีการศึกษาปรับปรุงคุณภาพ การเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษซึ่งสามารถมองเห็นความสม่ำเสมอของสมุนไพรบนเมล็ด แหล่งข้อมูล :


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาววิลาสินี หงษ์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google