งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของครู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของครู

2 1.แบ่งตามภาระหน้าที่ ครูบริหาร ครูปฏิบัติการสอน ครูสนับสนุนการสอน

3 2.แบ่งตามจริยธรรมและคุณภาพ
2.1 เปลือกครู เป็นครูที่ด้อยในด้านคุณธรรมของความเป็นครูอย่างยิ่ง

4 ตัวอย่างพฤติกรรม มาโรงเรียนสายเป็นประจำ งานไม่ทำเอาแต่คุย ทำงานชุ่ยตลอดเวลา ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล งานของตนทำไม่เป็น เช้าจดเย็นกินแต่เหล้า ไม่สร่างเมาเข้าห้องสอน หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ พูดเพ้อเจ้อกับศิษย์

5 ดัดจริตเจรจา เจ้านายมาทำขยัน วันทั้งวันไม่อยู่กับที่
ทำหย่อนยานเป็นพ่อพระ เอาชนะระราน ชอบซุกงานไว้ตลอด บ่นออดจู้จี้ เป็นหนี้เกินตัว ชอบมั่วแต่อบายมุข ไม่ขวนขวายหาความรู้ อยู่เป้นครูไปวันๆ

6 2.1เนื้อครู เป็นครูที่มีคุณธรรมสูงกว่าประเภทเปลือกครู มีความรับผิดชอบหน้าที่การงานดีขึ้น กล่าวคือพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ แต่การสอนจะเน้นเฉพาะหลักสูตรเป็นสำคัญ ทำการสอนตามหน้าที่ ตามกำหนดเวลา

7 สอนหนังสือตามหลักสูตร มักไม่พูดเรื่องจรรยา ถึงเวลามาก็มา
ได้เวลากลับก็กลับ ไม่สำทับคุณนิสัย เรื่องวินัยไม่กล้าเน้น ทำไม่เป็นแต่สอนได้ ใช้วิธีบอกเวลาสอน ไม่เอื้ออาทรต่อศิษย์ ไร้ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานทุกวันตามหน้าที่

8 2.3 แก่นครู เป็นครูที่มีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูเพราะมีศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง ประกอบอาชีพครูด้วยสำนึกในบทบาทหน้าที่ของครูที่ดีตลอดเวลา

9 มาโรงเรียนต่อเช้า กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น สอนศิษย์ให้คิดเป็น
ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์ ไม่ติดสุรา ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี่ มักไม่มีหนี้สิน กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เพ้อเจ้อนินทา

10 ให้เวลาสอนเพิ่ม สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนช้า มีเมตตากับทุกคน
ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์ ไม่เป็นผีการพนัน ขยันอบรมศิษย์ กตัญญูกตเวที เอื้ออารีมิตรสหาย ไม่แต่งกายนำสมัย ทำจิตใจเบิกบาน พูดจาอ่อนหวานน่าฟัง ยืนเดินนั่งก็น่าดู


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google