งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INT1005 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INT1005 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INT1005 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์

2 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับ ขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่ง ของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้นำมาเรียงกัน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คืออะไร

3 ประเภทซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) - ระบบปฏิบัติการ (OS) - โปรแกรมอรรถประโยชน์ - ตัวแปลภาษา  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) - ซอฟต์แวร์สำเร็จ - ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

4 ซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมา เพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงาน ของซอฟต์แวร์ระบบเพื่อการปฏิบัติควบคุม และดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

5 ซอฟต์แวร์ระบบ ใช้ควบคุมรายละเอียดทางด้านเทคนิค ทำงานร่วมกับผู้ใช้ โปรแกรมประยุกต์ และฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย กลุ่มโปรแกรม 4 ชนิด ได้แก่  ระบบปฏิบัติการ (Operating system)  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility)  ดีไวซ์ไดรเวอร์ (Devices Driver)  ตัวแปลภาษา (Language translator)

6 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ  ประสานงานกับรัพยากรคอมพิวเตอร์  จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์  ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์  เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมรายละเอียด ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ทุกตัวจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ

7 7 จำแนกได้ 3 หน้าที่หลัก คือ จัดการกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ

8 Chapter 3 IT2231 Information Technology 8 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ จัดการกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล อุปกรณ์หน่วยเก็บรอง อุปกรณ์รับเข้า และ อุปกรณ์ส่งออก ดูแลประสิทธิภาพของระบบ จัดเตรียมระบบความปลอดภัย เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์

9 9 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ จัดเตรียมส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางตัวอักษร (Character-based interface) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางรูปภาพ (Graphical user interface หรือ GUI)

10 Chapter 3 IT2231 Information Technology 10 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ สนับสนุนการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) โดยโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น จะดำเนินงานในลักษณะเบื้องหน้า (Foreground) ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ แต่ ว่าไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น จะดำเนินงานใน ลักษณะเบื้องหลัง(background)

11 Chapter 3 IT2231 Information Technology 11 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  ประกอบด้วยโปรแกรมหลักที่ทำหน้าที่ จัดการพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์.  ระบบปฏิบัติการทั้งหมดไม่สามารถทำงาน ร่วมกันได้กับระบบอื่นๆ. UNICOS  Cray Supercomputer MVS, VM  IBM mainframe VA/VMS  DEC minicomputer Window  Intel Mac OS  Motorola

12 Chapter 3 IT2231 Information Technology 12 ประเภทของ ระบบปฏิบัติการ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว (Embedded) – ใช้ ในคอมพิวเตอร์แบบมือถือ ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network)– ใช้ ควบคุมและประสานการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบสแตนอโลน (Stand alone)– ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก

13 Chapter 3 13 ตัวอย่างของ ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ Windows นิยมใช้งานมากในเครื่อง PC Mac OS มีความสามารถสูงและใช้งานได้ง่าย UNIX เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ; โดยในระยะเริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับ เว็บ LINUX เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่มีบริษัทเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์; สามารถใช้งานได้ฟรีจากเว็บ

14 System Software: Computer System Management Programming Translators -Assemblers – translates assembler language -Compilers – translates high level language [translate the program (source code) into machine code (object code), then execute the object code.] 2. โปรแกรมพัฒนาระบบ (System Development Programs) Programming Language BASIC / C++/COBOL/JAVA

15 ตัวแปลภาษา (Translator) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ แปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่อง (Machine Language) เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า ล่ามแปลภาษา (Translator) ซึ่งการทำงานของล่าม แปลภาษา จำแนกได้ 2 ประเภท คือ - คอมไพเลอร์ (Compiler) - อินเตอร์พรีเตอร์ ( Interpreter)

16 การทำงานของล่ามแปลภาษา

17 Chapter 3 17 ยูทิลิตี ยูทิลิตี What is a utility program? โปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยให้การทำงานภายในของเครื่อง คอมพิวเตอร์ทำได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยูทิลิตีที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ได้แก่ - โปรแกรมปรับแก้ปัญหา - โปรแกรมป้องกันไวรัส - โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง - โปรแกรมสำรองข้อมูล - โปรแกรมบีบอัดไฟล์

