งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือ การวิจัยทางการศึกษา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือ การวิจัยทางการศึกษา "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือ การวิจัยทางการศึกษา 

2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการตอบกลับ 

3 1.ลักษณะของแบบสอบถาม ปลายปิด vs ปลายเปิด ?

4 2.การจัดหน้ากระดาษ การจัดหน้า (lay out) : การจัดรูปแบบ กราฟฟิกเครื่องมือการวิจัยให้น่าสนใจ ตัวเล็กตัวใหญ่

5 ตัวอย่าง.. คำชี้แจง ตอนที่ 1 สถานะเศรษฐกิจสังคม
ตอนที่ 1 สถานะเศรษฐกิจสังคม 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. การศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก กรุณาตอบกลับให้ผมด้วยครับ คำชี้แจง

6 แบบสอบถาม + ปากกา หนังสือ ฯลฯ
3.สิ่งจูงใจ แบบสอบถาม + เงิน VS แบบสอบถาม + ปากกา หนังสือ ฯลฯ ?

7 VS สัญญาว่าจะให้เงิน 50บาท
4.สิ่งจูงใจ ให้เงิน 50 บาท VS สัญญาว่าจะให้เงิน 50บาท ?

8 5. สีของแบบสอบถาม กระดาษ สีไหนดี  ?

9 6.สีของกระดาษ + สีของหมึกพิมพ์
กระดาษขาว + หมึกสีน้ำเงิน กระดาษขาว  + หมึกสีเขียว กระดาษขาว  + หมึกสีดำ ?

10 พิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่ พิมพ์ด้วยอักษรขนาดเล็ก
7. ขนาดตัวอักษร พิมพ์ด้วยอักษรขนาดใหญ่ VS พิมพ์ด้วยอักษรขนาดเล็ก ?

11 8.ความยาวของแบบสอบถาม 4 หน้า 8 หน้า 12 หน้า ? 

12  9.การติดตาม วิธีใด? การ์ด VS จดหมายทางการ VSจดหมายส่วนตัว ?
เรียน กลุ่มตัวอย่าง “กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ” หนูรอความหวังจากท่านอยู่ การ์ด VS จดหมายทางการ VSจดหมายส่วนตัว

13 10.สีของตัวพิมพ์ กรณีกระดาษสีขาวธรรมดา ? สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว

14 11. การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ใช้จดหมาย VS การใช้การ์ด

15 12.การเตือน ภายใน 7 วัน VS 10 วัน ?

16 13.การเตือน ? เตือน 1 ครั้ง VS 2 ครั้ง

17 14. วิธีการตอบ การกาเครื่องหมาย   การเขียนรหัส การเขียนข้อความ ?

18 15. ระบบการพิมพ์ พิมพ์ออฟเซ็ท VS การอัดสำเนา ?

19 16. การลงนาม อธิบดี = อธิการบดี=คณบดี=นิสิต ?

20 กรุณาส่งกลับภายในวันที่....... กรุณาส่งกลับเร็วที่สุดเท่าที่กรุณาได้
17. การกำหนดวันส่งกลับ กรุณาส่งกลับภายในวันที่ VS กรุณาส่งกลับเร็วที่สุดเท่าที่กรุณาได้ ?

21 18. วิธีการส่ง ลงทะเบียน VS ไม่ลงทะเบียน ?

22 19. วิธีการเก็บรวบรวม เก็บทางไปรษณีย์ VS เก็บด้วยตนเอง ?

23 มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า หนังสือนำพร้อมแบบสอบถาม
20. การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า VS หนังสือนำพร้อมแบบสอบถาม ? ถิระชัย หงส์ยันตรชัย.2541

24 21.การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
? แจ้งโดยโทรศัพท์  VS แจ้งโดยไปรษณีย์บัตร

25 22. ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู VS ผู้บริหาร ?

26 23. ลักษณะของแสตมป์ กราฟฟิกสวยงาม VS แสตมป์ปกติ 

27 ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับความน่าเชื่อถือของคำตอบ
1. รูปแบบของคำตอบ VS แบบตัวอักษร แบบกราฟฟิก

28 แจ้งให้ทราบล่วงหน้า VS ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.การแจ้งล่วงหน้า แจ้งให้ทราบล่วงหน้า VS ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ?

29 3.สีของตัวอักษร สีฟ้า เขียว สีแดง สีดำ ?

30 4.การติดตาม ความจริงใจก่อนติดตาม ร้อยละ 76.53
ความจริงใจระยะติดตามครั้งที่ 1ร้อยละ 48.28 ความจริงใจระยะติดตามครั้งที่ 2 ร้อยละ 38.89 สุชีรา ภัทรยุตวรรตน์.2530

31 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

32 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

33 transitional page

34 elements


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือ การวิจัยทางการศึกษา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google