งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักดิ์ของ กฎหมาย Hierarchy of law. รัฐธรรมนู ญ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ, พรบ., พระ ราชกำหนด พระราช กฤษฎีกา กฎกระท รวง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักดิ์ของ กฎหมาย Hierarchy of law. รัฐธรรมนู ญ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ, พรบ., พระ ราชกำหนด พระราช กฤษฎีกา กฎกระท รวง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักดิ์ของ กฎหมาย Hierarchy of law

2 รัฐธรรมนู ญ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ, พรบ., พระ ราชกำหนด พระราช กฤษฎีกา กฎกระท รวง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท

3 มีผลทางกฎหมาย 3 ประการ 1. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า จะตราออกใช้ได้ก็แต่โดย อาศัยกฎหมายที่มีศักดิ์สูง กว่าให้อำนาจไว้

4 2. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า โดยเฉพาะกฎหมายลูกบท จะตราออกใช้อำนาจเกิน กฎหมายแม่บทไม่ได้

5 3. กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่า จะขัดหรือแย้งกฎหมายที่มี ศักดิ์สูงกว่าไม่ได้

6 Your Topic Goes Here Your subtopic goes here

7 Backdrops: - These are full sized backdrops, just scale them up! - Can be Copy-Pasted out of Templates for use anywhere! Title BackdropSlide BackdropPrint Backdrop www.animationfactory.com Additional Graphics: - Scale them up or down! -.GIF clipart is animated. -.JPG clipart can be scaled up and take up little file space. -.PNG clipart can be scaled unusually large without distortion. Transitional Backdrop


ดาวน์โหลด ppt ศักดิ์ของ กฎหมาย Hierarchy of law. รัฐธรรมนู ญ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ, พรบ., พระ ราชกำหนด พระราช กฤษฎีกา กฎกระท รวง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google