งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ 10 มกราคม 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย นาย คุรุจิต นาครทรรพ นาย คุรุจิต นาครทรรพรองปลัดกระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ 10 มกราคม 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย นาย คุรุจิต นาครทรรพ นาย คุรุจิต นาครทรรพรองปลัดกระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ 10 มกราคม 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย นาย คุรุจิต นาครทรรพ นาย คุรุจิต นาครทรรพรองปลัดกระทรวงพลังงาน

2 2 GDP ประเทศไทยที่ผ่านมา วิกฤตเศรษฐกิจ Million Baht ในปี 2549 มีค่า 7.1 ล้านล้านบาท

3 3 สถานะด้านการเงินของประเทศไทย ประเทศไทยได้รับผลกระทบ อย่างมากจากราคาน้ำมันที่ สูงขึ้นเพราะเป็นประเทศที่ ต้องนำเข้า ล้านบาท

4 4 แกนซ้าย แกนขวา Energy Growth vs. GDP Growth Energy Elasticity

5 5 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2545 2546 2547 25482549* การใช้1,2821,3511,4501,5201,557 การผลิต631671676743770 การนำเข้า (สุทธิ)797868988980974 การนำเข้า / การใช้ (%)6264686463 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้6.65.47.34.52.4 การผลิต6.26.30.79.63.7 การนำเข้า (สุทธิ)6.28.913.8-1.1-0.7 GDP (%)5.37.16.34.55.0 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน (1 บาร์เรล 159 ลิตร) * เบื้องต้น

6 6 การนำเข้า25452546254725482549* น้ำมันดิบ286,953346,057486,627644,933749,785 น้ำมันสำเร็จรูป25,81730,73541,53355,68055,842 ก๊าซธรรมชาติ35,07342,63546,05362,82779,390 ถ่านหิน7,8729,37012,27515,42218,809 ไฟฟ้า4,4744,1595,6597,1148,413 รวม360,189432,956592,148785,976912,240มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท * เบื้องต้น

7 7 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย Oil 49% Natural Gas 35% Coal 13% Hydro 3% เชื้อเพลิง เชิงพาณิชย์ การใช้เชิงพาณิชย์ ~ 50% เป็นไฟฟ้า –50% เป็นน้ำมัน ในปี 2549 ประเทศไทยใช้พลังงานมูลค่า ~ 1.12 ล้านล้านบาท Transportation 37% Agriculture 6%Industry 36% Res & Com 21% การใช้แยกตาม สาขาเศรษฐกิจ สำหรับการผลิตไฟฟ้า 90% ต้องนำเข้า

8 8 Unit: KBD Crude Oil Equivalent CAGR 4.3% ’05-’20 0.88 GDP Oil Natural Gas Coal/Lignite Hydro Traditional Renewable 14% 4% 10% Import Imp. Domestic 12% 2% 16% CAGR 6% ’00-’05 1.2 GDP 1,9653,650 Domestic Imp. Domestic 41%32% 38% 29% Primary Energy Consumption Outlook 2% New & Renewable

9 9 Oil Price Forecast Forecast for 2006Forecast for 2007 CompanyWTIBrentDubaiWTIBrentDubai ABN Amro65.9565.5061.0659.2558.5054.06 Bank of America67.9566.9662.5255.0053.5049.06 Barclays Capital69.2068.6064.1676.6075.3070.86 BNP Paribas67.3065.5061.0659.8057.8053.36 Calyon67.5266.9262.4865.8364.3359.89 Citigroup66.0065.0060.5660.0058.0053.56 Deutsche Bank67.2566.1061.6662.0061.0056.56 Economist Intelligence Unit70.8169.3364.8970.8869.2564.81 Goldman Sachs71.0070.0365.5975.5074.2269.78 JP Morgan67.3967.0562.6164.0563.0558.61 Merrill Lynch67.5066.2561.8165.0063.7559.31 Morgan Stanley68.30 63.8665.60 61.16 Societe Generale66.6066.1061.6658.0057.0052.56 UBS68.4067.1562.7169.0067.2562.81 Avg.67.9467.0662.6264.7563.4760.0

10 10 การใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย Million Liter per Day Diesel Gasoline Gasohol

11 11 1.การบริหารจัดการพลังงานหลัก (1) ไฟฟ้า (2) ก๊าซธรรมชาติ (3) น้ำมัน 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน (1) NGV (2) Gasohol (3) Biodiesel 3. การส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า 4. การอนุรักษ์พลังงาน (1) ภาคขนส่ง (2) อุตสาหกรรม (3) ราชการ (4) ประชาชนประเด็นการนำเสนอ

12 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก (1) ไฟฟ้า (2)ก๊าซธรรมชาติ (3)น้ำมัน

13 13 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า เมกะวัตต์ ปี (35,956 MW) (38,241 MW) 4.8 5.0 5.2 5.0 5.3 5.5 5.8 5.5 5.0 5.5 GDP ปรับความต้องการไฟฟ้าใหม่เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มในอัตราลดลงจากแผนเดิม 2554 2559 1,593 MW 2,285 MW

14 14 ประเด็นนโยบายการผลิตไฟฟ้าในอนาคต ปี 2554-2564 มีโรงไฟฟ้าใหม่  29,000 MW ซื้อจากต่างประเทศ 20 % ผลิตจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 40 % ผลิตจากถ่านหินนำเข้า 40 % 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า

15 15 รับซื้อไฟฟ้าจากลาว ชื่อโรงไฟฟ้าCOD กำลังการผลิต (เมกะวัตต์) พลังงานต่อปี (ล้านหน่วยต่อปี) 1. โครงการที่ลงนาม PPA และจ่ายไฟฟ้าแล้ว  เทิน-หินบุน25412142141,370  ห้วยเฮาะ2542126 570 2. โครงการที่ลงนาม PPA และอยู่ระหว่างก่อสร้าง  น้ำเทิน 225529205,636  น้ำงึม 225545972,310 3. โครงการตกลงราคาแล้ว อยู่ระหว่างทำ MOU  น้ำเทิน 125565301,996  น้ำงึม 325564604602,198 รวม2,84714,080 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า โครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ : หงสาลิกไนต์ 1400 MW เทินหินบุนส่วนขยาย 220 MW น้ำเงี๊ยบ 260 MW เซเปียนเซน้ำน้อย 390 MW

