งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ
โดย รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ข้อคิด การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของกฎระเบียบ เงินสำคัญ แต่ไม่ใช่ที่สุด
ผู้สูญเสียอำนาจ ทวงอำนาจคืน มีอภิสิทธิ์แล้วใช้ให้ดี

3 การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของกฎระเบียบ
กฎระเบียบราชการไม่มีความยืดหยุ่น เมื่อเป็นม.ในกำกับแล้ว ต้องยืดหยุ่นมากๆ บางครั้งมากเกินไป เกินความพอดี ตัวอย่าง ในราชการใช้เงินไม่หมดต้องส่งคืน ดังนั้นใช้ให้หมด แม้ไม่ค่อยจำเป็น ในกำกับ บางครั้งแม้จำเป็นก็ไม่ใส่ใจ ไม่เร่งรัดใช้เงิน เพราะถ้าใช้ไม่ทัน ไม่หมด ก็เก็บไว้ได้

4 การแกว่งแบบลูกตุ้มนาฬิกาของกฎระเบียบ
ข้อแนะนำ ผู้บริหารต้องระวัง ไม่ปล่อยมากเกินไป และไม่ตึงเกินไป ตึงเกินไป ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นม.ในกำกับ หย่อนเกินไป ไม่มีวินัย หละหลวม อันตราย

5 เงินสำคัญ แต่ไม่ใช่ที่สุด
นโยบายผลักดันด้วยงบประมาณ ต้องพอเหมาะ การจัดการหน่วยงาน รวย VS จน เงินที่มีเจ้าของ ไม่สามารถโอนไปให้คนอื่นได้ ข้อแนะนำ อย่าให้เกิดความเป็นเจ้าของชัดเจนเกินไป

6 ผู้สูญเสียอำนาจ ทวงอำนาจคืน
กฎระเบียบใหม่ๆของราชการจะเขียนให้บังคับใช้กับ ม.ในกำกับด้วย สิทธิประโยชน์ที่พึงได้ก็ต้องรอให้ทวงถาม ไม่เคารพ เจตนารมณ์ของม.ในกำกับ ข้อเสนอแนะ ม.ในกำกับต้องรวมพลัง ร่วมใจ แข็งขืนในเรื่องไม่ถูกต้อง ติดตามทวงถามหาความถูกต้องไม่ลดละ

7 มีอภิสิทธิ์แล้วใช้ให้ดี
การจ้างหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องแข่งขัน ข้อแนะนำ อย่าใช้พร่ำเพรื่อ อย่าแข่งกับเอกชน ทำแต่งานที่เสริมกับภาระกิจองมหาวิทยาลัย ช่วยกันสอดส่อง กำจัดปลาเน่า ที่อาจทำให้เหม็นกันทั้งคลอง


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดการบริหารการเงิน และพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google