งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

2 รูปเรขาคณิตสองมิติ

3 ด้านมุม

4 รูปสามเหลี่ยม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 3 3

5 รูปสี่เหลี่ยม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 4 4

6 รูปห้าเหลี่ยม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 5 5

7 รูปหกเหลี่ยม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 6 6

8 รูปแปดเหลี่ยม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 8 8

9 รูปวงกลม สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีด้าน มีมุม นับไม่ถ้วน

10 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปวงรี มีด้าน มีมุม นับไม่ถ้วน

11 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักพิมพ์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google