18 Operating System Utility Programs  What is a file manager? Next p. 406 Figs. 8-15–8-16  โปรแกรมชนิดนี้มีหน้าที่ ทำสำเนา เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ลบ แฟ้ม เคลื่อนย้ายแฟ้ม  Image viewer displays contents of graphics file when you double click on it

19 Operating System Utility Programs  What is an uninstaller? Next p. 406 In Windows XP, uninstaller is in Add/Remove Programs in Control Panel Removes a program and all associated files

20 Operating System Utility Programs  What is a disk defragmenter? Next p. 407 Fig. 8-18 file before defragmenting fragmented disk file after defragmenting  Reorganizes files and unused space on hard disk so programs run faster

21 Operating System Utility Programs  What is a diagnostic utility? Next p. 408 Fig. 8-19  Compiles technical information about hardware and some software  Prepares report outlining problems

22 Operating System Utility Programs  What is a backup utility? Next p. 408 Fig. 8-20  Copies selected files or entire hard disk onto another disk or tape  Most compress files during backup to require less storage space

23 Operating System Utility Programs  What is a screen saver? Next p. 408 Fig. 8-21  Causes monitor’s screen to display moving image or blank screen if there is no activity for a specified time  To secure computer, user configures screen saver to require password to deactivate

24 Utilities  Virus Protection Virus: hidden programming instructions that are buried within an applications or system program. Antivirus Software: utility program that scans hard disks, diskettes, and memory to detect virus and maybe also destroy virus on the spot  Require you to update virus definition frequently  Ex. Norton Antivirus, Dr. Solomon’s Anti-Virus Toolkit, McAfee VirusScan

25 Platform  Def: โมเดลของตัวประมวลผล และระบบปฏิบัติการทำงาน ร่วมกันในระบบคอมพิวเตอร์. PC และ Macintosh จะต่าง platform PC use Intel 80286, 80386,…,Pentium… Macintosh use Motorola 68000, 68020,..,PowerPC chips

26 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

27 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพราะตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ หรือกำหนดให้การ ทำงานตามวัตถุประสงค์

28 Chapter 3 IT2231 Information Technology 28 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ เพื่อใช้ในการทำงานทั่วไป  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน Page 64

29 Chapter 3 IT2231 Information Technology 29ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน (basic application) หรือบางครั้งเรียกว่า ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เอนกประสงค์ (general-purpose) หรือ ซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มผลผลิต (productivity applications)  ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Page 64

30 Chapter 3 IT2231 Information Technology 30 คุณลักษณะ  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยภาพกราฟิก (GUI)  ไอคอน  วินโดว์  เมนู  เมนูช่วยเหลือ  แถบเครื่องมือ Page 64

31 Chapter 3 IT2231 Information Technology 31 แถบเครื่องมือ  ทำให้สามารถเรียกใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น  ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือมาตรฐาน Page 64 Standard Toolbar 

32 Chapter 3 IT2231 Information Technology 32 เว็บเบสแอพพลิเคชัน  เป็นการเข้าถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์จากเว็บไซต์  ผ่านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือเอเอส พี (Application service providers : ASP)  มีการเรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้ Page 64

33 Chapter 3 IT2231 Information Technology 33 โปรแกรมประมวลผลคำ  ใช้ในการสร้างงานเอกสารที่เป็นตัวอักษรและภาพ บันทึก จดหมาย และแผ่นพับ จดหมายข่าว คู่มือ และใบปลิว  ตัวอย่างโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้ Microsoft Word Corel WordPerfect Lotus Word Pro Page 68

34 Chapter 3 IT2231 Information Technology 34 คุณลักษณะของโปรแกรม  การตัดคำ (word wrap) การปัดคำที่พิมพ์เกินบรรทัดลง มาบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ  การแก้ไขเอกสาร (editing) การค้นหาและแทนที่ การสะกดคำ และตรวจสอบ ความถูกต้องของไวยกรณ์  การจัดรูปแบบเอกสาร (formatting) แบบอักษรและขนาดอักษร ลักษณะอักษรแบบพิเศษ เช่น ตัวนูน ตัวเอียง ใส่เงา สัญลักษณ์และลำดับตัวเลขหน้าข้อความ Page 68

35 Chapter 3 IT2231 Information Technology 35 โปรแกรมตารางทำการ  เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นตัวเลข และสร้างแผนภูมิ  ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft Excel Corel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Page 71

