งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR พิพัฒน์ ยอดพฤติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR พิพัฒน์ ยอดพฤติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

2 “ ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ใน สังคมที่ล้มเหลว ” (Business cannot succeed in a society that fails) Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (WBCSD)

3 สิ่งแวดล้อม สังคม กิจการ G E S CSR

4 สิ่งแวดล้อม สังคม กิจการ Profit CSR People Planet

5 CSR 4 ขั้น ขั้นที่ 1 - Mandatory level : ข้อกำหนด ตามกฎหมาย ขั้นที่ 2 - Elementary level : ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ ขั้นที่ 3 - Preemptive level : จรรยาบรรณ ทางธุรกิจ ขั้นที่ 4 - Voluntary level : ความสมัครใจ

6 กิจการ Profit ทำกำไรอย่างไร ที่อย่าให้ผู้อื่นว่าเอาได้ ตรวจสอบได้ อธิบายได้ เชื่อถือได้ 1

7 ประชาชนทั่วไป คู่แข่งขันทางธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมรอบ ข้าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน บรรษัท บริบาล บรรษัทภิ บาล © สงวนลิขสิทธิ์ โดยสถาบันไทยพัฒน์

8 CSR มีกี่ชนิด

9 ไม่ต้องไปดูอื่นไกล ดูแลพนักงานของตัวเองให้ดีก่อน สุขภาพเงิน สุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม People 2

10 ดูแลลูกค้า เท่ากับดูแลรายได้ จึงจะมีแรงทำ CSR ซื่อตรง ปลอดภัย ไว้วางใจได้ สังคม People 3

11 สนับสนุนคู่ค้า ตรงไปตรงมากับคู่แข่ง ธุรกิจปลอดโปร่ง ไม่โกง ไม่กัน ไม่กิน สังคม People 4

12 ชุมชนอยู่ดี ธุรกิจอยู่ได้ ถ้าสังคมล้มละลาย ธุรกิจก็ตายเช่นกัน อย่าเป็นภาระ อย่าดูดาย อย่าไร้กลยุทธ์ สังคม People 5

13 ความต้องการทาง สังคม ความเชี่ยวชาญ ทางธุรกิจ CSR เชิงกลยุทธ์ +

14 อย่าติดหนี้ธรรมชาติ ยืมอะไรมาเยอะ ก็ใช้คืนอันนั้นให้มาก มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณค่า สิ่งแวดล้อม Planet 6

15 สร้างสรรค์ - แบ่งปัน ดีกว่า ทำลำพัง - ลอกเลียน จะได้ยั่งยืน มีหัวคิด ( เก่ง ) มีจิตใจ ( ดี ) มีความเป็นผู้นำ Profit กิจการ 7

16 ตุ้ยนุ้ยมีส่วนก่อปัญหาโลกร้อน นักวิจัยเผย คนอ้วน มีส่วนก่อปัญหาโลกร้อน เพราะบริโภค เชื้อเพลิงและอาหารมากกว่าคนทั่วไป นายฟิล เอดเวิร์ดส และนายเอียน โรเบิร์ตส นักวิจัยของวิทยาลัยสุขอนามัยและ เวชศาสตร์เขตร้อน แห่งลอนดอน ระบุในรายงาน ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซท เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา (16 พ. ค.) ว่า สภาพการณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มปัญหาให้กับวิกฤติขาดแคลน อาหารและพลังงานราคาแพง " เมื่อเราอ้วนขึ้นมากเท่าไร ความรับผิดชอบ ต่อโลกก็มากขึ้นเท่านั้น " เอดเวิร์ดสกล่าว ปัจจุบันมีประชากรโลกในวัยผู้ใหญ่อย่างน้อย 400 ล้าน คน ที่จัดว่าอ้วน ขณะที่องค์การอนามัยโลก ( ฮู ) คาดว่า ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก มากกว่าเกณฑ์ จะมีจำนวนถึง 2,300 ล้านคน และคนอ้วนจะมีจำนวนมากกว่า 700 ล้าน คน ภายในปี 2558 รายงานระบุว่า 40% ของประชากรโลก อยู่ในภาวะอ้วนโดยมีดัชนีมวลกาย ( บีเอ็มไอ ) ใกล้ระดับ 30 ขณะที่ประชาชนในหลายประเทศ มีน้ำหนักตัวเข้าใกล้หรือเกินระดับ ดังกล่าวไปแล้ว โดยผู้ที่มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ จะมีค่าบีเอ็มไอระหว่าง 18-25 หาก มากกว่า 25 จะจัดเป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน ส่วนมากกว่า 30 จะจัดอยู่ในกลุ่ม อ้วน นักวิจัยพบว่า คนอ้วนต้องการพลังงานมากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 18% ขณะที่คนผอม กินน้อยกว่า และมักชอบเดินมากกว่านั่ง รถยนต์ ทำให้คนผอมใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าทั้งในการขนส่ง และ เกษตรกรรม ซึ่งปล่อยก๊าซโลกร้อนในสัดส่วนถึง 20% " การส่งเสริมให้ผู้คนมีน้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดความต้องการอาหารและเชื้อเพลิงใน โลก และทำให้ราคาอาหารลดลงด้วย " นักวิจัยกล่าวทิ้ง ท้าย ( ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 18 พฤษภาคม 2551)

17 มี annual report มาทุกปี สิ้นปีนี้ ขอ CSR report ด้วย ทำจริง บอกตรง ครบถ้วน Profit กิจการ 8

18 หลักการ แนวปฏิบัติ และมาตรฐานทาง CSR - UN Global Compact - OECD Guidelines - ISO 26000 - GRI (Global Reporting Initiative) - ก. ล. ต.

19 เปรียบเทียบแนวปฏิบัติทาง CSR

20 การ สนับสนุน การมีส่วน ร่วม SUCCESSFUL CSR TOP-DOWN BOTTOM-UP

21 สถาบันไทยพัฒน์ การมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม - Contribution by Innovation

22 Previous Project Current Project Next Project CSR in Process CSR Campus CSR Day! What CSR business are we in?

23 “ เราไม่ได้ขอให้กิจการทำสิ่งที่ต่างไปจาก การทำธุรกิจปกติ แต่เรากำลังขอให้กิจการ ทำธุรกิจเช่นปกตินั้นด้วยวิธีการที่แตกต่าง จากเดิม ” (We are not asking corporations to do something different from their normal business; we are asking them to do this normal business differently) Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN)

24 ขอบคุณครับ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaicsr.com


ดาวน์โหลด ppt 8 แนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่มี CSR พิพัฒน์ ยอดพฤติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google