งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ใหญ่จุก หัวหน้าฝ่ายฯ และกฤต ภาส ออกมาต้อนรับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ใหญ่จุก หัวหน้าฝ่ายฯ และกฤต ภาส ออกมาต้อนรับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ใหญ่จุก หัวหน้าฝ่ายฯ และกฤต ภาส ออกมาต้อนรับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองยโสธร

3 กล่าวต้อนรับคณะกลุ่มแปรรูป ปลาส้ม

4

5 ลุงมนัส บรรยาย ประวัติความ เป็นมาของวัดท่า สุทธาวาส

6 นฤนาถ นำเสนอการบรรยายผ่าน PowerPoint

7 พรปวีณ์ บรรณยายหัวข้อ เลี้ยงปลาอย่างไรจึงจะประสบ ความสำเร็จทำอย่างไร

8 นายกเทศมนตรีเทศบาลฯ สัมภาษณ์ พรปวีณ์

9

10 ลุงมนัส อธิบายการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อ พลาสติก แบบหนาแน่น

11 การเลี้ยงปลา แบบหนาแน่น โดยใช้เครื่องตี น้ำเพิ่ม O 2

12 เพิ่ม O2 ด้วยการถีบ จักรยานปั่นไดเป็น อากาศลงสู่บ่อเลี้ยง ปลา

13 พรปวีณ์ บรรยายการเลี้ยงปลา บริเวณหน้าฟาร์มบ่อปลา

14 กลุ่มฯ มีความสนใจ มาก และมีข้อ ซักถามเป็น เวลานาน

15


ดาวน์โหลด ppt ผู้ใหญ่จุก หัวหน้าฝ่ายฯ และกฤต ภาส ออกมาต้อนรับนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google