36 Chapter 3 IT2231 Information Technology 36 คุณลักษณะของโปรแกรม  สมุดงาน (workbook)  แผ่นงาน (worksheet)  แผ่นตารางทำการ (sheet)  สูตร (formula)  ฟังก์ชัน (function)  กราฟ (graph) หรือ แผนภูมิ (chart) Page 71

37 Chapter 3 IT2231 Information Technology 37 การสร้างแผนภูมิ Page 74 ย้อนกลับ

38 Chapter 3 IT2231 Information Technology 38 การวิเคราะห์ข้อมูล Page 75

39 Chapter 3 IT2231 Information Technology 39 โปรแกรมนำเสนอ  โปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่มีลูกเล่นเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจ  ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft PowerPoint Corel Presentations Lotus Freelance Graphics Page 79

40 Chapter 3 IT2231 Information Technology 40 คุณลักษณะของโปรแกรม  ภาพนิ่ง (Slides)  วิซาร์ดอัตโนมัติ (AutoContent wizard)  การออกแบบภาพนิ่ง (Design templates)  ต้นแบบภาพนิ่ง (Master slide) Page 79

41 41 การสร้างงานนำเสนอ Page 80

42 Chapter 3 IT2231 Information Technology 42 การปรับปรุงงานนำเสนอ Page 80

43 Chapter 3 IT2231 Information Technology 43 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  ฐานข้อมูล (database) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์กัน  ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำ โครงสร้างของฐานข้อมูล และมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับ จัดการข้อมูล  ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ Microsoft Access Corel Paradox Lotus Approach Page 76

44 Chapter 3 IT2231 Information Technology 44 คุณลักษณะของโปรแกรม  กำหนดความสัมพันธ์ข้อมูล  ตาราง (table) เรคคอร์ด (Record) ฟิลด์ (Field)  การจัดเรียงลำดับข้อมูล  การสอบถามข้อมูล (query)  ฟอร์มรับข้อมูล (form)  รายงาน (report) Page 76

45 Chapter 3 IT2231 Information Technology 45การสร้างฐานข้อมูล Page 77

46 Chapter 3 IT2231 Information Technology 46การสอบถามข้อมูล Page 78

47 Chapter 3 IT2231 Information Technology 47 การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ  การคัดลอกและวาง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากต้นทางจะไม่กระทบกับข้อมูลที่ ถูกนำไปวาง  การเชื่อมโยงและการฝังวัตถุ (OLE) การเชื่อมโยงและการฝังวัตถุ การเชื่อมโยงวัตถุ  มีการเชื่อมโยงระหว่างไฟล์ต้นทางและไฟล์ปลายทาง  ถ้าไฟล์ต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง วัตถุในไฟล์ปลายทาง จะเปลี่ยนแปลงตามด้วย การฝังวัตถุ  เป็นการนำวัตถุจากไฟล์ต้นทางไปฝังหรือรวมเข้าไว้กับ เอกสารปลายทาง  สามารถเปิดและแก้ไขวัตถุจากไฟล์ต้นทางภายในไฟล์ ปลายทางได้ Page 83

48 Chapter 3 IT2231 Information Technology 48 การเชื่อมโยงและการฝัง วัตถุ Page 84

49 Business Software Software suite? p. 148 A collection of individual programs sold as a single package Two major advantages: lower costease of use 49

50 Business Software  A software suite เป็นการรวบรวมโปรแกรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น  Personal information manager (PIM) คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานต่างๆเช่น 50 Page 156 Appointment calendar Address book Notepad

51 Business Software  Scaled down versions of software เป็นการย่อส่วน ของซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก smart phones และ mobile devices 51

52 Business Software Project management software เป็นซอฟต์แวร์ที่ ผู้ใช้ใช้ในการวางแผน ตารางเวลา กิจกรรม และวิเคราะห์ ทรัพยากรและต้นทุนโครงการ Accounting software เป็นซอฟต์แวร์ที่ช้วนให้บริษัท บันทึกและจัดทำรายงานการเงินต่างๆ Document management software เป็นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการจัดการเอกสารร่วมกัน การกระจาย และการ ค้นหา และสามารถเปลี่ยนรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการแสดงผล 52

53 Business Software  Enterprises Computing Software เป็นซอฟต์แวร์ที่ แก้ปัญหาการคำนวณขององค์กรขนาดใหญ่มีหน้าที่ ต่างๆดังนี้ Human resources AccountingEngineeringMarketing SalesDistribution Customer service Information technology 53

