งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลาถ้ำ 9 ชนิด ที่ประกาศเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ 2546 ตามความแห่ง พรบ. สงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 รูปและข้อมูล โดย ดร. เชาวลิต วิทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลาถ้ำ 9 ชนิด ที่ประกาศเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ 2546 ตามความแห่ง พรบ. สงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 รูปและข้อมูล โดย ดร. เชาวลิต วิทยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลาถ้ำ 9 ชนิด ที่ประกาศเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ 2546 ตามความแห่ง พรบ. สงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 รูปและข้อมูล โดย ดร. เชาวลิต วิทยานนท์ สำนักวิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืด ที่รับแจ้งครอบครอง ถึงวันที่ 29 ธ. ค.2546

2 Salween basin ผีเสื้อถ้ำ 10 cm. Cryptotora thamicola ค้อตาบอด 12 cm. Schistura oedipus ถ้ำแม่ละนา และ อื่นๆ

3 Mae Klong basin ค้อจารุธานินทร์ 10 cm. Schistura jaruthanini ถ้ำลำคลองงู ค้อถ้ำ 10 cm. Nemacheilus troglocataractus ชะโอนถ้ำ 22 cm. Pterocryptis buccata ถ้ำวังบาดาล Epigean form

4 Chao Phraya basin พลวงถ้ำ 30 cm. Neolissochilus subterraneus ค้อถ้ำพระวังแดง 15 cm. Schistura speisi ถ้ำพระวังแดง พิษณุโลก

5 Mekong basin จาดถ้ำ 25 cm. Poropuntius speleops ถ้ำผาเทวดา ภู เขียว ค้อไกสอน 18 cm. Schistura kaysonei ภูถ้ำน้ำ แขวง คำม่วน


ดาวน์โหลด ppt ปลาถ้ำ 9 ชนิด ที่ประกาศเป็นสัตว์ ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ 2546 ตามความแห่ง พรบ. สงวนและคุมครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2535 รูปและข้อมูล โดย ดร. เชาวลิต วิทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google