งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักดิ์ของกฎหมาย Hierarchy of law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักดิ์ของกฎหมาย Hierarchy of law."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักดิ์ของกฎหมาย Hierarchy of law

2 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ, พรบ., พระราชกำหนด ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท

3 มีผลทางกฎหมาย 3 ประการ 1. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจะตราออกใช้ได้ก็แต่โดยอาศัยกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้

4 2. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า โดยเฉพาะกฎหมายลูกบทจะตราออกใช้อำนาจเกินกฎหมายแม่บทไม่ได้

5 3. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้

6 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here

7 Transitional Backdrop
Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! Title Backdrop Slide Backdrop Print Backdrop Transitional Backdrop Additional Graphics: Scale them up or down! .GIF clipart is animated. .JPG clipart can be scaled up and take up little file space. .PNG clipart can be scaled unusually large without distortion.


ดาวน์โหลด ppt ศักดิ์ของกฎหมาย Hierarchy of law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google