งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หาโปรแกรมชื่อ WINDOW COMMANDER ใน START MENU ของเครื่องตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หาโปรแกรมชื่อ WINDOW COMMANDER ใน START MENU ของเครื่องตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หาโปรแกรมชื่อ WINDOW COMMANDER ใน START MENU ของเครื่องตนเอง

2 โปรแกรมกระดาษคำนวณ เรียก SPREADSHEET

3 PRINT SCREEN/SysRq คัดลอกสิ่งที่ ปรากฏไว้ใน Clipboard ( หน่วยความจำ ) คัดลอกสิ่งที่ ปรากฏไว้ใน Clipboard ( หน่วยความจำ )

4 Basic Usage ย่อ / ขยาย ( ลัด ) ย่อ / ขยาย ( ลัด ) กด Ctrl ค้าง และหมุนเมาส์ กด Ctrl ค้าง และหมุนเมาส์

5 ปุ่มลัดที่สำคัญ ( เพิ่มเติมจาก กิจกรรมฯ ) Ctrl+Z = Undo Ctrl+Z = Undo Ctrl+Y = Redo Ctrl+Y = Redo

6 ข้อสุดท้ายของ Pre test ตอบ ใช้ตัวช่วยสร้าง จดหมายเวียนใน ไมโครซอฟท์เวิร์ด ใช้ตัวช่วยสร้าง จดหมายเวียนใน ไมโครซอฟท์เวิร์ด เรียกว่า “Mail Merge” เรียกว่า “Mail Merge”

7 การสร้างจดหมายเวียน เรียก ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เรียก ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เลือกเมนู เครื่องมือ เลือกเมนู เครื่องมือ เลือก “ จดหมายและ เมล ” เลือก “ จดหมายและ เมล ” ตัวช่วยสร้างจดหมาย เวียน ตัวช่วยสร้างจดหมาย เวียน

8 BASIC SPREADSHEET FUNCT. FUNCTION ในเอ็กเซล FUNCTION ในเอ็กเซล SUMPRODUCT SUMPRODUCTหาผลรวมของผลคูณรูปแบบคือ = sumproduct(Array1,Array2,…,ArrayN)

9

10 การบ้าน LAB#01 ให้นักศึกษาสร้างแผ่น งานของตนเอง เพื่อ คำนวณเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ ปี 1 จนถึงปีปัจจุบัน โดย ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ให้ทำ รายบุคคล แต่ละกลุ่มอย่า ลอกกัน


ดาวน์โหลด ppt หาโปรแกรมชื่อ WINDOW COMMANDER ใน START MENU ของเครื่องตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google