งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เครื่องมือ การวิจัยทาง การศึกษา . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการ ตอบกลับ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เครื่องมือ การวิจัยทาง การศึกษา . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการ ตอบกลับ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เครื่องมือ การวิจัยทาง การศึกษา 

2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการ ตอบกลับ 

3 1. ลักษณะของ แบบสอบถาม

4 2. การจัดหน้ากระดาษ การจัดหน้า (lay out) : การจัดรูปแบบ กราฟฟิก เครื่องมือการวิจัยให้ น่าสนใจ ตัวเล็กตัวใหญ่

5 ตัวอย่าง.................................................................................................................................................... ตอนที่ 1 สถานะเศรษฐกิจสังคม 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. การศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก กรุณาตอบกลับให้ผมด้วยครับ........

6 3. สิ่งจูงใจ แบบสอบถาม  + เงิน VS แบบสอบถาม + ปากกา หนังสือ  ฯลฯ

7 4. สิ่งจูงใจ ให้เงิน 50 บาท VS สัญญาว่าจะให้ เงิน 50 บาท

8 5. สี ของ แบบสอบถาม กระดาษ สีไหนดี 

9 6. สีของกระดาษ + สีของ หมึกพิมพ์ กระดาษขาว  + หมึกสีน้ำเงิน  กระดาษขาว  + หมึกสีเขียว  กระดาษขาว  + หมึกสีดำ 

10 7. ขนาดตัวอักษร พิมพ์ด้วยอักษร ขนาดใหญ่ VS พิมพ์ด้วยอักษรขนาดเล็ก

11 8. ความยาวของ แบบสอบถาม 4 หน้า 8 หน้า 12 หน้า 

12 เรียน กลุ่มตัวอย่าง “ กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยครับ ” หนูรอความหวังจากท่านอยู่  9. การติดตาม วิธีใด ? การ์ด VS จดหมายทางการ VS จดหมายส่วนตัว

13 สีดำ สี เขีย ว สีน้ำ เงิน 10. สีของตัวพิมพ์ กรณีกระดาษสีขาว ธรรมดา สี แดง

14 11. การแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ใช้จดหมาย  VS  การใช้การ์ด

15 ภายใน 7 วัน VS 10 วัน 12. การเตือน

16 13. การเตือน เตือน 1 ครั้ง VS 2 ครั้ง

17 14. วิธีการตอบ การกาเครื่องหมาย   การเขียนรหัส การเขียนข้อความ

18 15. ระบบการ พิมพ์ พิมพ์ออฟเซ็ท VS การอัด สำเนา

19 16. การลง นาม อธิบดี = อธิการบดี = คณบดี = นิสิต

20 17. การกำหนดวัน ส่งกลับ กรุณาส่งกลับภายใน วันที่....... VS กรุณาส่งกลับเร็วที่สุด เท่าที่กรุณาได้

21 18. วิธีการส่ง ลงทะเบียน VS ไม่ลงทะเบียน

22 เก็บทางไปรษณีย์ VS เก็บด้วยตนเอง 19. วิธีการเก็บ รวบรวม

23 20. การแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า มีหนังสือแจ้ง ล่วงหน้า VS หนังสือนำพร้อม แบบสอบถาม ถิระชัย หงส์ยันตร ชัย.2541

24 21. การแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า แจ้งโดย โทรศัพท์  VS แจ้งโดย ไปรษณีย์บัตร 

25 22. ผู้ตอบแบบสอบถาม ครู VS ผู้บริหาร

26 23. ลักษณะของ แสตมป์ กราฟฟิกสวยงาม VS แสตมป์ปกติ 

27 ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับความน่าเชื่อถือของ คำตอบ 1. รูปแบบของคำตอบ VS แบบ ตัวอักษร

28 2. การแจ้งล่วงหน้า แจ้งให้ทราบล่วงหน้า VS ไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

29 3. สีของตัวอักษร สีฟ้า เขียว สีแดง สีดำ

30 4. การติดตาม ความจริงใจก่อนติดตาม ร้อย ละ 76.53 ความจริงใจระยะติดตามครั้งที่ 1 ร้อยละ 48.28 ความจริงใจระยะติดตามครั้งที่ 2 ร้อยละ 38.89 สุชีรา ภัทร ยุตวรรตน์.2530

31 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

32 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

33 transitional page

34 elements WWW.ANIMATIONFACTORY.COM


ดาวน์โหลด ppt การใช้เครื่องมือ การวิจัยทาง การศึกษา . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการ ตอบกลับ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google