งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต ” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

2 กองทุน Private Equity (PE) ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบัน บุคคลรายใหญ่ ไม่มีรายย่อย จำนวนนักลงทุนไม่มากเหมือนกองทุนรวม ลงทุนระยะปานกลาง – ระยะยาว 3 – 6 ปี โดยกองทุนมักมี อายุ 8 – 10 ปี ลงทุนในบริษัทเพื่อถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัย Minority Majority 15 / 25%75 / 100% มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของบริษัท ( รวมถึงผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ จากรูปแบบอื่น ) อาจใช้การกู้ยืมหรือไม่ก็ได้ในการเข้าลงทุน “Leveraged Buyout Funds” หรือ “Pure Equity Funds” 1

3 Global PE investments* (US$bn) Source: McKinsey & Co. * PE investments include buyouts, turnarounds, PIPEs, expansion, pre-IPO and mezzanine. Asia’s share of PE investments continues to grow Asia Europe North America 2 69 60 18 420 147 127 134 27 288 162 143 42 347 251 66 294 82 441 358 817 737 200320072008200520092010201120042006 168 136 54 193 351 316 81 68 44 168 46 137 106 144 66 12%9%12%9%10%15%23%13%21% Asia Europe N. America

4 PE investments in Asia Pacific - breakdown by major markets Source: AVCJ; McKinsey & Co. analysis, 2011 * PE investments include buyouts, turnarounds, PIPEs, expansion, pre-IPO and mezzanine. 3

5 บทบาทของ PE ในฐานะผู้ถือ หุ้นของบริษัท คาดหวังเป็นพันธมิตรระยะยาวกับเจ้าของกิจการ ร่วมมือและช่วยสร้างมูลค่ากิจการ จากการขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างชัดเจน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ เป้าหมาย การบริหารจัดการ การปรับปรุง ยกระดับขบวนการดำเนินงาน ฯลฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ อาทิ ระบบ การเงิน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบธรรมาภิบาลของบริษัท สนับสนุนเรื่อง Business Network & Connection, ข้อมูล รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน ถอนการลงทุน (Exit) จากบริษัท เมื่อสามารถสร้าง ผลตอบแทนการลงทุนตามเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขที่ตกลง กับเจ้าของกิจการไว้ 4

6 แนวทางการเข้าลงทุนของ Private Equity 1980’s Leveraged Buyout Funds (LBOs) ลงทุนเพื่อซื้อกิจการ โดยใช้เงินกู้ผสมกับเงินทุน ปรับเปลี่ยน บริษัทอย่างมีนัยในหลายด้าน อาทิ ผู้บริหาร ขบวนการผลิต ลดต้นทุน โครงสร้างการเงิน เพื่อพยายามสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวนสูง ก่อนถอนการลงทุน 1990’s - ปัจจุบัน Private Equity Buyouts / Controlling Stake : ลงทุนเพื่อซื้อกิจการหรือให้ สามารถมีอิทธิพลในการดำเนิน งานได้ เช่น เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ที่สุด Expansion : เป็นแหล่งเงินทุนให้บริษัทที่อยู่ในช่วงเวลาของ การขยายธุรกิจ (Growth Stage) Pre-IPO : เป็นแหล่งเงินทุนให้บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1-2 ปี PIPEs : ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนผ่านการเพิ่มทุนแบบ Private Investments Turnarounds : เพิ่มทุนให้บริษัทที่มีศักยภาพแต่ประสบ ปัญหาบางประการเพื่อฟื้นฟูกิจการ 5

7 Source: AVCJ; Recof M&A; McKinsey & Co. analysis, 2012 Number of deals by stake (2005 – 2011) Value of PE Investments by financing stage (2005 – 2011) 6

8 Funds with geographical focus on Thailand (as part of ASEAN) – recently raised / closed Source: preqin 7

9 1.Select data points shown. 2.Total annual deal values were less than $150mn in Malaysia for 2010 and 2011; Thailand for 2004, 2008, 2009, 2010 and 2011; Vietnam for 2005, 2008 and 2009; and the Philippines for 2005, 2006 and 2009. Source: AVCJ; McKinsey & Co analysis. Number of investments 1 Value of investments 1 US$ million Private Equity Investments in Southeast Asia, 2005 - 2011 8

10 PE ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางโดยบริษัทและนักลงทุนระยะยาว PE และ VC มีการเติบโตช้า ( โดยเฉพาะกองทุนสัญชาติ ไทย ) ลักษณะการลงทุนในบริษัทส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนแบบ Minority  เป็นพันธมิตรมากกว่าเป็นการครอบงำกิจการ Venture Capital Public Equity Private Equity การขยายตัวของกิจการ การใช้ทุน Equity 9

11 ไทย สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อจีดีพีของประเทศไทย หน่วย: % เปรียบเทียบสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนต่อจีดีพี หน่วย: % ที่มา: ฐานข้อมูล CEIC จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลซีย ไทย 10 การลงทุนภายในประเทศต้องการการขับเคลื่อน

12 Share of Total Foreign Direct Investments in SE Asia 11

13 มองไปข้างหน้า การเจริญเติบโตของ Asia และ AEC สร้างโอกาสและความท้า ทายใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการไทย กิจการต้องปรับตัว สร้างความพร้อม ยกขีดความสามารถที่จะ แข่งขันและเติบโต แข่งขันด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มใน Value Chain ของสินค้าและ บริการ มากกว่าต้นทุนและแรงงานถูก จำเป็นต้องลงทุนให้เพียงพอในเทคโนโลยี R&D เพื่อสร้าง นวัตกรรม ความได้เปรียบของสินค้าและบริการที่แท้จริง ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือระดมทุนที่ครบวงจร มากกว่าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากแหล่ง ระดมทุนที่เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงเวลาของการขยายธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เต็มที่ 12


ดาวน์โหลด ppt Private Equity มิตรแท้ของเจ้าของกิจการ ? โดย ดร. อุตตม สาวนายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด งานสัมนา “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google