งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210
นายเอกรัฐ เมนะจินดา นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา นางสาวลลิตา นามกร นายธัชพนธ์ โฆษิตบันเทิง นายวรวุธ อรุณพงศ์ไพบูลย์ นายชาติชนก แทนหนู นางสาวทองหลาง อุทธังกาศ นายกุลศาสตร์ อินทร์พรหม นายสง่า แซ่หลี

3

4

5

6 เป้าหมายของต้นทุน สินค้า, คำสั่งซื้อสินค้า, ลูกค้า
การคิดต้นทุนกิจกรรม Classic Brass ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงานทางตรง ค่าขนส่ง สินค้า ค่าใช้จ่ายการผลิต $1,810,000* การปันส่วน – ขั้นตอนแรก เข้า คำสั่งซื้อลูกค้า$315,000 ออกแบบผลิตภัณฑ์ $257,000 ขนาดคำสั่งซื้อ $380,000 ลูกค้าสัมพันธ์ $367,500 อื่นๆ $490,500 การปันส่วน – ขั้นตอนสอง $315 / คำสั่งซื้อ $1,285 / รูปแบบ $19 / ชม.เครื่อง $3,675 / ลูกค้า ไม่ปันส่วน เป้าหมายของต้นทุน สินค้า, คำสั่งซื้อสินค้า, ลูกค้า *ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม $1,850,000 หัก $40,000 สำหรับค่าขนส่งสินค้าเข้าตามคำสั่งซื้อลูกค้า

7 คำสั่งซื้อ Winward Yachts

8

9

10

11 Product Margins – Traditional Cost Accounting System

12

13

14 The End


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google