งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)
บทที่ 2 คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)

2 รู้จักกับ Constructor
w7_000.rar ข้อ 34, 35 รู้จักกับ Constructor เป็นเมธอดประเภทหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับชื่อคลาส เมื่อมีการสร้างออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new เมธอดนี้จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ เป็นเมธอดที่ไม่มีการคืนค่าและไม่ต้องระบุคีย์เวิร์ด void ถ้าในโปรแกรมไม่มี Constructor คอมไพเลอร์ภาษา Java จะใส่ Constructor แบบ default ให้กับโปรแกรมโดยอัตโนมัติ Default Constructor จะเป็น Constructor ที่ไม่มีคำสั่งใดๆ อยู่ภายใน

3 การสร้าง Constructor เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับแอตทริบิวต์หรือเมธอดต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน Constructor สามารถรับพารามิเตอร์ได้เหมือนกับเมธอด มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ [modifier] ClassName ([parameter]) { [statements] } โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ modifier เป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดคุณสมบัติการเข้าถึงเมธอด parameter เป็นตัวแปรที่ใช้รับข้อมูลอาร์กิวเมนต์จากคลาส ที่เรียกใช้งาน

4 การสร้างใช้งาน Constructor
ในการเรียกใช้งาน Constructor ก็คือการประกาศออบเจ็กต์นั้นเอง เนื่องจาก Constructor จะมีการทำงานโดยอัตโนมัตเมื่อสร้างออบเจ็กต์ใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการสร้างออบเจ็กต์ดังนี้ ClassName objName = new ClassName ([argument]); โดยที่ ClassName เป็นชื่อคลาส objName เป็นชื่อออบเจ็กต์ argument เป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่จะส่งไปให้กับ Constructor พารามิเตอร์ของ Constructor จะต้องมีจำนวนและชนิดข้อมูลสอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ที่ส่งมาตอนประกาศออบเจ็กต์ด้วยคำสั่ง new

5 โปรแกรมการใช้งาน Default Constructor

6 โปรแกรมการใช้งาน Constructor

7 Overloading Constructor
ภาษา Java อนุญาตให้สร้าง Constructor ได้มากกว่า 1 ตัว เรียกว่า Overloading Constructor มีหลักการเดียวกับ Overloading Method จำนวนหรือชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปในแต่ละ Constructor ต้องแตกต่างกัน คอมไพเลอร์จะเรียกใช้ Constructor ตัวใดให้ทำงานนั้น พิจารณาจากจำนวนหรือชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ที่สอดคล้องกัน ทำให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ได้หลายรูปแบบ

8 โปรแกรมการใช้งาน Overload Constructor


ดาวน์โหลด ppt คลาสและวัตถุ (4) (Class & Object)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google