งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)

2  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ  เป็นเมธอดที่ไม่มีการคืนค่าและไม่ต้องระบุคีย์เวิร์ด void  ถ้าในโปรแกรมไม่มี Constructor คอมไพเลอร์ภาษา Java จะใส่ Constructor แบบ default ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ  Default Constructor จะเป็น Constructor ที่ไม่มีคำสั่งใดๆ อยู่ภายใน 2 w7_000.r ar ข้อ 34, 35

3  เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแอตทริบิวต์หรือเมธอด ต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน  Constructor สามารถรับพารามิเตอร์ได้เหมือนกับ เมธอด มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ [modifier] ClassName ([parameter]) { [statements] } โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการ เข้าถึงเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล อาร์กิวเมนต์จากคลาส ที่เรียกใช้งาน 3

4  ในการเรียกใช้งาน Constructor ก็คือการประกาศ ออบเจ็กต์นั้นเอง เนื่องจาก Constructor จะมีการ ทำงานโดยอัตโนมัตเมื่อสร้างออบเจ็กต์ใหม่ ซึ่งมี รูปแบบการสร้างออบเจ็กต์ดังนี้  ClassName objName = new ClassName ([argument]); โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ argument เป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่จะส่งไปให้กับ Constructor  พารามิเตอร์ของ Constructor จะต้องมีจำนวนและ ชนิดข้อมูลสอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ที่ส่งมาตอน ประกาศออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new 4

5 5

6 6

7  ภาษา Java อนุญาตให้สร้าง Constructor ได้ มากกว่า 1 ตัว เรียกว่า Overloading Constructor มี หลักการเดียวกับ Overloading Method  จำนวนหรือชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไป ในแต่ละ Constructor ต้องแตกต่างกัน  คอมไพเลอร์จะเรียกใช้ Constructor ตัวใด ให้ทำงานนั้น พิจารณาจากจำนวนหรือชนิด ข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่สอดคล้องกัน  ทำให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ได้ หลายรูปแบบ 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object).  เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส  เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะ ถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google