งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

2 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร รูปสมมาตร

3 ส่วนของเส้นตรงสีเหลือง หมายเลข 1 เป็นแกนสมมาตรของสามเหลี่ยม นี้หรือไม่
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ส่วนของเส้นตรงสีเหลือง หมายเลข เป็นแกนสมมาตรของสามเหลี่ยม นี้หรือไม่ 2 คำตอบ คือ เป็นแกนสมมาตร ส่วนของเส้นตรงสีแดง หมายเลข เป็นแกนสมมาตรของสามเหลี่ยม นี้หรือไม่ คำตอบ คือ ไม่เป็นแกนสมมาตร

4 1 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน จากรูป เมื่อพับรูปตามรอยเส้นประแล้ว
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 จากรูป เมื่อพับรูปตามรอยเส้นประแล้ว แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิท เรียกรอยพับนั้นว่า แกนสมมาตร 1 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

5 1 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สามเหลี่ยมหน้าจั่ว”
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 1 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สามเหลี่ยมหน้าจั่ว”

6 3 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สามเหลี่ยมด้านเท่า”
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 3 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สามเหลี่ยมด้านเท่า”

7 4 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สี่เหลี่ยมจัตุรัส”
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 4 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สี่เหลี่ยมจัตุรัส”

8 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สี่เหลี่ยมผืนผ้า”
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 2 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “สี่เหลี่ยมผืนผ้า”

9 5 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “ห้าเหลี่ยมด้านเท่า”
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 5 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน “ห้าเหลี่ยมด้านเท่า”

10 1 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 1 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

11 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

12 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 2 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

13 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 2 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

14 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 2 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

15 5 ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร จากรูปมีแกนสมมาตร แกน
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างรูปที่มีแกนสมมาตร 5 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน

16 หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์
สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข.บางพลัด กรุงเทพมหานคร หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักพิมพ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google