งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ โดย รศ. ดร. อภิชิต เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ โดย รศ. ดร. อภิชิต เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ โดย รศ. ดร. อภิชิต เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

2 ข้อคิด  การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของกฎระเบียบ  เงินสำคัญ แต่ไม่ใช่ที่สุด  ผู้สูญเสียอำนาจ ทวงอำนาจคืน  มีอภิสิทธิ์แล้วใช้ให้ดี

3 การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของ กฎระเบียบ  กฎระเบียบราชการไม่มีความยืดหยุ่น  เมื่อเป็นม. ในกำกับแล้ว ต้องยืดหยุ่นมากๆ  บางครั้งมากเกินไป เกินความพอดี ตัวอย่าง ในราชการใช้เงินไม่หมดต้องส่งคืน ดังนั้นใช้ให้ หมด แม้ไม่ค่อยจำเป็น ในกำกับ บางครั้งแม้จำเป็นก็ไม่ใส่ใจ ไม่เร่งรัด ใช้เงิน เพราะถ้าใช้ไม่ทัน ไม่หมด ก็เก็บไว้ได้

4 การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของ กฎระเบียบ ข้อแนะนำ ผู้บริหารต้องระวัง ไม่ปล่อยมากเกินไป และไม่ ตึงเกินไป – ตึงเกินไป ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นม. ในกำกับ – หย่อนเกินไป ไม่มีวินัย หละหลวม อันตราย

5 เงินสำคัญ แต่ไม่ใช่ที่สุด  นโยบายผลักดันด้วยงบประมาณ ต้องพอเหมาะ  การจัดการหน่วยงาน รวย VS จน  เงินที่มีเจ้าของ ไม่สามารถโอนไป ให้คนอื่นได้ ข้อแนะนำ อย่าให้เกิดความเป็นเจ้าของ ชัดเจนเกินไป

6 ผู้สูญเสียอำนาจ ทวงอำนาจคืน  กฎระเบียบใหม่ๆของราชการจะเขียนให้บังคับใช้กับ ม. ในกำกับด้วย  สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ก็ต้องรอให้ทวงถาม  ไม่เคารพ เจตนารมณ์ของม. ในกำกับ ข้อเสนอแนะ ม. ในกำกับต้องรวมพลัง ร่วมใจ แข็งขืนในเรื่องไม่ถูกต้อง ติดตามทวงถามหาความถูกต้องไม่ลดละ

7 มีอภิสิทธิ์แล้วใช้ให้ดี  การจ้างหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องแข่งขัน ข้อแนะนำ อย่าใช้พร่ำเพรื่อ อย่าแข่งกับเอกชน ทำแต่งาน ที่เสริมกับภาระกิจองมหาวิทยาลัย ช่วยกันสอดส่อง กำจัดปลาเน่า ที่อาจทำให้ เหม็นกันทั้งคลอง


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ โดย รศ. ดร. อภิชิต เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google