งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561 4. นางสาวลลิตา นามกร 4522110725 5. นายธัชพนธ์ โฆษิตบันเทิง 4522110752 6. นายวรวุธ อรุณพงศ์ไพบูลย์ 4522110898 7. นายชาติชนก แทนหนู 4522111002 8. นางสาวทองหลาง อุทธังกาศ 4522111149 9. นายกุลศาสตร์ อินทร์พรหม 4522111176 10. นายสง่า แซ่หลี 4522111190

3

4

5

6 การคิดต้นทุนกิจกรรม Classic Brass ค่า วัตถุดิ บ ทางต รง ค่าแร งาน ทางต รง ค่า ขนส่ง สินค้า ค่าใช้จ่ายการผลิต $1,810,000* คำสั่งซื้อ ลูกค้า $3 15,000 ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ $257,000 ขนาด คำสั่งซื้อ $380,0 00 ลูกค้า สัมพันธ์ $367,5 00 อื่นๆ $490,5 00 เป้าหมายของต้นทุน สินค้า, คำสั่งซื้อสินค้า, ลูกค้า * ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม $1,850,000 หัก $40,000 สำหรับค่าขนส่ง สินค้าเข้าตามคำสั่งซื้อลูกค้า --------------------------------------- การปันส่วน – ขั้นตอนแรก ----------------------------------- --------------------------------------- การปันส่วน – ขั้นตอนสอง ---------------------------------- $315 / คำสั่งซื้อ $1,285 / รูปแบบ $19 / ชม. เครื่อง $3,675 / ลูกค้า ไม่ปันส่วน เข้ า

7 คำสั่งซื้อ Winward Yachts

8

9

10

11 Product Margins – Traditional Cost Accounting System

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google