งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการปฏิบัติงานมีนาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 อัตรากำลัง นายชนนวัช อุตสาสาร หัวหน้าหน่วยฯ นายสุรชาติ อาจธิมะ
นายชนนวัช อุตสาสาร หัวหน้าหน่วยฯ นายสุรชาติ อาจธิมะ ช่างเครื่องเรือ ระดับ ช.๓ นายทองม้วน คันธภูมิ นายท้ายเรือ ระดับ ส.๒ นายเอกวิทย์ วรางกูร นายท้ายเรือ ระดับ ส.๒ นายศิลปชัย คำอ้ายล้าน นายท้ายเรือ ระดับ ส.๒ นางสิริรัตน์ อาจธิมะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นายนพรัตน์ ชอนหนองบอน ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น ๑ นายสมศักดิ์ ตาใจคำ กะลาสี นายคมกฤษ ทาเครือ กะลาสี

3 ครุภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แม่กวง ๑ แม่กวง ๑๒ แม่กวง ๑๑ ๓ฝ-๖๖๒๔ กทม แม่กวง ๐๑ ๑ฝ-๒๓๙๐ กทม น-๓๔๗๒ ยะลา ศจ-๑๐๖๕ กทม

4 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ และทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดวังธาร
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

5 เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ(โครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน) ณ ห้องประชุม อ.บ.ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6 เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัด ณ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องอสน

7 เข้าร่วมรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าสักงามในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง

8 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (มี.ค.) สะสม ควบคุมการทำประมง 46/138 3/9 18/57 5/4 1/1 รวม

9 หมายเหตุ 1. ตรวจยึดของกลางใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง ผู้ต้องหาลอบหนี บริเวณแม่น้ำปิง บ.ดงหาดนาด ม. 7 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่7 ลงวันที่ 13 ต.ค.53คดีที่ 305/53 ยึดทรัพย์ที่ 156/53 พ.ต.ท.สมพงศ์ โปธาคำ เจ้าของคดี 2. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายสุพัฒน์ อินวัน บริเวณลำเหมืองสาธารณะ(ลำเหมืองกลาง) บ.พันตาเกิน ม. 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ส่ง สภ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ปจว.ข้อที่1 ลงวันที่ 29 ต.ค.53คดีที่ 1404/53 ยึดทรัพย์ที่ 755/53 พ.ต.ท.ดรุณ ทุ่นใจ เจ้าของคดี 3. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายศรัณยู แสนกันทะวงค์ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ(ลำเหมืองกลาง) บ.พันตาเกิน ม. 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ส่ง สภ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ปจว.ข้อที่1 ลงวันที่ 29 ต.ค.53คดีที่ 1405/53 ยึดทรัพย์ที่ 756/53 พ.ต.ท.ดรุณ ทุ่นใจ เจ้าของคดี

10 4. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายชั้น วรรณวงษ์ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ.ดอนเจืน ม. 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.สารภี จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่5 ลงวันที่ 26 พ.ย.53คดีที่ 461/53 ยึดทรัพย์ที่ 168/53 พ.ต.ท.คะนองศักดิ์ กุศล เจ้าของคดี 5. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายนิกุล จอกนาค บริเวณแม่น้ำปิง บ.ท่าเดื่อ ม.9 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ 6 ลงวันที่ 22 มี.ค.54 คดีที่ 116/54 ยึดทรัพย์ที่ 87/54 พ.ต.ท.ชัชวาล วงษ์เทพ เจ้าของคดี

11

12 สำรวจเครื่องจิบบริเวณแม่น้ำปิงเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

13 จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงบริเวณแม่น้ำปิงเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

14 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฯ แผน/ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม / โครงการ (เดือนมีนาคม) แผน (ครั้ง/ราย) ผล ทั้งปี เดือนนี้ สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 34 3 17 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ 28 2 14 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 6 1

15 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ลวงเหนือ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

16 สร้างแหล่งหลบอาศัยของพันธุ์สัตว์น่ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

17

18 คณะผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการฯ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

19 นำยางมาผูกเพิ่มเติมและติดตั้งธงแนวเขต

20 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าสำรวจความหลายหลากของทรัพยากรสัตว์น้ำของโครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

21 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าสำรวจความหลายหลากของทรัพยากรสัตว์น้ำของโครงการธนาคารปลาบู่ร่วมชุมชนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

22

23 งบประมาณและการเบิกจ่าย
( 31 มีนาคม 2554 ) รายการ งบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 839,974.00 816,774.00 23,200.00 467,280.00 102,000.00 457,936.54 437,411.30 20,525.24 233,640.00 50,910.50 54.52 53.55 88.47 50 49.91 382,037.46 379,362.70 2,674.76 51,089.50

24 ปัญหาและอุปสรรค 1. ยานพาหนะเก่า


ดาวน์โหลด ppt 1 หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google