งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี 2548-2552 มูลค่า ( ล้านบาท ) ร้อยละ 2548 254 9 255 0 255 1 255 22548 25492550255 1 255 2 เงิน งบประมา ณ 83.06 42.9390.9216.318.99 22.67 10.1117.322.431.10 เงิน รายไ ด้ 283.3 2 381.8 6 434.0 0 653.6 1 809.0 4 77.33 89.8982.6897.5798.90 รวม 366.3 8 424. 7 9 524. 9 2 669. 9 2 818. 0 3 10 0. 00

3 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2552 ปี 2552 เดือน คงคลัง ระดับ สำรอ ง ( เดือน ) การสั่งซื้อ รับเข้า จ่าย ออ ก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย แผ่นดินรายได้ ต.ค.ต.ค. 50.710.890119.5594.1778.23024.99 พ.ย.พ.ย. 68.020.99070.5167.2468.27023.97 ธ.ค.ธ.ค. 67.680.97071.3172.3272.33051.41 ม.ค.ม.ค. 70.161.12064.9269.0066.03269.30 ก.พ.ก.พ. 73.691.280.3766.7267.1661.98171.65 มี. ค. 79.700.881.6460.8554.0372.46056.32 เม. ย. 63.561.021.4382.4375.5070.42094.52 พ.ค.พ.ค. 72.731.28 1.7261.60 75.1165.89096.77 มิ. ย. 84.121.131.3775.6171.8373.74086.82 ก.ค.ก.ค. 83.421.131.0760.8465.3570.26067.11 ส.ค.ส.ค. 80.021.251.3973.9180.8640.520 ก.ย.ก.ย. 89.030.720.001.0972.0675.570 รวม 73.5 71.068.99 809. 04 864. 63 815. 703 ต.ค.ต.ค. 54.840.700.00117.5093.6577.5406.72

4

5

6 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 2548 254 9 25502551255 2 254 8 254 9 255 0 25512552 รายการยา 850 846 855 885 913358 391386412440 มูลค่าการ ใช้ ( ล้านบาท ) 223.1 8 261. 3 1 308.0 9 386.4 1 454. 7 0 109. 7 6 157. 2 2 229. 6 4 273.8 5 391.3 5 ร้อยละ 67.0 3 62.4 4 57.3 0 58.5 2 53.7 4 32.9 7 37.5 6 42.7 0 41.4 8 46.2 6

7

8 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศยานำเข้า 2548 254 9 255 025512552 2548 254925502551 255 2 รายการยา 564 569577621640 644 668664676713 มูลค่าการใช้ ( ล้านบาท ) 73.9584.8393.41 109.1 8 124.8 5 258.9 8 333.6 9 444.3 2 551.0 8 721. 2 ร้อยละ 22.2 1 20.2 7 17.3 7 16.5 4 14.7 6 77.7 9 79.7 382.63 83.4 6 85.2 4

9

10 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามชื่อการค้าและชื่อสามัญ ยาในชื่อการค้ายาในชื่อสามัญ 2548 254 9 255025512552 254 8 254 9 255025512552 รายการยา 39 42433125 39 42433125 มูลค่าการ ใช้ ( ล้านบาท ) 4.99 4.571.764.297.12 10.7 6 12.3 5 13.6410.6514.83 ร้อยละ 31.6 9 27.0 3 11.4 0 28.7 1 32.44 68.3 1 72.9 7 88.6 0 71.2 9 67.5 6

11

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2552 เดือน abcd เฉลี่ย 2551 0.621.141.391.52 0.97 ต.ค.ต.ค. 0.431.142.691.930.89 พ.ย.พ.ย. 0.681.242.091.650.99 ธ.ค.ธ.ค. 0.691.121.852.330.97 ม.ค.ม.ค. 0.861.232.032.071.12 ก.พ.ก.พ. 0.971.492.181.551.28 มี. ค. 0.571.071.762.430.88 เม. ย. 0.671.251.902.161.02 พ.ค.พ.ค. 0.921.452.202.071.28 มิ. ย. 0.741.402.023.201.13 ก.ค.ก.ค. 0.781.351.902.491.13 ส.ค.ส.ค. 0.941.452.032.141.25 ก.ย.ก.ย. 0.560.791.161.560.72 เฉลี่ย 0.731.251.982.131.06 รายการ 126213990241353 มูลค่า ( ล้านบาท ) 480.75226.79130.787.73846.05 ต.ค.ต.ค. 0.460.831.301.770.70

13

14

15

16 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปี 2551-2552 เดือน กำไรขั้นต้นอัตรากำไร (%) 25512552 25512552 ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค. 53.0722.8877.4229.5443.1138.16 พ.ย.พ.ย. 54.5122.7668.4626.0741.7638.08 ธ.ค.ธ.ค. 48.5919.8272.8827.6540.7937.94 ม.ค.ม.ค. 53.9621.9865.9026.3940.7340.05 ก.พ.ก.พ. 56.2822.4261.7225.1739.8340.48 มี. ค. 57.3322.7972.4428.2939.7639.06 เม. ย. 54.2423.4071.5026.9243.1537.64 พ.ค.พ.ค. 59.4224.1665.9025.6340.6638.89 มิ. ย. 56.2123.2173.8929.0741.3039.34 ก.ค.ก.ค. 61.7124.4270.7527.7639.5739.24 ส.ค.ส.ค. 59.6923.2271.3926.8838.9037.06 ก.ย.ก.ย. 57.3522.1275.4129.1338.5838.63 รวม 660.26272.02846.05327.3441.2038.69 ต.ค.ต.ค. 78.1328.78 36.84

17

18

19

20 อัตรากำไรเบื้องต้น ปี 2551-2552 2551 ต้นทุนกำไร อัตรา กำไร ยาสามัญ 17.1910.2059.01 ยาสามัญสอบ ราคา 94.4590.6696.08 ยาต้นแบบ 414.4 797.4623.31 ยาต้นแบบสอบ ราคา 150.5 589.3951.79 2552 ต้นทุนกำไร อัตรา กำไร ยาสามัญ 18.3211.6763.7 ยาสามัญสอบ ราคา 106.5 397.7991.8 ยาต้นแบบ 530.5 9 121.9 722.99 ยาต้นแบบสอบ ราคา 190.6 195.9150.32

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google