งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553 Expressions of quantity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553 Expressions of quantity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553 Expressions of quantity

2 Much/ Many แปลว่า มาก Much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (singular uncountable nouns) เช่น much money, much ice cream, much rain, much dust Many ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์ (plural countable nouns) เช่น many people, many pens, many days, many chairs, many minutes

3 โดยปกติแล้ว much และ many จะใช้ใน ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ ใน ประโยคบอกเล่าจะใช้กลุ่มคำต่อไปนี้แทน ได้แก่ a lot of, plenty of, a great deal of, several, a large number of ซึ่งทุกคำ แปลว่า มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลัง คำว่า much มีกรรมหรือคำนามตามหลังใน ประโยคบอกเล่า

4 สรุป กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้ และนับไม่ได้ A lot of Lots of Plenty of Most of Most All

5 กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้กับเฉพาะ คำนามนับไม่ได้ Much A great deal of A large amount of

6 กลุ่มคำต่อไปนี้ใช้กับคำนามที่นับ ได้ Many Several A number of A large number of A number of

7


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 4 บทที่ 1 14 มิถุนายน 2553 Expressions of quantity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google