งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี
ตัวอย่างการบันทึกรายการของคำสั่งงาน ZJ9_501 กรณี : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลองมียอดสูงกว่าข้อเท็จจริง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ในงบทดลอง 4,908, บาท มียอดสูงกว่าข้อเท็จจริงเนื่องจากบันทึกรายการคลาดเคลื่อน ยอดที่ถูกต้อง 3,251, บาท (รายการปรับปรุงรายการเงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอด (4,908, ,251,578.01=) 1,655,990.48 คู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชี กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี บาท Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 1,655,990.48 Cr.บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5


ดาวน์โหลด ppt กรมที่ดิน (1505) ชื่อบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google