16 16 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ฮัจจี 1,200 MW พม่า จีนตอนใต้ (ตาม MOU) 3,000 MW กัมพูชา (ตาม MOU) ไม่ได้กำหนด MW

17 17 ความต้องการใช้ลดลง ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเพิ่มขึ้น เพิ่มการใช้ก๊าซจาก แหล่งภูฮ่อมและพม่า ซื้อไฟฟ้าจาก BLCP (ถ่านหิน) เพิ่ม ค่า Ft ต.ค. 49 - ม.ค. 50 ลด 7.02 สต. 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า

18 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก (2)ก๊าซธรรมชาติ

19 19 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ก๊าซธรรมชาติ ขยายการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ ล้านลบ.ฟุต/วัน Growth 6% (2549-2564) ไฟฟ้า อุตสาหกรรม NGV โรงแยกก๊าซฯ 74%9% 3,086 17% 5,130 62%11%6%21%52%17%10%21% 6,900 หมายเหตุ : 1. สมมติฐานตามร่าง PDP 2006 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของ New IPP (ปี 2554-2564) ก๊าซฯ : ถ่านหิน : รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เท่ากับ 40/40/20 2. ประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์พลังงาน/เศรษฐกิจ  ความต้องการเพิ่มขึ้น  ระยะสั้น (2549-2554) 11%  ระยะยาว (2555-2564) 3%  มุ่งขยายตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สูงสุดให้กับก๊าซธรรมชาติ  อุตสาหกรรม (Cogeneration/ District Cooling)  เชื้อเพลิงทดแทนภาคขนส่ง : NGV  โรงแยกก๊าซฯ/ปิโตรเคมี

20 20 จัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างเพียงพอ ล้านลบ.ฟุต/วัน ในประเทศแหล่งปัจจุบัน ในประเทศแหล่งใหม่ พม่า LNG/Regional Gas 72%31%28% 3,095 39%38%19%4%28%29%12% 5,1306,900 หมายเหตุ : ประมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์พลังงาน/เศรษฐกิจ DCQ (ล้านลบ.ฟุต/วัน)  จัดหาตามสัญญา ปัจจุบัน 2,880  จัดหาเพิ่มเติมในประเทศ  อ่าวไทย/เจดีเอ ~2,000 (รองรับท่อเส้นที่ 3) ศักยภาพการจัดหาในอนาคต  LNG (5-10 ล้านตัน)~700/1,400  A1  Natuna  M7/M9  OCA รวม ~4,000 รวมทั้งสิ้น ~8,880 ~2,600 Growth 6% (2549-2564) 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ก๊าซธรรมชาติ

21 21 LNG Receiving Terminal  ขนาด : - เริ่มต้น 5 ล้านตัน/ปี (700 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) @ ปี 2554 - อนาคตแผนขยาย 10 ล้านตัน/ปี (1,400 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)  วางท่อบนบกเส้นที่ 4 1,300 ล้าน ลบ.ฟุต/วัน เชื่อมต่อ Terminal กับท่อปัจจุบัน/New IPP  แผนสร้างมูลค่าเพิ่มจากความเย็นของ LNG/ ท่าเรือ - โรงแยกก๊าซฯ 7 และ 8 - โรงไฟฟ้า/ปิโตรเคมี ที่ตั้งโครงการ : โครงการท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 LNG Ship LNG Jetty & TerminalLNG Storage Tank 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ก๊าซธรรมชาติ

22 22 ศักยภาพการพัฒนาโครงข่ายท่อส่งก๊าซฯ ภูมิภาค ขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ ระหว่างประเทศ  รองรับความต้องการในประเทศในระยะยาว  รองรับการเป็น Gas Hub  นาทูน่า (อินโดนีเซีย) ~1,100 กม. (ชายแดนอินโดนีเซีย-ระยอง/ทับสะแก)  A1, M7/M9 (พม่า) ~1,030 กม.  OCA (พื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา) 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ก๊าซธรรมชาติ

23 23 แผนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงข่ายปัจจุบัน (2,637 กม.) ตะวันออก ตะวันตก รวม Capacity 2,220 1,300 3,520 (MMcfd) ท่อส่งก๊าซฯ ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (363 กม.) Capacity (MMcfd) 1,020 แผนขยายในอนาคต (1,705 กม.) ตะวันออก ตะวันตก รวม Capacity 3,200 700 3,900 (MMcfd) ความสามารถส่งก๊าซฯ สูงสุดรวม (4,705 กม.) ตะวันออก ตะวันตก รวม (MMcfd) 5,420 2,000 8,440 โครงข่ายระบบท่อย่อย ปัจจุบัน แผนขยาย รวม (กม.) 777 900 1,677 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ก๊าซธรรมชาติ

24 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก (3)น้ำมัน

25 25 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2544 2545 2546 2547 25482549 (ม.ค.-ต.ค.) การใช้1,2031,2821,3511,4501,5201,546 การผลิต594631671676743770 การนำเข้า (สุทธิ)754795869988980996 การนำเข้า / การใช้ (%)6362646864 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้5.26.55.47.34.81.2 การผลิต1.06.26.30.79.94.1 การนำเข้า (สุทธิ)10.75.39.413.7-0.9-0.8 GDP (%)2.15.46.76.44.55.3 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : น้ำมัน

26 26 พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันสูง สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง ม.ค. – ต.ค. 2549 น้ำมัน ถ่านหิน ไฟฟ้า การจัดหาน้ำมันดิบ ม.ค. – ต.ค. 2549 ใช้วันละ 9 แสนบาร์เรล นำเข้าวันละ 8 แสนบาร์เรล หรือ 90% ต้องนำเข้า 82% จาก Middle East ก๊าซธรรมชาติ วิกฤติราคาน้ำมันแพง มูลค่านำเข้า (ล้านบาท) 25442545254625472548 2549 (ม.ค. – ต.ค.) น้ำมันดิบ284,373286,953346,057486,627644,933649,387 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : น้ำมัน

