งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน [ ขงจื้ อ เต๋า พุทธ - เซน เถร วา ท ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน [ ขงจื้ อ เต๋า พุทธ - เซน เถร วา ท ]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน [ ขงจื้ อ เต๋า พุทธ - เซน เถร วา ท ]

2 คำอธิบายก่อนทำแบบ ประเมิน ให้นักศึกษาทําแบบ ประเมินตนเอง ในส่วน ถัดไปทั้ง 2 ข้อ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน โดยใช้ ตัวเลือก จากด้านล่าง คำอธิบายคำอธิบาย 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง 1. สม่ำเสมอ 2. บางครั้ง 3. นาน ๆ ครั้ง

3 คำถาม คำถามคำถาม 1. ข้าพเจ้ามักจะคิดตาม แนวพุทธเสมอ 2. ข้าพเจ้ามักจะตัดสิน แนวคิดผู้อื่นว่า มีคุณค่า หรือไม่ ? จากลักษณะ ท่าทางภายนอกและ ท่าทางในการพูดตาม ความถูกใจ ไม่ใช่สาระ เนื้อหาและความถูกต้อง ตามความจริงในหลาย ระดับที่เป็นไปได้

4 สิ้นสุดแบบประเมินก่อนเรียน 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุด... แบบประเมินก่อนเรียน กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินหลังเรียน แบบประเมินก่อนเรียน [ ขงจื้ อ เต๋า พุทธ - เซน เถร วา ท ]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google