งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาถา 6 p คาถาหกพี (6Ps Magic) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะ เป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้กาารส นับสนุน มีอย่างนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาถา 6 p คาถาหกพี (6Ps Magic) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะ เป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้กาารส นับสนุน มีอย่างนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาถา 6 p คาถาหกพี (6Ps Magic) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะ เป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้กาารส นับสนุน มีอย่างนี้

2 §1. Positive Thinking §2. Peaceful Mind §3. Patient §4. Punctual §5. Polite §6. Professional

3 1. Positive Thinking คือการ มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ จะไม่ มองอะไรในแง่ร้ายเลย ใครทำได้อย่างนี้จะไม่มีปัญหากัน คนเลย

4 2. Peaceful Mind การมีจิตใจที่ สงบ จะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิจฉา เพราะใจเราจะไม่ดิ้นรน นิ่ง ไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวตามกระแสที่ถูก ปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบ แฝง

5 3. Patient คือการที่มี ความอดทน คนเราจะให้ทุกอย่างเป็น ตามใจเราคงยาก มัน ต้องมีช่วงที่เป็นของคน อื่นบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักอดกลั้น อดทน รอคอยให้ถึงช่วง ของเรา การแก่งแย่งชิง ดี ย่อมไม่เกิด

6 4. Punctual คือการตรงต่อเวลา การมี วินัย บ้านเราชอบหาข้อแก้ตัว รออีกหน่อยไว้ให้ลูกหลานเรามีวินัยก็แล้ว กัน ทำไมเราไม่ทำเป็นตัวอย่าง นิ้วก้อยกัยนิ้วหัวแม่มือ แม้มีขนาดไม่ เท่ากันก็อยู่ในมือเดียวกัน ต้องทำหน้าที่พร้อมกันในเวลาหยิบของ จะ เกี่ยงว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ได้ อย่าผิดคำพูด อย่าผิดนัด คนเป็นใหญ่ ชอบไปงานช้า เพราะคิดว่าตนสำคัญคน อื่นต้องรอ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ คิดผิดนะ

7 5. Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมีตัวนี้มาก มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้น เท่านั้น ยกตัวอย่างเรื่องรวงข้าวที่มีเมล็ดข้าวมาก เท่าใด ก็ยิ่งโน้มลงติดดินมากเท่านั้นช่อนั้นจะมีค่า มาก เพราะให้ผลผลิตดีกว่าช่อที่ยืนล้อลมได้ สูงๆ แต่ไม่มีเมล็ด เกี่ยวไปแล้วก็ทิ้งเป็นฟาง เอาไปสีก็เปล่า ประโยชน์

8 6. Professional หมายถึงความเป็นมือ อาชีพ ในงานของตนต้องรู้ ต้องทำอย่างดีที่สุด ต้องมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ ทำหน้าที่ให้เหมาะสม หมั่นฝึกปรือ แสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันโลก คาถาทั้งหกข้อนี้จะทำให้คุณมีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับงาน มองโลกในแง่บวก รู้ตน รู้สถานะ ไม่คิด ฟุ้งซ่าน พกสูตรนี้ไว้ โตวันโตคืน


ดาวน์โหลด ppt คาถา 6 p คาถาหกพี (6Ps Magic) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะ เป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้กาารส นับสนุน มีอย่างนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google