งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_501 กรณี : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่า ข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_501 กรณี : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่า ข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_501 กรณี : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่า ข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลอง 4,908, บาท มียอดสูงกว่าข้อเท็จจริงเนื่องจากบันทึกรายการ คลาดเคลื่อน ยอดที่ถูกต้อง 3,251, บาท ( รายการปรับปรุงรายการ เงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอด (4,908, ,251,578.01=) 1,655, คู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี บาท Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 1,655, Cr. บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ( เงิน งบประมาณ ) 1,655,990.48

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_501 กรณี : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่า ข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google