งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์. Discharge Planning ภาควิชา Focus: ผู้ป่วยห้องพิเศษ ที่มีสวัสดิการ ข้าราชการ กระบวนการ : การออกใบรับรองอยู่ห้อง พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์. Discharge Planning ภาควิชา Focus: ผู้ป่วยห้องพิเศษ ที่มีสวัสดิการ ข้าราชการ กระบวนการ : การออกใบรับรองอยู่ห้อง พิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์

2 Discharge Planning ภาควิชา Focus: ผู้ป่วยห้องพิเศษ ที่มีสวัสดิการ ข้าราชการ กระบวนการ : การออกใบรับรองอยู่ห้อง พิเศษ 13 วัน ความสำคัญ : ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง : คุณภาพและความจำเป็นของ การรักษาพยาบาล Control point: อาจารย์เจ้าของไข้ เซ็นชื่อ ในแบบฟอร์ม จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้ เพราะขาดใบ 13 วัน

3 ง่ายนิดเดียว แต่วุ่นวายมาก ( ข้อมูลเวลา SSR)

4 VSM Value to Nowhere Very – boring Stream Map Flow การ สรุปเดิม

5 เราจะทำอย่างไรดี (CLT ศัลย์ ) 1. ค้นหา value 2. ขยาย value 3. สร้าง value - จากอุปสรรค - จากที่วางแผนไว้

6 Flow ใหม่ ประเด็นคุณภาพ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสัมพันธ์กับ ทีมงาน Value ที่ต้องสร้าง คือ ความมั่นใจใน ระบบ ในเวชปฎิบัติ

7 เปรียบเทียบเก่า ใหม่

8 บทบาทเจ้าหน้าที่ภาคศัลย์ จัดทำหมายเลขกำกับในเอกสารทุกใบ ก่อนให้อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นไว้ล่วงหน้า ส่งใบ QA ที่อาจารย์เจ้าของไข้เซ็นแล้วให้ กรรมการ QA เซ็น จัดทำสมุดบันทึกการส่งใบ QA ให้หอ ผู้ป่วยเซ็นรับ เพื่อสามารถตรวจสอบ ย้อนหลัง และจัดทำสถิติได้

9 ผลการดำเนินการ 1.Safety: รหัสเอกสาร, สมุดควบคุม, ความ จำเป็นของการรักษาโดย SSR( ไม่มั่ว ตรงตัว ) 2.Moral: ความสุขของทีมงาน 3.Cost: ลดความวุ่นวาย ใช้คนน้อย ไม่ ต้องเขียนเหตุผลในใบ 4.Quality: จำนวนอาจารย์ที่เซ็นล่วงหน้า, จำนวนขอใบล่วงหน้าลดลง 5.Timing: ระยะเวลาการทำให้เอกสาร สมบูรณ์

10

11 Bottom line: Core Values 1.Valuing staff 2.System perspective (Lean as a system management) 3.Management by fact 4.Personal and organization learning

12 System Definable - Value Repeatable Measurable Predictable

13 ปรับปรุง 1. นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ KM Value creation - Value shift Moment of Truth 2. ลดจำนวนกรรมการ QA ที่ ต้องเซ็น 3. โครงการพัฒนางาน

14 คำถามของการดำเนินการ 1. ผู้เกี่ยวข้อง : คณะ, การเงิน, ฝ่าย IT 2. หาก อจ. ไม่เซ็นต์ จะทำ อย่างไร - ผู้ป่วยและญาติ - อาจารย์แพทย์


ดาวน์โหลด ppt Discharge Planning ภาควิชาศัลยศาสตร์. Discharge Planning ภาควิชา Focus: ผู้ป่วยห้องพิเศษ ที่มีสวัสดิการ ข้าราชการ กระบวนการ : การออกใบรับรองอยู่ห้อง พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google