งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2549 โปรดกรอกข้อมูลตามความความรู้สึกที่เป็นจริง ของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาจ่าย โบนัส ปี 2549 นี้ คลิกต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2549 โปรดกรอกข้อมูลตามความความรู้สึกที่เป็นจริง ของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาจ่าย โบนัส ปี 2549 นี้ คลิกต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2549 โปรดกรอกข้อมูลตามความความรู้สึกที่เป็นจริง ของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาจ่าย โบนัส ปี 2549 นี้ คลิกต่อไป

2 คุณคิดว่าสถานะทางการเงินของ บริษัทฯที่ผ่านมานั้นทางบริษัทฯควร จ่ายโบนัสให้กับพวกเราหรือไม่ ? ไม่ควรจ่ายควรจ่าย โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน.

3 ไม่ควรจ่าย ควรจ่าย โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน. คุณคิดว่าสถานะทางการเงินของ บริษัทฯที่ผ่านมานั้นทางบริษัทฯควร จ่ายโบนัสให้กับพวกเราหรือไม่ ?

4 ไม่ควรจ่าย ควรจ่าย โปรดเลือกคำตอบของท่าน เพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลการปรับเงินเดือน. คุณคิดว่าสถานะทางการเงินของ บริษัทฯที่ผ่านมานั้นทางบริษัทฯควร จ่ายโบนัสให้กับพวกเราหรือไม่ ?

5 ขอบคุณที่กรอกข้อมูลตาม ความรู้สึกที่เป็นจริง คลิก เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายบุคคล ดังนั้นทางบริษัท จะงดโบนัส ประจำปี 2549 ตามความ คิดเห็นของท่าน และ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่เห็นใจบริษัทฯ

6 การจ่ายโบนัสของท่านจะพิจารณา ให้ใหม่ปีหน้า Exit ผลการพิจารณาการจ่ายโบนัส ปี 2549 สรุปว่าในปีนี้ทางบริษัทจะงด จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุก ท่าน กลับไปทำงานกันต่อได้ แล้ว............


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2549 โปรดกรอกข้อมูลตามความความรู้สึกที่เป็นจริง ของท่าน คำตอบของท่านจะเป็นผลต่อการพิจารณาจ่าย โบนัส ปี 2549 นี้ คลิกต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google