54 Business Software ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ (Project management software)  ใช้ในการวางแผน ทำตารางทำงานและการ วิเคราะห์เหตุการณ์ จัดการทรัพยากรและ ประมาณราคาโครงการ 54

55 Business Software ซอฟต์แวร์บัญชี (Accounting software)  ช่วยให้องค์กรบันทึกระเบียนและจัดทำรายงานด้าน การเงิน 55

56 Business Software Document management software?  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และการค้นหา เอกสารหรือการ เปลี่ยนรูปแบบ เอกสารให้อยู่ใน รูปแบบที่ต้องการ ของผู้ใช้ 56

57 Graphics and Multimedia Software 57

58 Graphics and Multimedia Software Computer-aided design (CAD)?  เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทำให้ท่านสามารถ ออกแบบงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ ออกแบบทางวิทยาศาสตร์ 58

59 Graphics and Multimedia Software Desktop publishing software?  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถในการออกแบบ การผลิตเอกสารด้าน ตัวหนังสือ กราฟฟิก และการใช้ สีต่างๆ 59

60 Graphics and Multimedia Software Paint/image editing software?  ใช้สำหรับสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปภาพต่างๆ  บางครั้งเราเรียกว่า illustration software 60

61 Graphics and Multimedia Software Professional photo editing software?  ใช้สำหรับงานพิมพ์ภาพดิจิตอล  จัดเก็บรูปภาพได้หลายรูปแบบ เช่น BMP, JPG 61

62 Graphics and Multimedia Software Video and audio editing software?  Video editing software allows you to modify a segment of a video, called a clip  Audio editing software allows you to modify audio clips 62

63 Graphics and Multimedia Software Multimedia authoring software?  Allows you to combine text, graphics, audio, video, and animation in an interactive application 63

64 Graphics and Multimedia Software  Web page authoring software เป็นซอฟต์แวร์ที่ ให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์น้อยสามารถสร้าง เว็บเพจได้รวมทั้งถึงการการพัฒนาระบบหลายสื่อ 64

65 Software for Home, Personal, and Educational Use 65 Pages 166 – 167 Figures 3-28 – 3-30 65

66 Software for Home, Personal, and Educational Use 66 Pages 167 – 169 Figures 3-31 – 3-33 66

67 Software for Home, Personal, and Educational Use 67 Pages 169 – 170 Figures 3-35 – 3-37 67

68 Software for Home, Personal, and Educational Use 68 Pages 170 – 171 Figures 3-38 – 3-41 68

69 Chapter 3 IT2231 Information Technology 69 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (specialized application) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้สำหรับงาน เฉพาะและสำหรับกลุ่มสาขาอาชีพนั้น ๆ

70 Chapter 3 IT2231 Information Technology 70 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน  เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้สำหรับงานเฉพาะด้าน สำหรับแต่ละอาชีพ  ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการภาพกราฟิก ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์ ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกิดใหม่ Page 64

71 Chapter 3 IT2231 Information Technology 71 ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการ ภาพกราฟิก  ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพบิตแมพ ภาพบิตแมพ (bitmap) เป็นภาพที่ประกอบขึ้นจากจุดจำนวน มากที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) บางครั้งเรียกภาพบิตแมพนี้ว่า ภาพราสเตอร์ (raster image) ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้  Microsoft Paint  Adobe Photoshop  Corel PhotoPaint  Paint Shop Pro Page 103

72 Chapter 3 IT2231 Information Technology 72 โปรแกรม Adobe Photoshop  เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพที่เป็น ที่นิยม  สามารถจัดการไฟล์รูปภาพได้หลายชนิด เช่น JPG, GIF, PNG, TIFF เป็นต้น

73 Chapter 3 IT2231 Information Technology 73 ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการ ภาพกราฟิก  ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการภาพเวกเตอร์ ภาพเวกเตอร์ (vector image) เป็นภาพที่เกิด จากรูปทรงคณิตศาสตร์หรือวัตถุ ทำให้ภาพที่ได้ ไม่เกิดรอยหยักเหมือนภาพบิตแมพ ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้  Adobe Illustrator  CorelDraw  Macromedia FreeHand  Micrografx Designer Page 103

