งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

3

4 1 2 ส่วนของเส้นตรงสีเหลือง หมายเลข 1 เป็นแกน สมมาตรของสามเหลี่ยม นี้หรือไม่ คำตอบ คือ เป็นแกน สมมาตร ส่วนของเส้นตรงสีแดง หมายเลข 2 เป็นแกน สมมาตรของสามเหลี่ยม นี้หรือไม่ คำตอบ คือ ไม่เป็นแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

5 จากรูป เมื่อพับรูปตามรอย เส้นประแล้ว จากรูปมีแกน สมมาตร แกน 1 สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แต่ละข้างของรอยพับ ทับกันสนิท เรียกรอยพับนั้นว่า แกน สมมาตร

6 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 1 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร “ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ”

7 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 3 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร “ สามเหลี่ยมด้านเท่า ”

8 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 4 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร “ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ”

9 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร “ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ”

10 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 5 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร “ ห้าเหลี่ยมด้านเท่า ”

11 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 1 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

12 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 0 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

13 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

14 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

15 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 2 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

16 จากรูปมีแกนสมมาตร แกน 5 ตัวอย่างรูปที่มีแกน สมมาตร สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส สนข. บางพลัด กรุงเทพมหานคร

17 หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักพิมพ์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ


ดาวน์โหลด ppt รูปเรขาคณิต สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ ร. ร. วัดสามัคคีสุทธาวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google