27 27 ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ปี 2549 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2549 ขาดดุลการค้า กระทบอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนสินค้า เงินเฟ้อ เศรษฐกิจชะลอตัว อัตราว่างงานเพิ่ม ความไม่สงบทางสังคม วิกฤตราคาน้ำมัน : ผลกระทบการพึ่งพาการนำเข้า 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : น้ำมัน

28 28 บรรเทาปัญหาน้ำมันแพงเฉพาะกลุ่มอาชีพ (เริ่มตั้งแต่ 28 เม.ย.49) ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน 1 บาท ลดเพิ่มให้เฉพาะกับกลุ่มอาชีพ ประมง 2 บาท ขนส่งและ เกษตร 1 บาท เร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมายปี 54 ใช้ NGV แทนร้อยละ 10 ใช้ Gasohol แทนร้อยละ 10 ใช้ Biodiesel แทนร้อยละ 10 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : น้ำมัน

29 (1) NGV (2) Gasohol (3)Biodiesel 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน

30 30 สมมติฐานการขยายจำนวนรถ จำนวนรถสะสม2554 ProjectRational เบนซินรถ NGVรถทั่วประเทศ รถเก๋งBi Fuel108,0003,000,0004% ของรถทั่วประเทศ รถแท็กซี่Bi Fuel50,00080,00063% ของรถแท็กซี่ทั่วประเทศ รถตุ๊กตุ๊กBi Fuel2,0005,00040% ของรถ รวมรถเบนซิน160,0003,085,000 ดีเซล รถ ขสมก.Dedicated4,000 100% รถร่วม ขสมก.Dedicated4,000 100% รถตู้ ขสมก.Bi Fuel6006,00060% ของรถทั่วประเทศ รถตู้ร่วม ขสมก.Bi Fuel3,000 รถบขส./ร่วมDedicated5,0009,00056% ของรถทั่วประเทศ รถบรรทุก/หัวลากDedicated40,000700,00010% ของรถทั่วประเทศ รถบรรทุก/หัวลากDDF30,000 รถกระบะDDF5,0003,300,0000.15 % ของรถทั่วประเทศ รวมรถดีเซล91,600 รวมทั้งหมด251,600 : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

31 31 การทดแทนเบนซินและดีเซล ทดแทนการใช้น้ำมัน 254925502551255225532554 เบนซิน ทดแทนการใช้ - เบนซิน ล้านลิตร/ วัน 0.46 1.20 1.76 2.06 2.42 2.81 สัดส่วนการทดแทน - เบนซิน %2%6%9%10%12%14% ดีเซล ทดแทนการใช้ - ดีเซล ล้านลิตร/ วัน 0.08 0.53 1.75 3.86 6.18 7.12 สัดส่วนการทดแทน - ดีเซล %0%1%4%8%12%14% รวมทดแทนการใช้ น้ำมัน ล้าน ลิตร/วัน 0.54 1.73 3.51 5.91 8.60 9.93 สัดส่วนการทดแทน น้ำมัน %1%2%5%8%12%14% : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

32 32 ภาค 25 48 2549 255 0 2551255225532554 Q1Q2Q3Q4 กทม. - ปริมณฑล 4421924181212253277285 ภาคกลาง 8241105685100115135 ภาคเหนือ ----11015222835 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ----51525354045 ภาคใต้ ----58131520 จำนวนสถานีสะสม 52566171116270350425480520 แผนขยายสถานีบริการ NGV 5 ปี : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

33 33 มาตรการภาษี ยกเว้นอากรนำเข้า : อุปกรณ์/ถัง ถึงสิ้นปี 51 : เครื่องยนต์ NGV ลดหย่อนภาษีสรรพสามิต : OEM จาก 30% เหลือ 20% : Retrofits จาก 30 % เหลือ 22 % ไม่เกิน 50,000 บาท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เงินทุนหมุนเวียน กองทุนอนุรักษ์ 2,000 ล้านบาท : เปลี่ยนเครื่องให้ - ขสมก. : วงเงิน 1,700 ล้านบาท จำนวน 1,477 คัน -บขส. : วงเงิน 300 ล้านบาท จำนวน 300 คัน ปตท. 5,000 ล้านบาท : ดัดแปลง/เปลี่ยนเครื่องให้ผู้ประกอบการขนส่งเอกชน มาตรการสนับสนุน NGV ที่ได้รับแล้ว : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

34 34 เร่งผลักดันโครงการดัดแปลงรถTaxi LPG เป็นรถ NGV เร่งออกกฎบังคับให้รถแท็กซี่ใหม่+ตุ๊กตุ๊กใหม่ เป็น NGV เพิ่มน้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ NGV อีก 1 ตัน เช่นเดียวกับได้อนุญาตให้รถห้องเย็น อนุญาตให้รถขนส่ง NGV วิ่งได้ 24 ช.ม. จนกว่ามีระบบท่อรองรับ ออกระเบียบบังคับรถใหม่/รถเช่าของราชการ+รัฐวิสาหกิจต้องเป็น NGV ขยายโครงการรถ NGV ระยะ 2 โดยของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์ ปรับปรุงระเบียบ EIA ให้เอื้อต่อการวางท่อและปั๊ม NGV มาตรการสนับสนุน : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

35 35 ยกเว้นภาษีนำเข้า Chassis with engine CKD รถบรรทุก/โดยสาร NGV เร่งดัดแปลงรถ ขสมก. 1,477 คัน และ บขส.. 300 คัน ( กองทุนอนุรักษ์ฯ อนุมัติเงินให้แล้ว 2,000 ล้านบาท) เร่งจัดหารถโดยสาร ขสมก. ใหม่ 2,000 คัน ตามที่ ครม. อนุมัติแล้ว เร่งดัดแปลงรถโดยสาร ขสมก. / บขส. / รถร่วม ที่เหลืออีก 17,000 คัน ปตท.เร่งขยายสถานี NGV ในอู่ ขสมก และเส้นทางหลวงสายหลัก ขยายผลโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ NGV กลุ่ม TPI : รถบรรทุกปูนผง เจ้าของ Fleet รถบรรทุก/รถหัวลาก (บริษัท เอส ซี แคริเออร์, ฟินมอร์, นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ) มาตรการเร่งขยายจำนวนรถบรรทุกและรถโดยสาร มุ่งไปยัง Fleet รถใหญ่และ Fleet Owner : NGV 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : NGV