74 Chapter 3 IT2231 Information Technology 74 ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียงและ วิดีโอ  ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ สามารถจัดลำดับภาพ เพิ่มลูกเล่น และอื่นๆ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Apple's iMovie, Windows Movie Maker  ซอฟต์แวร์ตัดต่อเสียง ใช้สำหรับสร้างและตัดต่อเสียง ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเสียงที่ได้บันทึกไว้ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Ableton’s Live, Sony’s ACID Page 105

75 Chapter 3 IT2231 Information Technology 75 ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย  เป็นการรวมสื่อหลาย ๆ แบบเข้าด้วยกันในการ นำเสนอครั้งหนึ่ง วิดีทัศน์ เสียงเพลง เสียงพูด กราฟิก ข้อความ  มีลักษณะ โต้ตอบกับผู้ใช้ ( interactivity ) Page 106

76 Chapter 3 IT2231 Information Technology 76 ซอฟต์แวร์สร้างมัลติมีเดีย  โปรแกรมพิเศษที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอมัลติมีเดีย  เป็นการนำวิดีทัศน์ เสียง กราฟิก และข้อความมารวมภายใต้ โครงสร้างอันเดียวกัน  ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ Macromedia Director Authorware Toolbook Page 110

77 Chapter 3 IT2231 Information Technology 77 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์  บริษัทต่างๆ ใช้เว็บไซต์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อ เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น  บุคคลต่างๆ เริ่มมีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อใช้ในการบอกเล่า เรื่องราวต่างๆ ให้แก่กลุ่มเพื่อนและครอบครัวได้ทราบ เรียกว่า เว็บล็อก (web log) หรือ บล็อก (blog)  สามารถแบ่งซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนการออกแบบ ส่วนการสร้างเว็บเพจ Page 112

78 Chapter 3 IT2231 Information Technology 78 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ - ส่วนการออกแบบ  ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ เช่น แผนภาพกราฟิก (graphical map) Page 112

79 79 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ - ส่วนการสร้างเว็บเพจ  สนับสนุนการออกแบบและแก้ไขภาษา HTML  โปรแกรมที่นิยมใช้ Macromedia Dreamweaver NetObjects Fusion Microsoft FrontPage Page 112

80 Chapter 3 IT2231 Information Technology 80 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์  รวมข้อความและภาพกราฟิกไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี คุณภาพสูง  ซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมาก Adobe PageMaker Microsoft Publisher QuarkXPress Page 103

81 Chapter 3 IT2231 Information Technology 81 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เกิดใหม่  ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความพยายามพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ จำลองการรับรู้ กระบวนการคิด และท่าทางต่างๆ ของมนุษย์ ช่วยมนุษย์และองค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างผลผลิต ได้มากขึ้น  แบ่งออกเป็น 3 สาขา ความเป็นจริงเสมือน ฐานความรู้ระบบผู้เชี่ยวชาญ หุ่นยนต์ศาสตร์ Page 113

82 Chapter 3 IT2231 Information Technology 82 ความเป็นจริงเสมือน  จำลองความเป็นจริงในรูปแบบ 3 มิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์  เรียกกันโดยทั่วไปว่า วีอาร์ หรือ ความเป็นจริงประดิษฐ์ หรือ สภาพแวดล้อมเสมือน  ภาษาวีอาร์เอ็มแอล (VRML) ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชัน 3 มิติแบบ เรียลไทม์ โปรแกรมที่เป็นที่รู้จักกันดีโปรแกรมหนึ่งคือ Cosmo Worlds ของบริษัทคอสโมซอฟต์แวร์ Page 114

83 Chapter 3 IT2231 Information Technology 83 ฐานความรู้ระบบผู้เชี่ยวชาญ  เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเก็บความรู้หรือ ความเชี่ยวชาญของบุคคลเพื่อเรียกใช้ผ่านคอมพิวเตอร์  ใช้ฐานข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า ฐานความรู้ ( knowledge base)  บางครั้งใช้ ฟัซซี่ลอจิก ( fuzzy logic) Page 115

84 84 หุ่นยนต์ศาสตร์  เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ หุ่นยนต์ (robot)  ทำงานตามสิ่งที่มนุษย์โปรแกรมใส่เข้าไป  ประเภทของหุ่นยนต์  หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่  หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ Page 116


ดาวน์โหลด ppt INT1005 Software Technology เทคโนโลยีซอฟต์แวร์. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google