งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มแปรรูปปลาส้มจากจังหวัดอยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มแปรรูปปลาส้มจากจังหวัดอยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มแปรรูปปลาส้มจากจังหวัดอยโสธร
สรุปการศึกษาดูงาน ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด ของ กลุ่มแปรรูปปลาส้มจากจังหวัดอยโสธร จำนวน 65 คน 5 พฤศจิกายน 2552

2 ผู้ใหญ่จุก หัวหน้าฝ่ายฯ และกฤตภาส ออกมาต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร

3 กล่าวต้อนรับคณะกลุ่มแปรรูปปลาส้ม

4

5 ลุงมนัส บรรยายประวัติความเป็นมาของวัดท่าสุทธาวาส

6 นฤนาถ นำเสนอการบรรยายผ่าน PowerPoint

7 พรปวีณ์ บรรณยายหัวข้อ เลี้ยงปลาอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จทำอย่างไร

8 นายกเทศมนตรีเทศบาลฯ สัมภาษณ์พรปวีณ์

9

10 ลุงมนัส อธิบายการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติก แบบหนาแน่น

11 การเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นโดยใช้เครื่องตีน้ำเพิ่ม O2

12 เพิ่ม O2 ด้วยการถีบจักรยานปั่นไดเป็นอากาศลงสู่บ่อเลี้ยงปลา

13 พรปวีณ์ บรรยายการเลี้ยงปลา บริเวณหน้าฟาร์มบ่อปลา

14 กลุ่มฯ มีความสนใจมาก และมีข้อซักถามเป็นเวลานาน

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืด กลุ่มแปรรูปปลาส้มจากจังหวัดอยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google