งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย
1. ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 กรัม ละลายน้ำและปรับปริมาตรเป็น 500 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของสารละลายนี้ (น้ำหนักโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ = 40) สารละลาย ml มี NaOH = 80 / 40 = โมล สารละลาย ml มี NaOH x 1000 / 500 = โมล เข้มข้น = 4 M

2 แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย
2. ชั่งกรดเบนโซอิก 1 กรัม ละลายด้วยเมธานอลและปรับปริมาตรเป็น 100 ml อยากทราบความเข้มข้นเป็น ppm ของสารละลายนี้ สารละลาย ml มีกรดเบนโซอิก กรัม สารละลาย ml มีกรดเบนโซอิก x 1 / 100 = กรัม = x = g

3 แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย
3. มีสารละลายคลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 2 ppb อยู่ 3 ml ต้องการเตรียมเป็นสารละลายคลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 0.3 ppb จำนวน 10 ml จะต้องใช้สารละลายคลอแรมฟินิคอลเข้มข้น 2 ppb กี่ ml M1V1 = M2V2 V1 = 0.3 x 10 / 2 = ml

4 แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย
4. จะเตรียม fortified sample ที่ความเข้มข้น g / g ได้อย่างไร (ในวิธีการทดสอบ oxolinic acid จะต้องใช้ตัวอย่าง 5 กรัม) fortified sample ที่ความเข้มข้น g / g ตัวอย่าง g มี oxolinic acid g ตัวอย่าง g มี oxolinic acid x 5 = g ถ้ามีสารละลาย oxolinic acid เข้มข้น 1 ug/ml จะปิเปตมา 1 ml ใส่ลงในตัวอย่าง 5 g


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดการเตรียมสารละลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google