งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑ ( พุทธศตษรรษที่ ๕ - ๙ ) การตั้งถิ่นฐานพำนัก บนเนินควน ตามแนวสัน ทรายและ ที่ราบตามแนวลำน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑ ( พุทธศตษรรษที่ ๕ - ๙ ) การตั้งถิ่นฐานพำนัก บนเนินควน ตามแนวสัน ทรายและ ที่ราบตามแนวลำน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑ ( พุทธศตษรรษที่ ๕ - ๙ ) การตั้งถิ่นฐานพำนัก บนเนินควน ตามแนวสัน ทรายและ ที่ราบตามแนวลำน้ำ

2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต ยังคงเป็นหินและภาชนะดินเผาแต่มีการ พัฒนารูปแบบให้เหมาะกับการใช้สอยมาก ขึ้น - เริ่มมีการทำโลหะเป็นของมีคมแทนหิน ใช้เตาเชิงกรานแทนหม้อสามขา ( ชุมชนเขา สามแก้ว ต. นาชะอัง จ. ชุมพร )

3 เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต รู้จักใช้เครื่องมือหาปลาประเภทแห อวน ( พบลูกตุ้มถ่วงแหดินเผา ) รู้จักใช้ความร้อนในการหุงต้ม ( พบหม้อ / ชามดิน เผา ) รู้จักการถักทอเครื่องนุ่งห่มด้วยฝ้าย ( พบ เครื่องมืออุปกรณ์ปั่นฝ้าย )

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ภาคใต้สมัยประวัติศาสตร์เริ่มแรกช่วงที่๑ ( พุทธศตษรรษที่ ๕ - ๙ ) การตั้งถิ่นฐานพำนัก บนเนินควน ตามแนวสัน ทรายและ ที่ราบตามแนวลำน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google