36 (2) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน

37 37 - รถยนต์ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องใช้แก๊สโซฮอล์ และสถานี บริการของหน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจต้องจำหน่ายแก๊ส โซฮอล์ - ตั้งสถานีบริการ 4,000 แห่ง และ มีการใช้แก๊สโซออล์วันละ 4.0 ล้านลิตร -รัฐสนันสนุนราคาขาย -มี Spec. แก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 -ออกระเบียบให้หน่วยราชการ จัดซื้อรถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ -รถยนต์ราชการและ รัฐวิสาหกิจให้ใช้แก๊สโซฮอล์ - ทดสอบการใช้แก๊สโซฮอล์ใน รถยนต์ระบบคาร์บิวเรเตอร์ กำหนดนโยบาย ยกเลิกการใช้ MTBE ใน ULG 95 และใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในบาง พื้นที่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ 47 48 49 50 52 Phase I MTBE replacement เอทานอล 1.0 ล้านลิตร / วัน 5153 เอทานอล 3.0 ล้านลิตร / วัน มติ ครม. 9 ธค. 46 มติ ครม. 18 พค. 47 Phase II Gasohol Mandate มติ ครม. 19 เมย. 48 54 : 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : แก๊สโซฮอล์

38 38 นโยบาย มติ ครม. เมื่อ 17 พ.ค. 46 เห็นชอบให้ 1 ม.ค. 50 ยกเลิกเบนซิน 95 มติ กพช. เมื่อ 4 ก.ย. 49 เห็นชอบการเปิดเสรีโรงงานเอทานอล มติ กพช. เมื่อ 6 พ.ย. 49 เห็นชอบเลื่อนการยกเลิกเบนซิน 95 การผลิตเอทานอล  ปัจจุบันมี 6 โรง รวมกำลังผลิต 855,000 ลิตร/วัน ผลิตได้จริง 705,000 ลิตร/วัน  โรงงานจะเสร็จปี 50 อีก 8 โรง รวม 980,000 ลิตร/ วัน  กำลังผลิต ณ ธ.ค. 50 รวม 1,685,000 ลิตร/วัน - มันฯ : 260,000 ลิตร/วัน - กากน้ำตาล : 1,425,000 ลิตร/วัน สถานภาพปัจจุบัน การใช้แก๊สโซฮอล์  ปัจจุบันใช้ Gasohol = 3.6 ล้านลิตร/วัน  สถานีบริการ 3,466 แห่ง การกำหนดราคาเอทานอล คณะทำงานกำหนดราคาเอทานอล กำหนด ราคาเอทานอล (อิงราคาตลาดโลก : บราซิล) + ค่าขนส่ง แทนการกำหนดราคาจากต้นทุน การผลิต : 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : แก๊สโซฮอล์

39 39 Demand & Supply ‘50 : 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : แก๊สโซฮอล์มาตรการภาครัฐ จำหน่าย E10 ทั่วประเทศภายในปี 2554 สนับสนุนโดย BOI ยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีกองทุนน้ำมัน ส่งเสริมการตลาดโดยให้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าเบนซิน 95 1.50 บาท/ลิตร การบังคับให้รถยนต์ราชการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการวิจัย

40 40กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อไป กิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1 ด้าน Supply 1.1 ติดตามการก่อสร้างโรงงานตามแผนบริษัทฯพน. 1.2 เร่งรัดการออกประกาศของ กค. เรื่อง การขอจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิงตามนโยบายเสรี ภายใน ก.พ. 50 กค. พน. กอ. 1.3 เผยแพร่ข้อมุลที่จำเป็นต่อการลงทุนของเอกชน และผู้ที่สนใจทางเวบไซต์พน. 1.4 ศึกษาวิจัยการผลิตเอทานอลจากพืชพลังงานชนิดอื่น เช่น ข้าวฟ่างหวานพน. วท. 1.5 การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของอ้อยและมันสำปะหลังกษ. 2 ด้าน Demand 2.1 PR การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และส่งเสริม 91 ตั้งแต่ไตรมาส 3พน. 2.2 เพิ่มการขยายสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, 91พน. บ.ค้าน้ำมัน 2.3 ส่งเสริมการส่งออกเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 51 2.3.1 ภาครัฐช่วยหาตลาดส่งออกในระยะแรก และเจรจาลดภาษีนำเข้าเอทานอลพน. พณ. กต. 2.3.2 ศึกษาความพร้อมด้านการขนส่ง ต้นทุนค่าใช้จ่าย การส่งออกไปต่างประเทศพน. คม.

41 (3) ไบโอดีเซล 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน

42 42  การจัดจำหน่ายและการใช้ ประกาศอัตราเงินส่งเข้ากองทุน B5 (14 ก.ย. 49) ราคาขายปลีก B5 ถูกกว่าน้ำมันดีเซล 0.50 บาท/ลิตร มีสถานีบริการ B5 รวม 290 สถานี ปตท. 110 สถานี บางจาก 180 สถานี (26 ธ.ค. 49) ยอดจำหน่าย B5 เดือนต.ค. 49: 3.4 ล้านลิตร มาตรฐานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะ และคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิล เอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549  การผลิตไบโอดีเซล ปัจจุบัน มี 3 โรงงาน กำลังผลิตรวม 590,000 ลิตร/วัน ผลิตไบโอดีเซลได้มาตรฐาน  การจัดหาวัตถุดิบ ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม ปี 2549 ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มแล้ว 100,000 ไร่ (เป้า 0.72 ล้านไร่) นำปาล์มส่วนเกินจากการบริโภคมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ต.ค. 49 CPO 170,017 ตัน สถานการณ์ไบโอดีเซลปัจจุบัน โรงงาน กำลังผลิต (ลิตร/วัน) ติดตั้งผลิตจริง 1. ไบโอเอ็นเนอร์ยีพลัส10,000 2. น้ำมันพืชปทุม80,00030,000 3. เอไอ เอ็นเนอร์ยี500,00050,000 รวม 590,00090,000

43 43 สถานการณ์ไบโอดีเซลในปัจจุบัน (2) 25.20 25.25 25.225 0.881.00 0.75  ราคาไบโอดีเซล ราคา B100 : 26.10 บาท/ลิตร

