งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา นางสาวลลิตา นามกร นายธัชพนธ์ โฆษิตบันเทิง นายวรวุธ อรุณพงศ์ไพบูลย์ นายชาติชนก แทนหนู นางสาวทองหลาง อุทธังกาศ นายกุลศาสตร์ อินทร์พรหม นายสง่า แซ่หลี

3

4

5

6 การคิดต้นทุนกิจกรรม Classic Brass ค่า วัตถุดิ บ ทางต รง ค่าแร งาน ทางต รง ค่า ขนส่ง สินค้า ค่าใช้จ่ายการผลิต $1,810,000* คำสั่งซื้อ ลูกค้า $3 15,000 ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ $257,000 ขนาด คำสั่งซื้อ $380,0 00 ลูกค้า สัมพันธ์ $367,5 00 อื่นๆ $490,5 00 เป้าหมายของต้นทุน สินค้า, คำสั่งซื้อสินค้า, ลูกค้า * ค่าใช้จ่ายการผลิตรวม $1,850,000 หัก $40,000 สำหรับค่าขนส่ง สินค้าเข้าตามคำสั่งซื้อลูกค้า การปันส่วน – ขั้นตอนแรก การปันส่วน – ขั้นตอนสอง $315 / คำสั่งซื้อ $1,285 / รูปแบบ $19 / ชม. เครื่อง $3,675 / ลูกค้า ไม่ปันส่วน เข้ า

7 คำสั่งซื้อ Winward Yachts

8

9

10

11 Product Margins – Traditional Cost Accounting System

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 ต้นทุนกิจกรรม. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. นายเอกรัฐ เมนะจินดา 4522110210 2. นายเกียรติพงษ์ คูรัตนศิลป์ชัย 4522110274 3. นายคงสิทธิ์ ชาญมาตรา 4522110561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google