งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของครู. 1. แบ่งตามภาระหน้าที่ ครูบริหาร ครูบริหาร ครู ปฏิบัติการ สอน ครู ปฏิบัติการ สอน ครู สนับสนุน การสอน ครู สนับสนุน การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของครู. 1. แบ่งตามภาระหน้าที่ ครูบริหาร ครูบริหาร ครู ปฏิบัติการ สอน ครู ปฏิบัติการ สอน ครู สนับสนุน การสอน ครู สนับสนุน การสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของครู

2 1. แบ่งตามภาระหน้าที่ ครูบริหาร ครูบริหาร ครู ปฏิบัติการ สอน ครู ปฏิบัติการ สอน ครู สนับสนุน การสอน ครู สนับสนุน การสอน

3 2. แบ่งตามจริยธรรมและ คุณภาพ 2.1 เปลือก ครู เป็นครูที่ ด้อยในด้าน คุณธรรม ของความ เป็นครู อย่างยิ่ง เป็นครูที่ ด้อยในด้าน คุณธรรม ของความ เป็นครู อย่างยิ่ง

4 ตัวอย่าง พฤติกรรม ตัวอย่าง พฤติกรรม มาโรงเรียนสาย เป็นประจำ งานไม่ ทำเอาแต่คุย ทำงานชุ่ย ตลอดเวลา ชอบ ดุด่าเด็กไร้เหตุผล งานของตนทำไม่ เป็น เช้าจดเย็น กินแต่เหล้า ไม่สร่างเมาเข้า ห้องสอน หนีไป นอนยามเมื่อ เผลอ พูดเพ้อเจ้อ กับศิษย์ ไม่สร่างเมาเข้า ห้องสอน หนีไป นอนยามเมื่อ เผลอ พูดเพ้อเจ้อ กับศิษย์

5 ดัดจริตเจรจา เจ้านายมาทำขยัน วันทั้งวันไม่อยู่กับที่ ดัดจริตเจรจา เจ้านายมาทำขยัน วันทั้งวันไม่อยู่กับที่ ทำหย่อนยานเป็น พ่อพระ เอาชนะ ระราน ชอบซุกงาน ไว้ตลอด ทำหย่อนยานเป็น พ่อพระ เอาชนะ ระราน ชอบซุกงาน ไว้ตลอด บ่นออดจู้จี้ เป็นหนี้ เกินตัว ชอบมั่วแต่ อบายมุข บ่นออดจู้จี้ เป็นหนี้ เกินตัว ชอบมั่วแต่ อบายมุข ไม่ขวนขวายหา ความรู้ อยู่เป้นครู ไปวันๆ ไม่ขวนขวายหา ความรู้ อยู่เป้นครู ไปวันๆ

6 2.1 เนื้อครู เป็นครูที่มี คุณธรรมสูงกว่า ประเภทเปลือกครู มี ความรับผิดชอบ หน้าที่การงานดีขึ้น กล่าวคือพยายามทำ หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้สำเร็จ แต่การสอนจะเน้น เฉพาะหลักสูตรเป็น สำคัญ ทำการสอน ตามหน้าที่ ตาม กำหนดเวลา

7 สอนหนังสือตามหลักสูตร มักไม่พูด เรื่องจรรยา ถึงเวลามาก็มา สอนหนังสือตามหลักสูตร มักไม่พูด เรื่องจรรยา ถึงเวลามาก็มา ได้เวลากลับก็กลับ ไม่สำทับคุณ นิสัย เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น ได้เวลากลับก็กลับ ไม่สำทับคุณ นิสัย เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น ทำไม่เป็นแต่สอนได้ ใช้วิธีบอก เวลาสอน ไม่เอื้ออาทรต่อศิษย์ ทำไม่เป็นแต่สอนได้ ใช้วิธีบอก เวลาสอน ไม่เอื้ออาทรต่อศิษย์ ไร้ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานทุกวัน ตามหน้าที่ ไร้ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานทุกวัน ตามหน้าที่

8 2.3 แก่นครู เป็นครูที่มีคุณธรรม ของความเป็นครูสูง เป็นครู เพราะมีศรัทธาในอาชีพครูอย่าง แท้จริง ประกอบอาชีพครูด้วย สำนึกในบทบาทหน้าที่ของครูที่ ดีตลอดเวลา

9 มาโรงเรียนต่อเช้า กลับถึง เหย้าเมื่อเย็น สอนศิษย์ให้คิด เป็น มาโรงเรียนต่อเช้า กลับถึง เหย้าเมื่อเย็น สอนศิษย์ให้คิด เป็น ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์ ไม่ติด สุรา ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่ ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์ ไม่ติด สุรา ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่ มักไม่มีหนี้สิน กินพอดีไม่ ฟุ้งเฟ้อ ไม่เพ้อเจ้อนินทา มักไม่มีหนี้สิน กินพอดีไม่ ฟุ้งเฟ้อ ไม่เพ้อเจ้อนินทา

10 ให้เวลาสอนเพิ่ม สอนซ่อมเสริม เด็กเรียนช้า มีเมตตากับทุกคน ให้เวลาสอนเพิ่ม สอนซ่อมเสริม เด็กเรียนช้า มีเมตตากับทุกคน ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์ ไม่เป็นผีการ พนัน ขยันอบรมศิษย์ ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์ ไม่เป็นผีการ พนัน ขยันอบรมศิษย์ กตัญญูกตเวที เอื้ออารีมิตรสหาย ไม่แต่งกายนำสมัย กตัญญูกตเวที เอื้ออารีมิตรสหาย ไม่แต่งกายนำสมัย ทำจิตใจเบิกบาน พูดจาอ่อนหวาน น่าฟัง ยืนเดินนั่งก็น่าดู ทำจิตใจเบิกบาน พูดจาอ่อนหวาน น่าฟัง ยืนเดินนั่งก็น่าดู


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของครู. 1. แบ่งตามภาระหน้าที่ ครูบริหาร ครูบริหาร ครู ปฏิบัติการ สอน ครู ปฏิบัติการ สอน ครู สนับสนุน การสอน ครู สนับสนุน การสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google