งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะ เงินรายได้ + รายได้สะสม ) ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ณ 31 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะ เงินรายได้ + รายได้สะสม ) ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ณ 31 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะ เงินรายได้ + รายได้สะสม ) ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ณ 31 พฤษภาคม

5

6

7

8

9

10

11 รายละเอียดเงินงบประมาณ แผ่นดินคงเหลือ เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ 147.79 ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือน กันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ 20.26 20.26 ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 16.27 ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว. 6.56 แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน ( รักษาพยาบาล ) 1.28 ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ 1.00 แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ 2.00 แสนบาท ( กำลังเบิก ) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 13.91 ล้านบาท ( เงินอยู่ที่คณะ )

12 งบได้รับเบิกจ่าย / กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน 14.44 ล้าน 14.34 ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์ SICU 34.8934.891 พัน ครุภัณฑ์ SRCU 26.9626.906 หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก 10.00 9.92 7 หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 4.23 4.157 หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง 8.00 7.964 หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง 12.0011.946 หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ 9.40 9.07 3 แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี 50 40.1339.07 3.02 ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น 3.72 ล้าน รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดิน คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะ เงินรายได้ + รายได้สะสม ) ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ณ 31 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google