งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check. We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check. We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check

2 We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

3 We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Hybrid Self check เป็นเครื่องยืมคืนหนังสือ อัตโนมัติด้วยตนเองระบบการทำงานใช้เทคโนโลยี คลื่นวิทยุ (RFID) ร่วมกับระบบป้องกันหนังสือสูญหาย แบบแถบแม่เหล็ก ( EM System ) ออกแบบการใช้ งานเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ และ ห้องสมุดยุคใหม่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

4 ส่วนประกอบ Self Check หน้าจอ แบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) หน้าจอ แบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) เครื่องพิมพ์สลิป (Slip Printer) เครื่องพิมพ์สลิป (Slip Printer) เครื่องอ่าน บาร์ดโค้ด (Barcode Scanner) เครื่องอ่าน บาร์ดโค้ด (Barcode Scanner) เครื่องอ่าน ลายนิ้วมือ (Finger Scan) เครื่องอ่าน ลายนิ้วมือ (Finger Scan) กล้องบันทึกภาพ (Camera) กล้องบันทึกภาพ (Camera) แท่นวางหนังสือ

5 We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง คุณสมบัติและการทำงานของระบบที่สะดวกแก่ ผู้ใช้บริการ  ตัวเครื่องสามารถทำรายการยืม รายการคืนได้ ภายในเครื่องเดียวกัน  หน้าจอการใช้งานเป็นแบบสัมผัส ( Touch Screen ) ขั้นตอนการใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ในการใช้บริการ  มีใบบันทึกรายการ ( Slip Printer ) พิมพ์ รายการไว้เพื่อผู้ใช้บริการสามารถเก็บไว้เป็น หลักฐาน  ระบบสามารถแสดงรายการ เช่น ค่าปรับ จำนวนสิทธิ์ในการยืม บนหน้าจอเพื่อให้ ผู้ใช้บริการทราบขณะทำรายการ

6 กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี Self Check สืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการ เดินไปหยิบตัวเล่มหนังสือที่ชั้น หนังสือ ยืม - คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ยืม - คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ออกจากห้องสมุดโดยผ่าน ประตูเข้า - ออกห้องสมุดที่ติด เครื่องตรวจจับสัญญาณกัน ขโมย ระบบปิดสัญญาณกัน ขโมย ข้อมูลการยืมจะถูก บันทึกลงฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดทันที เครื่องจะพิมพ์ใบสลิ ปรายการแสดง รายชื่อทรัพยากร สารสนเทศที่ยืม และ กำหนดส่งคืน

7 กระบวนการคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบเทคโนโลยี Self Check เตรียมหนังสือที่ต้องการคืน นำหนังสือหย่อนลงตู้คืนหนังสือ Book Drop ที่ตั้งอยู่ข้างๆ Self Check ยืม - คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ยืม - คืนหนังสือด้วยตนเองที่ เครื่อง Self Check ออกจากห้องสมุดโดยผ่าน ประตูเข้า - ออกห้องสมุดที่ติด เครื่องตรวจจับสัญญาณกัน ขโมย ระบบเปิดสัญญาณกัน ขโมย ข้อมูลการคืนจะถูก บันทึกลงฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดทันที เครื่องจะพิมพ์ใบสลิ ปรายการแสดง รายชื่อทรัพยากร สารสนเทศที่คือ และ วันที่คืน

8 ข้อดีของระบบ RFID การนำระบบ RFID เข้ามาใช้ในห้องสมุดช่วยทำให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและก่อให้เกิดความสะดวกในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการดังนี้คือ 1. ช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการใช้บริการยืมคืน 2. ทำให้การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองง่ายยิ่งขึ้น 3. ช่วยป้องกันการสูญหายและการขโมยทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุด 4. ลดปัญหาการรอคิวใช้บริการในช่วงที่มีผู้ใช้บริการยืมคืนใน ห้องสมุดจำนวนมาก We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

9 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

10 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

11 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

12 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

13 Hybrid Self Check We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd.

14 Thank you Contact us Tel. 075-673319, 075-673335 e-mail, msn : wulibrary@hotmail.com wulibrary@hotmail.com Website : http://clm.wu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง Self Check. We Create WISE RFID Solutions Technology WISERF (Thailand) Co., Ltd. Hybrid Self check : เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google