44 44 โรงงานผลิตไบโอดีเซล ณ ปัจจุบัน คุณภาพตามประกาศ ธพ.ฯ โรงงานจังหวัด กำลังผลิต (ลิตร/วัน) ติดตั้งผลิตจริง 1. ไบโอเอ็นเนอร์ยีพลัสอยุธยา10,000 2. น้ำมันพืชปทุมปทุมธานี80,00030,000 3. เอไอ เอ็นเนอร์ยีสมุทรสาคร500,00050,000 รวม590,00090,000 โรงงานผลิตไบโอดีเซล ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างพัฒนาคุณภาพตามประกาศ ธพ.ฯ โรงงานจังหวัด กำลังผลิต (ลิตร/วัน) ติดตั้งผลิตจริง 1.ซันเทคปาล์มออยล์ปราจีนบุรี500,000300,000 2. สยามน้ำมันพืชสมุทรสาคร120,00035,000 3. ไทยไบโอดีเซลออยล์กาญจนบุรี200,00030,000 4. ราชาไบโอดีเซลสุราษฎร์ธานี200,00035,000 5. สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มชลบุรี50,000 รวม1,070,000450,000 โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ขอ BOI จังหวัด กำลังผลิต (ลิตร/วัน) สุราษฎร์ธานี200,000 ตรัง150,000 อยุธยา300,000 ฉะเชิงเทรา500,000 สุราษฎร์ธานี (2)400,000 เพชรบุรี350,000 ชุมพร120,000 ชุมพร (2)360,000 รวม2,380,000 สถานการณ์ไบโอดีเซลในปัจจุบัน (3)

45 45 มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและ คุณภาพของไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2549 สถานภาพปัจจุบัน โครงการไบโอดีเซล 60 ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำ วัตถุดิบในชุมชนเช่น น้ำมันพืชใช้แล้ว มา เพื่อผลิตไบโอดีเซลใช้ทดแทนน้ำมัน ดีเซลในกิจการของชุมชน และ เพื่อเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป บทบาท พพ. สำรวจ/คัดเลือกชุมชน จัดหาระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตร/วัน และฝึกอบรม บทบาทชุมชน เตรียมวัตถุดิบ/บุคลากร/ สถานที่เพื่อรองรับระบบผลิต ดำเนินการ ผลิต ปัจจุบัน ติดตั้งแล้วเสร็จทั้ง 60 ชุมชน ไบโอดีเซลชุมชน 1 อำเภอ 1 ไบโอดีเซลชุมชน พพ. สำรวจศักยภาพ/คัดเลือก ชุมชน และสนับสนุด้านเทคนิค องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดหา ระบบผลิตไบโอดีเซล ชุมชน เตรียมวัตถุดิบ/บุคลากร/ สถานที่เพื่อรองรับระบบผลิต และ ดำเนินการผลิต แล้วเสร็จ ธ.ค. 51 แผนการดำเนินการต่อไป ติดตาม พัฒนาและประเมินผล โครงการไบโอดีเซลชุมชน พัฒนาเครื่องต้นแบบการนำกลีเซอ รีนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในชุมชน ทดสอบการใช้ไบโอดีเซลชุมชน 100 % กับเครื่องจักรกลการเกษตร

46 46 การดำเนินงานต่อไป กิจกรรมผู้รับผิดชอบ 1. โครงการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนพลังงานกษ., ธกส. 2. ส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลทั้งชุมชนและเชิงพาณิชย์พพ., กอ. 3. พัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลของไบโอดีเซลทั้งชุมชนและเชิง พาณิชย์ ในปัจจุบัน พน., วท. 4. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนและผลพลอยได้อื่นๆ จากการ ผลิตไบโอดีเซล พพ. 5. สร้างตลาดไบโอดีเซล เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลสัดส่วนไม่ เกิน 5% (non – labelled) พน. 6. บริการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและทันสมัยพพ. 7. วิจัย – พัฒนาพืชน้ำมันสำหรับเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลกษ.

47 47 พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า 3. การส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า

48 48 30,000 ล้านบาท 53,000 ล้านบาท 120,000 ล้านบาท ล้านบาร์เรล 8% ของการใช้พลังงานทั้งหมด (53.4 ล้านบาร์เรล) 300 350 400 450 500 550 600 650 700 48495051525354 53,000 ล้านบาท 120,000 ล้านบาท 8% ของการใช้พลังงานทั้งหมด (53.4 ล้านบาร์เรล) 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.พัฒนาและสาธิต เทคโนโลยี 1.พัฒนาและสาธิต เทคโนโลยี 2. ส่งเสริมการใช้ 1. มาตรการสนับสนุนค่าไฟฟ้า (Feed-in) 4. Carbon Credit ร่วมมือและขยายผลกับ ภาคเอกชนการบูรณาการ กับหน่วยงานอื่น ร่วมมือและขยายผลกับ ภาคเอกชนการบูรณาการ กับหน่วยงานอื่น เป้าหมายพลังงานทดแทน ผลงาน ปี ’46-’48 3. การส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า ยุทธศาสตร์และมาตรการพลังงานทดแทน ’48-’54 แนวทางดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้

49 49 ส่งเสริมการใช้ มาตรการรับซื้อไฟฟ้า (Feed-in Tariff) สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้ BOI สูงสุดแก่ธุรกิจด้านพลังงาน ทดแทน Carbon Credit สร้างศูนย์องค์ความรู้ กำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน เช่น - ผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่า 11% - ระยะเวลาคืนทุน 7 ปี มาตรการสนับสนุนอื่นๆ ปัจจุบัน เป้าหมายปี 2554 ปัจจุบัน เป้าหมายปี 2554 ชีวมวล 1,800 3,660 ก๊าซชีวภาพ 59 186 แสงอาทิตย์ 0.1 5 Total 1,859.1 3,851 ปัจจุบัน เป้าหมายปี 2554 ปัจจุบัน เป้าหมายปี 2554 ชีวมวล 1,995 2,800 ก๊าซชีวภาพ 4.6 30 แสงอาทิตย์ 25.48 45 น้ำ 44.33 156 ลม 0.55 110 ขยะ 4.25 100 Total 2,074 3,241 ความร้อน (ktoe) ไฟฟ้า (MW) 3. การส่งเสริมพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า -34- เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ชีวมวล0.30 พลังน้ำขนาดเล็ก (50-200 กิโลวัตต์)0.40 พลังน้ำขนาดเล็ก (< 50 กิโลวัตต์)0.80 ขยะ2.50 พลังงานลม2.50 พลังงานแสงอาทิตย์8.00 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน <=10 MW

