งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑(พุทธศตษรรษที่๕-๙)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑(พุทธศตษรรษที่๕-๙)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑(พุทธศตษรรษที่๕-๙)
การตั้งถิ่นฐานพำนัก บนเนินควน ตามแนวสันทรายและ ที่ราบตามแนวลำน้ำ

2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
ยังคงเป็นหินและภาชนะดินเผาแต่มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะกับการใช้สอยมากขึ้น-เริ่มมีการทำโลหะเป็นของมีคมแทนหิน ใช้เตาเชิงกรานแทนหม้อสามขา(ชุมชนเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง จ.ชุมพร)

3 เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
รู้จักใช้เครื่องมือหาปลาประเภทแห อวน(พบลูกตุ้มถ่วงแหดินเผา) รู้จักใช้ความร้อนในการหุงต้ม(พบหม้อ/ชามดินเผา) รู้จักการถักทอเครื่องนุ่งห่มด้วยฝ้าย(พบเครื่องมืออุปกรณ์ปั่นฝ้าย)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑(พุทธศตษรรษที่๕-๙)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google