งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

2 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปเรขาคณิตสองมิติ

3 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้าน มุม

4 รูปสามเหลี่ยม 3 3 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปสามเหลี่ยม 3 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 3

5 รูปสี่เหลี่ยม 4 4 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปสี่เหลี่ยม 4 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 4

6 รูปห้าเหลี่ยม 5 5 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปห้าเหลี่ยม 5 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 5

7 รูปหกเหลี่ยม 6 6 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปหกเหลี่ยม 6 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 6

8 รูปแปดเหลี่ยม 8 8 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปแปดเหลี่ยม 8 มีด้าน ด้าน มีมุม มุม 8

9 รูปวงกลม นับไม่ถ้วน นับไม่ถ้วน มีด้าน มีมุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปวงกลม นับไม่ถ้วน มีด้าน มีมุม นับไม่ถ้วน

10 รูปวงรี นับไม่ถ้วน นับไม่ถ้วน มีด้าน มีมุม
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปวงรี นับไม่ถ้วน มีด้าน มีมุม นับไม่ถ้วน

11 หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักพิมพ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google