50 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน (1)ภาคขนส่ง (2)ภาคอุตสาหกรรม (3) ภาคร าชการ (4) ภาคประชาชน 4. การอนุรักษ์พลังงาน

51 51 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ภาคขนส่ง ขนส่งคน ขนส่งสินค้า R&D Management Mass transit Incentive ใช้ 36,203 ktoeใช้ 30,835 ktoe ใช้เชื้อเพลิงอื่น ลดใช้ 3,290 ktoe (ลดใช้น้ำมันลง 9%) 2,078 ktoe (ใช้เชื้อเพลิงอื่นแทน 8%) เป้าหมาย 1,680 ktoe @ ปัจจุบัน 292 ktoe Logistics/Depot/ICD 1.ใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (1,504 ktoe) @ (97 ktoe) 2.ติดฉลากรถยนต์ 3.มาตรการภาษี: รถเก่า ภาษีป้ายตาม อายุ ยิ่งเก่า ยิ่งสูง รถใหม่ ภาษีสรรพสามิต ตาม Fuel Consumption รถติดฉลาก ลดหย่อน ภาษีเงินได้ 4.ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน: รถ โดยสารประจำทาง รถไฟ รถตู้ เรือ ด่วน เรือข้ามฟาก โดยต่อกับ รถไฟฟ้า มีตั๋วต่อ Feeders Park & Ride @ (0.5 ktoe) 5.ปรับปรุงระบบจราจร (106 ktoe) @ (18 ktoe) 6.รณรงค์ Tune Up, ถ่าย น้ำมันเครื่อง เป้าหมาย 1,610 ktoe @ ปัจจุบัน 203 ktoe ใช้เชื้อเพลิงอื่น Gasohol เป้าหมาย 30 ล้านลิตร/วัน หรือ 820 ktoe @ ปัจจุบัน 4 ล้านลิตร/วัน หรือ 108 ktoe Bio diesel เป้าหมาย 4 ล้านลิตร/วัน หรือ 1,258 ktoe @ ปัจจุบัน 4,700 ลิตร/วัน หรือ 1.42 ktoe (ลดลง 5,368 ktoe) ณ ปี 2554 1.ลดการเดินรถเที่ยวเปล่า (180 ktoe) @ (2 ktoe) 2.ส่งเสริม Depot ปรับปรุง ICD (1,500 ktoe) @ (290 ktoe) 3.ลดการขนส่งทางถนน ไปใช้ Main Line ทางรถไฟ+น้ำ ไม่มีมาตรการ มีมาตรการ

52 ส่งเสริม Depot ปรับปรุง ICD (1,500 ktoe)

53 53 ภาคอุตสาหกรรมภาพรวมผลการดำเนินงาน 45-48 การปฏิบัติตามกฏหมาย โรงงานควบคุม 2,510 แห่ง อาคารควบคุม 1,605 แห่ง การฝึกอบรม อบรม PRE สามัญ 6,000 คน อบรม PRE อาวุโส 250 คน อบรมหลักสูตรอื่นๆ 6,750 คน * 1 ktoe ประมาณ 19.21 ล้านบาท ลดการใช้พลังงานภาคอุตฯและธุรกิจ : สามารถประหยัดพลังงานได้ 1,312 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 25,000 ล้านบาท/ปี* (จากการดำเนินการโดยตรง 7,700 ล้านบาท/ปี) ktoe BaUs case Actual 1,312 ktoe/ปี 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ภาคอุตสาหกรรม

54 54 เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานปี 2548-2554 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม Energy Elasticity = Growth (Energy) Growth (GDP) เป้าหมายเดิม ’46 จาก 1.2 : 1 1 : 1 New Challenge 0.85 : 1 EE 0.9 : 1 EE 0.85 : 1 30,000 ล้านบาท/ปี 75,000 ล้านบาท/ปี ktoe ฝึกอบรม /ให้ความรู้ High Tech. Process Improvement Energy Management เงินหมุนเวียน มาตรการภาษี กฏหมาย ประหยัดพลังงานสะสม ‘48–‘54 เป็นมูลค่า 243,000 ล้านบาท ประหยัดพลังงานสะสม ‘48–‘51 เป็นมูลค่า 66,000 ล้านบาท ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ กรอบการดำเนินงาน ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง

55 55 แผนงานปี 2550 กำกับและติดตามการดำเนินงานตาม กฏหมาย เสนอแก้ไขกฎหมาย - แยกการกำกับอาคารของรัฐและเอกชน ออกจากกัน - ออกมาตรฐานการจัดการพลังงานใน โรงงาน/อาคาร - ปรับมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารให้ เหมาะสำหรับอาคารแต่ละประเภท - ปรับการบังคับให้เหมาะสมกับขนาดของ โรงงาน/อาคาร กฏหมาย / ข้อบังคับ การบริหารจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม โรงงาน/อาคาร 330แห่ง ผลประหยัด 110 ล้านบาท/ปี ฝึกอบรม /ให้ความรู้ อบรม 20,000 คน พัฒนาหลักสูตรต่างๆ พพ. พัฒนาหลักสูตรและให้ เอกชนจัดอบรมโดยเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการอบรม อบรมครูวิทยาลัยเทคนิค 500 คน มาตรการภาษี ดำเนินการลักษณะ Performance based ต่อเนื่อง วงเงิน 100 ล้าน บาท ผลประหยัด 330 ล้านบาท/ปี ศึกษาและกำหนดวิธีการ ดำเนินงานที่ชัดเจนกับ กรมสรรพากร หากเป็น Cost-based จะต้อง ปรับปรุง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ เพิ่มสิทธิประโยชน์ (เสนอ 2 เท่า) รวมถึงลดขั้นตอนการตรวจสอบผล ประหยัด เงินหมุนเวียน ให้สินเชื่อเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท ประหยัด 750 ล้านบาท/ปี ศึกษา สาธิตและเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นสูง สาธิตเทคโนโลยีระดับสูง เช่น เครื่องฉีดพลาสติก ประสิทธิภาพสูง Hybrid heating Slag foaming technology Innovative heat storage Coal water mixer ผลประหยัด 80 ล้านบาท/ปี รวมผลประหยัดจากการดำเนินการตรง 1,270 ล้านบาท/ปี

