งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หน่วยป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานมีนาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หน่วยป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานมีนาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หน่วยป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานมีนาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร

2 นายชนนวัช อุต สาสาร หัวหน้าหน่วยฯ นายทองม้วน คันธภูมิ นายท้ายเรือ ระดับ ส. ๒ นายเอกวิทย์ วรางกูร นายท้ายเรือ ระดับ ส. ๒ นายศิลปชัย คำ อ้ายล้าน นายท้ายเรือ ระดับ ส. ๒ นายสุรชาติ อาจธิ มะ ช่างเครื่องเรือ ระดับ ช. ๓ นายนพรัตน์ ชอน หนองบอน ช่างเครื่องเรือจักร ยนต์ชั้น ๑ นายสมศักดิ์ ตา ใจคำ กะลาสี นายคมกฤษ ทา เครือ กะลาสี นางสิริรัตน์ อาจธิ มะ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี อัตรา กำลัง

3 ครุภัณฑ์สำคัญที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน แม่ก วง ๑ แม่กวง ๑๒ แม่กวง ๑๑ แม่กวง ๐๑ ๑ฝ - ๒๓๙๐ กทม น - ๓๔๗ ๒ ยะลา ๓ฝ - ๖๖๒๔ กทม ศจ - ๑๐๖๕ กทม

4 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฯ และ ทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดวังธาร ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

5 เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ( โครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบ ยั่งยืน ) ณ ห้องประชุม อ. บ. ต. สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

6 เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัด ณ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด แม่ฮ่องอสน

7 เข้าร่วมรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าสักงามในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อน แม่กวง

8 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( มี. ค.) สะสม เดือนนี้ ( มี. ค.) สะสม เดือน นี้ ( มี. ค. ) ควบคุมการทำประมง 46/1383/93/918/573/95/41/1 รวม 46/1383/93/918/573/93/95/41/1 แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

9 หมายเหตุ 1. ตรวจยึดของกลางใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง ผู้ต้องหาลอบหนี บริเวณแม่น้ำปิง บ. ดงหาด นาด ม. 7 ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ 7 ลงวันที่ 13 ต. ค.53 คดีที่ 305/53 ยึดทรัพย์ที่ 156/53 พ. ต. ท. สมพงศ์ โปธาคำ เจ้าของคดี 2. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายสุพัฒน์ อินวัน บริเวณลำเหมือง สาธารณะ ( ลำเหมืองกลาง ) บ. พันตาเกิน ม. 5 ต. ต้น ธง อ. เมือง จ. ลำพูน ส่ง สภ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ปจว. ข้อที่ 1 ลงวันที่ 29 ต. ค.53 คดีที่ 1404/53 ยึด ทรัพย์ที่ 755/53 พ. ต. ท. ดรุณ ทุ่นใจ เจ้าของคดี 3. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายศรัณยู แสนกันทะวงค์ บริเวณลำเหมือง สาธารณะ ( ลำเหมืองกลาง ) บ. พันตาเกิน ม. 5 ต. ต้น ธง อ. เมือง จ. ลำพูน ส่ง สภ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ปจว. ข้อที่ 1 ลงวันที่ 29 ต. ค.53 คดีที่ 1405/53 ยึด ทรัพย์ที่ 756/53 พ. ต. ท. ดรุณ ทุ่นใจ เจ้าของคดี

10 4. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายชั้น วรรณวงษ์ บริเวณลำเหมือง สาธารณะ บ. ดอนเจืน ม. 3 ต. ยางเนิ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. สารภี จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ 5 ลง วันที่ 26 พ. ย.53 คดีที่ 461/53 ยึดทรัพย์ที่ 168/53 พ. ต. ท. คะนองศักดิ์ กุศล เจ้าของคดี 5. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายนิกุล จอกนาค บริเวณแม่น้ำปิง บ. ท่า เดื่อ ม.9 ต. อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. แม่ แตง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ 6 ลงวันที่ 22 มี. ค.54 คดีที่ 116/54 ยึดทรัพย์ที่ 87/54 พ. ต. ท. ชัชวาล วงษ์เทพ เจ้าของคดี

11

12 สำรวจเครื่องจิบบริเวณแม่น้ำปิงเขตอำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

13 จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง บริเวณแม่น้ำปิงเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

14 กิจกรรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฯ แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรม / โครงการ ( เดือนมีนาคม ) แผน ( ครั้ง / ราย ) ผล ( ครั้ง / ราย ) ทั้งปีเดือน นี้ สะสม 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 3431717 1.1 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน ประมงต้นแบบ 28214 1.2 โครงการธนาคารปลาบู่ 613

15 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมง ต้นแบบ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต. ลวงเหนือ อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

16 สร้างแหล่งหลบอาศัยของพันธุ์สัตว์น่ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

17

18 คณะผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการฯ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่

19 นำยางมาผูกเพิ่มเติมและติดตั้งธงแนวเขต

20 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าสำรวจความหลายหลากของ ทรัพยากรสัตว์น้ำของโครงการธนาคารปลาบู่ร่วม ชุมชนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

21 ผู้อำนวยการส่วนฯ เข้าสำรวจความหลายหลากของ ทรัพยากรสัตว์น้ำของโครงการธนาคารปลาบู่ร่วม ชุมชนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

22

23 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงานราชการ งบถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 839,974.00 816,774.00 23,200.00 467,280.00 102,000.00 457,936.54 437,411.30 20,525.24 233,640.00 50,910.50 54.52 53.55 88.47 50 49.91 382,037.4 6 379,362.7 0 2,674.76 233,640.0 0 51,089.50

24 ปัญหาและ อุปสรรค 1. ยานพาหนะเก่า


ดาวน์โหลด ppt 1 หน่วยป้องกันและปราบปราม การประมงน้ำจืด เขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานมีนาคม ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นำเสนอโดย นายชนนวัช อุตสาสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google