งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 4 บทที่ มิถุนายน 2553 Expressions of quantity

2 Much/ Many แปลว่า มาก Much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (singular uncountable nouns) เช่น much money, much ice cream, much rain, much dust Many ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์ (plural countable nouns) เช่น many people, many pens, many days, many chairs, many minutes

3 โดยปกติแล้ว much และ many จะใช้ในประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ในประโยคบอกเล่าจะใช้กลุ่มคำต่อไปนี้แทน ได้แก่ a lot of, plenty of, a great deal of, several, a large number of ซึ่งทุกคำแปลว่า มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลังคำว่า much มีกรรมหรือคำนามตามหลังในประโยคบอกเล่า

4 สรุป กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ A lot of
Lots of Plenty of Most of Most All

5 กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้กับเฉพาะคำนามนับไม่ได้
Much A great deal of A large amount of

6 กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้กับคำนามที่นับได้
Many Several A number of A large number of

7


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google