56 ตัวชี้วัดที่ 9 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ให้ทุกหน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อย ละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ ปีงบประมาณ 2546ให้ทุกหน่วยงานราชการและ รัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อย ละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ ปีงบประมาณ 2546 กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของ ทุกหน่วยงาน เริ่มจาก ปีงบประมาณ 2549 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุก หน่วยงานราชการกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของ ทุกหน่วยงาน เริ่มจาก ปีงบประมาณ 2549 โดย สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็น ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุก หน่วยงานราชการ มติ 2548 มิติที่ 3 : ประเด็นเรื่องการประหยัดพลังงาน ส่วนราชการ 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ส่วนราชการ

57 57 การใช้ไฟฟ้า (รวม 154 กรม)(รวม 76 จังหวัด)(รวม 79 สถาบัน) ปี 2546(1) 1,608321886 ล้านหน่วย ปี 2549(2) 1,462282905 ล้านหน่วย ผล 46-49 (1)–(2) - 146-38+18 ล้านหน่วย ลดลงร้อยละ -9.0-12.11+2.11 % - 365-95+45 ล้านบาท การใช้น้ำมัน ปี 2546 190407 ล้านลิตร ปี 2549 1493813 ล้านลิตร ผล 46-49(1)– (2 ) - 40- 2+6 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ -21.27- 5.87+84.59 -1,000-50+150 ล้านบาท ผลสรุปการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ส่วนราชการส่วนจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ส่วนราชการ

58 58 ใช้เชื้อเพลิงอื่น ลดใช้ ไม่มีมาตรการ มีมาตรการ 1.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ 9 อุปกรณ์ (124 ktoe) ประกาศแล้ว 2 อุปกรณ์ @ (7 ktoe) 2.ติดฉลากประสิทธิภาพสูง 4 อุปกรณ์ (39 ktoe) ประกาศ 7 อุปกรณ์ @ (9 ktoe) 1.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ 9 อุปกรณ์ (124 ktoe) ประกาศแล้ว 2 อุปกรณ์ @ (7 ktoe) 2.ติดฉลากประสิทธิภาพสูง 4 อุปกรณ์ (39 ktoe) ประกาศ 7 อุปกรณ์ @ (9 ktoe) อุปกรณ์ความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า R&D Design Labeling Behavior 673 ktoe (ลดใช้พลังงาน 4%) 363 ktoe (ใช้เชื้อเพลิงอื่นแทน 2%) เป้าหมาย 163 ktoe @ปัจจุบัน 16 ktoe MEPs 1.ส่งเสริมใช้เตาถ่านประสิทธิภาพสูง (308 ktoe) 2.ติดฉลากเตา LPG ประสิทธิภาพสูง (9 ktoe) ประกาศใช้ปี 50 เป้าหมาย 308 ktoe @ปัจจุบัน- ktoe (1,036 ktoe) พฤติกรรม และอื่นๆ 1.รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประหยัดพลังงาน (204 ktoe) ผล จาก กำไร 2 ต่อ @ (49 ktoe) 2.สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานให้กับ ชุมชน (ทำแล้ว 39 แห่ง) 3.ออกแบบและสร้างบ้านประหยัด พลังงาน (มีต้นแบบแล้ว 23 หลัง) เป้าหมาย 204 ktoe @ปัจจุบัน49 ktoe ณ ปี 2554 ใช้ 15,847 ktoeใช้ 14,810 ktoe พลังงานทดแทน เป้าหมาย 363 ktoe @ปัจจุบัน33 ktoe 1.Solar Home 3 แสนหลัง (5 ktoe) ติดตั้งครบแล้ว+Off Grid เกาะจิก) @ (5 ktoe) 2.Biogas เล็ก 3,600 ระบบ (40 ktoe) ทำแล้ว 1,800 แห่ง @ (20 ktoe) 3.พลังน้ำ (20 ktoe) @ (4 ktoe) 4.Biomass (298 ktoe) @ (4 ktoe) 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ภาคประชาชน

59 59 5 ผลิตภัณฑ์ ติดฉลาก 14 ผลิตภัณฑ์ ทบทวน ร่างกฎกระทรวง นำเสนอ กพช.ประกาศ กฎกระทรวง สมอ. ประกาศ ค่าประสิทธิภาพพลังงาน ขั้นต่ำ 1 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายกำหนดมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัดลม / หม้อหุงข้าว / กระติกน้ำร้อน / บัลลาสต์แกนเหล็ก/อิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องปรับอากาศ / ตู้เย็น / หลอด FL/CFL / โคมไฟฟ้า / มอเตอร์ / เครื่องทำน้ำอุ่น / รถยนต์นั่ง/รถบรรทุกส่วนบุคคล บัลลาสต์แกนเหล็ก +อิเล็กทรอนิกส์ / หลอด CFL / เครื่องทำน้ำอุ่น / มอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ / บัลลาสต์แกนเหล็ก+อิเล็กทรอนิกส์ / หลอด CFL / มอเตอร์ / เครื่องทำน้ำอุ่น 5051545253ปี พ.ศ. พัดลมโคจร / กระติกน้ำร้อน / เตาแก๊ส / อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ / อาคารและบ้าน 4. การอนุรักษ์พลังงาน : ภาคประชาชน

60 ขอบคุณครับ จาก กระทรวงพลังงาน

61 61 กระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : ไฟฟ้า หมายเหตุ : ข้อมูลใน 4 ปีแรกจะเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนปฎิบัติการระยะสั้น

