งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แครอท ไข่ เมล็ดกาแฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แครอท ไข่ เมล็ดกาแฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แครอท ไข่ เมล็ดกาแฟ

2 ตั้งหม้อต้มน้ำทั้งหมด 3 ใบ

3 จากนั้นใส่แครอทลงในหม้อใบแรก

4 ใส่ไข่ไก่ในหม้อใบที่สอง

5 ใส่เม็ดกาแฟที่บดละเอียดแล้วในหม้อใบที่สาม

6 ปล่อยให้ต้มทั้งหมด 15 นาที จากนั้นนำสิ่งที่ได้จากการต้มออกมา

7 แครอทซึ่งก่อนต้มมีเนื้อแข็ง กลับนิ่มลง
ไข่ซึ่งก่อนต้มมีเนื้อในที่อ่อนเหลว บัดนี้เนื้อในกลับแข็ง

8 บัดนี้ผงกาแฟได้สลายไปแล้ว
แต่น้ำที่ใช้ต้มกลับมีสี และกลิ่นหอมของกาแฟ

9 เปรียบได้กับชีวิตของคนเรา
ซึ่งไม่ได้ง่ายเสมอไป และไม่ได้ราบรื่นอยู่เสมอ บางครั้งชีวิตก็มีอุปสรรค

10 อาจมีบางอย่างที่ไม่เป็นไป ตามที่เราคาดหวัง
อาจมีใครที่เขาไม่ปฏิบัติกับ เราอย่างที่เราอยากให้เขาทำ เราอาจจะทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ และเมื่อพบกับอุปสรรค เราจะเป็นอย่างไร

11 ลองคิดกลับไปที่เรื่องหม้อต้มน้ำ
น้ำเดือดเปรียบเสมือนอุปสรรคในชีวิตของคนเรา

12 เราอาจจะเป็นเหมือนแครอท
ที่ก่อนจะพบกับอุปสรรค มีความเข้มแข็งและยืนหยัด แต่หลังจากพบกับอุปสรรคแล้ว กลับอ่อนแอปวกเปียก

13 รู้สึกเหนื่อยล้า สิ้นหวัง และล้มเลิกความตั้งใจ หมดสิ้นความพยายาม ที่จะต่อสู้ต่อไป จงอย่าเป็นเหมือนแครอท

14 ที่เริ่มต้นด้วยจิตใจที่ อ่อนโยนและอ่อนไหว แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น
เราอาจเป็นเหมือนไข่ ที่เริ่มต้นด้วยจิตใจที่ อ่อนโยนและอ่อนไหว แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น คนที่แข็งกร้าน ไร้ความรู้สึก

15 เกลียดชังผู้อื่น ไม่ชอบตัวเอง กลายเป็นคนที่ไร้หัวใจ ไร้ความรู้สึกที่อ่อนโยน มีแต่ความขมขื่น จงอย่าเป็นเหมือนไข่

16 เราอาจจะเป็นเหมือนเม็ดกาแฟ
น้ำเดือดไม่ได้ เปลี่ยนผงกาแฟ แต่ผงกาแฟกลับ ทำให้น้ำเปลี่ยนไป

17 น้ำเปลี่ยนไปเพราะผงกาแฟ
ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ น้ำยิ่งร้อน กาแฟก็ยิ่งมีรสชาติดีขึ้น

18 เราอาจเลือกเป็นเม็ดกาแฟ
รู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากอุปสรรคที่เราประสบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

19 สร้างสมความรู้ ทักษะ และความสามารถใหม่ๆ มีประสบการณ์มากขึ้น

20 ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างดีขึ้น

21 การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องพยายามอย่างไม่ลดละ
การที่เราจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องพยายามอย่างไม่ลดละ ต้องเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทำ ไม่ย่อท้อ มีความอดทน และพากเพียรพยายาม ปัญหา อุปสรรค handle with care

22 จงระลึกไว้เสมอว่าปัญหาและอุปสรรค ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เก่งขึ้น
และแกร่งกล้าขึ้น

23 ในยามที่เราพบอุปสรรค เราเลือกที่จะเป็นอะไร
เราอยากเป็นแครอท ไข่ หรือเม็ดกาแฟ

24 จงเป็นดั่งเม็ดกาแฟ


ดาวน์โหลด ppt แครอท ไข่ เมล็ดกาแฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google