งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 กรัม ละลายน้ำและปรับปริมาตรเป็น 500 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของ สารละลายนี้ ( น้ำหนักโมเลกุลของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 กรัม ละลายน้ำและปรับปริมาตรเป็น 500 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของ สารละลายนี้ ( น้ำหนักโมเลกุลของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 กรัม ละลายน้ำและปรับปริมาตรเป็น 500 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของ สารละลายนี้ ( น้ำหนักโมเลกุลของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ = 40) แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย สารละลาย 500 ml มี NaOH 80 = 80 / 40 = 2 โมล สารละลาย 1000 ml มี NaOH 2 x 1000 / 500 = 4 โมล เข้มข้น = 4 M

2 แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย 2. ชั่งกรดเบนโซอิก 1 กรัม ละลาย ด้วยเมธานอลและปรับปริมาตรเป็น 100 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็น ppm ของสารละลายนี้ สารละลาย 100 ml มีกรดเบนโซอิก 1 กรัม สารละลาย 1 ml มีกรดเบนโซอิก 1 x 1 / 100 = 0.01 กรัม = 0.01 x 10 6 = 10000  g

3 3. มีสารละลายคลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 2 ppb อยู่ 3 ml ต้องการเตรียมเป็น สารละลายคลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 0.3 ppb จำนวน 10 ml จะต้องใช้สารละลาย คลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 2 ppb กี่ ml แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย M1V1 = M2V2 V1 = 0.3 x 10 / 2 = 1.5 ml

4 4. จะเตรียม fortified sample ที่ความ เข้มข้น 0.2  g / g ได้อย่างไร ( ใน วิธีการทดสอบ oxolinic acid จะต้องใช้ ตัวอย่าง 5 กรัม ) แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย fortified sample ที่ความเข้มข้น 0.2  g / g ตัวอย่าง 1 g มี oxolinic acid 0.2  g ตัวอย่าง 5 g มี oxolinic acid 0.2 x 5 = 1  g ถ้ามีสารละลาย oxolinic acid เข้มข้น 1 ug/ml จะปิเปตมา 1 ml ใส่ลงใน ตัวอย่าง 5 g


ดาวน์โหลด ppt 1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 กรัม ละลายน้ำและปรับปริมาตรเป็น 500 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของ สารละลายนี้ ( น้ำหนักโมเลกุลของ โซเดียมไฮดรอกไซด์ =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google