งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

2 “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails) Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (WBCSD)

3 S สังคม E G สิ่งแวดล้อม กิจการ CSR

4 People สังคม Planet Profit สิ่งแวดล้อม กิจการ CSR

5 CSR 4 ขั้น ขั้นที่ 1 - Mandatory level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย ขั้นที่ 2 - Elementary level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ขั้นที่ 3 - Preemptive level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ ขั้นที่ 4 - Voluntary level : ความสมัครใจ

6 1 ตรวจสอบได้ อธิบายได้ เชื่อถือได้
Profit กิจการ ตรวจสอบได้ อธิบายได้ เชื่อถือได้ ทำกำไรอย่างไร ที่อย่าให้ผู้อื่นว่าเอาได้

7 บรรษัทภิบาล บรรษัทบริบาล ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน
ประชาชนทั่วไป คู่แข่งขันทางธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน บรรษัทบริบาล บรรษัทภิบาล © สงวนลิขสิทธิ์ โดยสถาบันไทยพัฒน์

8 CSR มีกี่ชนิด © สงวนลิขสิทธิ์ โดยสถาบันไทยพัฒน์

9 2 สุขภาพเงิน สุขภาพกาย สุขภาพใจ
People สังคม สุขภาพเงิน สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไม่ต้องไปดูอื่นไกล ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีก่อน

10 3 ซื่อตรง ปลอดภัย ไว้วางใจได้
People สังคม ซื่อตรง ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ดูแลลูกค้า เท่ากับดูแลรายได้ จึงจะมีแรงทำ CSR

11 4 People สังคม ไม่โกง ไม่กัน ไม่กิน สนับสนุนคู่ค้า ตรงไปตรงมากับคู่แข่ง ธุรกิจปลอดโปร่ง

12 5 อย่าเป็นภาระ อย่าดูดาย อย่าไร้กลยุทธ์
People สังคม อย่าเป็นภาระ อย่าดูดาย อย่าไร้กลยุทธ์ ชุมชนอยู่ดี ธุรกิจอยู่ได้ ถ้าสังคมล้มละลาย ธุรกิจก็ตายเช่นกัน

13 ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ
ความต้องการทางสังคม ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ CSR เชิงกลยุทธ์ +

14 6 มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณค่า
Planet สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณค่า อย่าติดหนี้ธรรมชาติ ยืมอะไรมาเยอะ ก็ใช้คืนอันนั้นให้มาก

15 7 มีหัวคิด (เก่ง) มีจิตใจ (ดี) มีความเป็นผู้นำ
Profit กิจการ มีหัวคิด (เก่ง) มีจิตใจ (ดี) มีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์-แบ่งปัน ดีกว่า ทำลำพัง-ลอกเลียน จะได้ยั่งยืน

16 ตุ้ยนุ้ยมีส่วนก่อปัญหาโลกร้อน
นักวิจัยเผย คนอ้วน มีส่วนก่อปัญหาโลกร้อน เพราะบริโภคเชื้อเพลิงและอาหารมากกว่าคนทั่วไป นายฟิล เอดเวิร์ดส และนายเอียน โรเบิร์ตส นักวิจัยของวิทยาลัยสุขอนามัยและเวชศาสตร์เขตร้อน แห่งลอนดอน ระบุในรายงาน ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซท เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (16 พ.ค.) ว่า สภาพการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มปัญหาให้กับวิกฤติขาดแคลนอาหารและพลังงานราคาแพง "เมื่อเราอ้วนขึ้นมากเท่าไร ความรับผิดชอบต่อโลกก็มากขึ้นเท่านั้น" เอดเวิร์ดสกล่าว ปัจจุบันมีประชากรโลกในวัยผู้ใหญ่อย่างน้อย 400 ล้านคน ที่จัดว่าอ้วน ขณะที่องค์การอนามัยโลก (ฮู) คาดว่า ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ จะมีจำนวนถึง 2,300 ล้านคน และคนอ้วนจะมีจำนวนมากกว่า 700 ล้านคน ภายในปี 2558 รายงานระบุว่า 40% ของประชากรโลก อยู่ในภาวะอ้วนโดยมีดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไอ) ใกล้ระดับ 30 ขณะที่ประชาชนในหลายประเทศ มีน้ำหนักตัวเข้าใกล้หรือเกินระดับดังกล่าวไปแล้ว โดยผู้ที่มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ จะมีค่าบีเอ็มไอระหว่าง หากมากกว่า 25 จะจัดเป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน ส่วนมากกว่า 30 จะจัดอยู่ในกลุ่มอ้วน นักวิจัยพบว่า คนอ้วนต้องการพลังงานมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 18% ขณะที่คนผอม กินน้อยกว่า และมักชอบเดินมากกว่านั่งรถยนต์ ทำให้คนผอมใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าทั้งในการขนส่ง และเกษตรกรรม ซึ่งปล่อยก๊าซโลกร้อนในสัดส่วนถึง 20% "การส่งเสริมให้ผู้คนมีน้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดความต้องการอาหารและเชื้อเพลิงในโลก และทำให้ราคาอาหารลดลงด้วย" นักวิจัยกล่าวทิ้งท้าย (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 18 พฤษภาคม 2551)

17 8 Profit กิจการ ทำจริง บอกตรง ครบถ้วน มี annual report มาทุกปี สิ้นปีนี้ ขอ CSR report ด้วย

18 หลักการ แนวปฏิบัติ และมาตรฐานทาง CSR
- UN Global Compact - OECD Guidelines - ISO 26000 GRI (Global Reporting Initiative) ก.ล.ต.

19 เปรียบเทียบแนวปฏิบัติทาง CSR

20 TOP-DOWN การสนับสนุน SUCCESSFUL CSR การมีส่วนร่วม BOTTOM-UP

21 การมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม - Contribution by Innovation
สถาบันไทยพัฒน์ การมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม - Contribution by Innovation

22 What CSR business are we in?
Previous Project CSR in Process Current Project CSR Campus Next Project CSR Day! What CSR business are we in?

23 “เราไม่ได้ขอให้กิจการทำสิ่งที่ต่างไปจากการทำธุรกิจปกติ แต่ เรากำลังขอให้กิจการทำธุรกิจเช่นปกตินั้นด้วยวิธีการที่ แตกต่างจากเดิม” (We are not asking corporations to do something different from their normal business; we are asking them to do this normal business differently) Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN)

24 ขอบคุณครับ ข้อมูลเพิ่มเติม:


ดาวน์โหลด ppt 8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google