62 62 แผนขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความต้องการก๊าซฯ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เซรามิค 13% โลหะ/แก้ว 23% โรงกลั่น 31% อื่นๆ 8% Cogen 3% รถยนต์ 1% วัสดุก่อสร้าง 3% การขยายการใช้ก๊าซฯ ในรูปแบบ Cogeneration หน่วย : MW สะสม น้ามัน ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน 453 17% 31% 21% 24% 9% ก๊าซธรรมชาติ ขยายตลาดก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรม ปี254925542558 ความต้องการก๊าซฯ (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) 275555735 ปริมาณทดแทนน้ำมันเตา (ล้านลิตร/ปี) 2,5505,1006,800 มูลค่าทดแทนน้ำมันเตา (ล้านบาท/ปี) 41,65084,000111,300 Growth 6% 725 15% 16% 26% 21% 22% 17% 15% 26% 21% 22% จำนวนลูกค้าอุตสาหกรรม ณ ปี 2549 220 ราย ปิโตรเคมี 18% หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

63 63 สร้างมูลค่าเพิ่ม – ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี/ส่งออก LPG อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 (2547 - 2561) Gas Based Olefins/ Liquid Based Aromatics  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการ เชื่อมโยงสายการผลิต/การพัฒนาเป็นกลุ่ม (Unit Integration/Cluster)  เงินลงทุน ~469 พันล้านบาท/ปี  สร้างรายได้ @ ปี 2561 ~288 พันล้านบาท/ปี  ขยายกำลังการผลิต  สาย Olefins  Olefins 3.7 ล้านตัน/ปี  Derivatives 5.6 ล้านตัน/ปี  รวม 19 ผลิตภัณฑ์  สาย Aromatics  Aromatics 1.5 ล้านตัน/ปี  Derivatives 6.1 ล้านตัน/ปี  รวม 22 ผลิตภัณฑ์ GSP Expansion หน่วย : ล้าน ลบ. ฟุต/วัน GSP 1-5 GSP 6 Ethane Plant GSP 7+8 CAGR 9% Ethane Plant GSP 6 GSP 7 GSP 8 LPG/Ethane Production 4,900 990 2,535 3,640 2,200 Ethane LPG 2,535 3,570 หน่วย : พันตัน/ปี

64 64 แผนขยายระบบท่อย่อยส่งเสริมการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรม/ขนส่ง  ขยายท่อก๊าซฯ ในเมือง (City Gas)  สุวรรณภูมิ – พญาไท – รังสิต (55 กม.)  ไทรน้อย – สุขสวัสดิ์ (12 กม.)  ไทรน้อย – ศิริราช (15 กม.)  BV # 11 – บางจาก (7 กม.)  ขยายสู่นิคม/เขตอุตสาหกรรมในภูมิภาค  ภาคกลาง  อยุธยา (อ. นครหลวง)  สมุทรสาคร (อ. กระทุ่มแบน)  ปราจีนบุรี (นิคมฯ Gateway, เครือสหพัฒน์)  ภาคตะวันออก  ระยอง (TPI)  ภาคตะวันตก  ราชบุรี (นิคมฯ ราชบุรี)  ภาคใต้  สงขลา (นิคมฯ ฉลุง) ปัจจุบัน อนาคต 777 กม. 1,677 กม. (ครอบคลุม 10 จว.)(ครอบคลุม 22 จว.)

65 65 แนวโน้มการใช้พลังงานหลักของโลก ปี 2003 ถึง 2050 ความต้องการใช้พลังงานเพิ่ม เป็น 2 เท่า ชนิดของพลังงานหลักยังคงเป็น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน ซึ่งสะท้อนถึงเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (source: IEA)

66 66 แนวโน้มการใช้พลังงานหลักของไทย ปี 2006 ถึง 2020 ความต้องการใช้พลังงานของ ไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชนิดของพลังงานหลักยังคงเป็น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน / ลิกไนท์ เช่นเดียวกับแนวโน้มการใช้พลังงานของโลก (source: EPPO) Ktoe

67 67 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นต้น (ข้อมูล ม.ค.-ต.ค.49) ประมาณการ การนำเข้าน้ำมันดิบ 1. การบริหารจัดการพลังงานหลัก : น้ำมัน

68 68 ผู้ผลิตเอทานอลในปัจจุบัน ณ มกราคม 2549 ผู้ประกอบการจังหวัดวัตถุดิบกำลังผลิต ติดตั้ง ปริมาณผลิตจริง เฉลี่ย 1บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนลฯอยุธยากากน้ำตาล25,000 2บมจ. ไทยแอลกอฮอล์นครปฐมกากน้ำตาล200,000 3 บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด สุพรรณบุรีกากน้ำตาล150,000 4บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จำกัดขอนแก่นมันฯ130,00050,000 5บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัดขอนแก่นกากน้ำตาล150,000 6บริษัท เพโทรกรีน จำกัดชัยภูมิกากน้ำตาล200,000130,000 รวมกำลังผลิตทั้งหมด855,000705,000 : 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : แก๊สโซฮอล์

69 69 ผู้ประกอบการที่จะก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในปี 2550 ผู้ประกอบการจังหวัดวัตถุดิบกำลังผลิต ติดตั้ง (ลิตร/วัน) เริ่มผลิต 1บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊ส โซฮอล์ฯ ระยองมันสำปะหลัง150,000ม.ค. 50 2บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัดปราจีนบุรีมันสำปะหลัง60,000ก.พ. 50 3บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัดนครสวรรค์กากน้ำตาล100,000ก.พ. 50 4บริษัท น้ำตาลไทย เอทานอล จำกัด กาญจนบุรีกากน้ำตาล100,000ก.พ. 50 5บริษัท เคไอเอทานอล จำกัดนครราชสีมากากน้ำตาล100,000พ.ค. 50 6บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัดราชบุรีมันฯ/กากน้ำตาล150,000พ.ย. 50 7บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัดสระบุรีกากน้ำตาล/ชานอ้อย120,000ธ.ค. 50 8บริษัท เพโทรกรีน จำกัดกาฬสินธุ์กากน้ำตาล200,000ธ.ค. 50 รวมกำลังผลิตติดตั้ง980,000 : 2. การส่งเสริมพลังงานทดแทนน้ำมัน : แก๊สโซฮอล์


ดาวน์โหลด ppt พลังงานในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ 10 มกราคม 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย นาย คุรุจิต นาครทรรพ นาย คุรุจิต นาครทรรพรองปลัดกระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google