งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 54 เงินฝากกองคลังเพิ่มขึ้น 480.14 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 40 ล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 54 เงินฝากกองคลังเพิ่มขึ้น 480.14 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 40 ล้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี 54 เงินฝากกองคลังเพิ่มขึ้น ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 40 ล้าน

4

5

6

7

8

9

10 รายละเอียดเงินงบประมาณ แผ่นดินคงเหลือ เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือน กันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน ( รักษาพยาบาล ) 1.28 ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ 1.00 แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ 2.00 แสนบาท ( กำลังเบิก ) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ล้านบาท ( เงินอยู่ที่คณะ )

11 งบได้รับเบิกจ่าย / กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน ล้าน ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์ SICU พัน ครุภัณฑ์ SRCU หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น 3.72 ล้าน รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดิน คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt ปี 54 เงินฝากกองคลังเพิ่มขึ้น 480.14 ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 40 ล้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google