งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียนบล็อกใน gotoknow กมลวัลย์. ทำไมจึงมาเขียนบันทึกที่ gotoknow เพราะมีงานใหม่ สืบค้นข้อมูลจาก internet พบ blog ศ.นพ. วิจารณ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียนบล็อกใน gotoknow กมลวัลย์. ทำไมจึงมาเขียนบันทึกที่ gotoknow เพราะมีงานใหม่ สืบค้นข้อมูลจาก internet พบ blog ศ.นพ. วิจารณ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียนบล็อกใน gotoknow กมลวัลย์

2 ทำไมจึงมาเขียนบันทึกที่ gotoknow เพราะมีงานใหม่ สืบค้นข้อมูลจาก internet พบ blog ศ.นพ. วิจารณ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล) ที่ gotoknow ตามอ่าน blog อ.วิจารณ์ เริ่มสนใจ gotoknow เริ่มเรียนรู้กระบวนการใช้ blog จาก blog คู่มือ การใช้งานของ ดร.จันทวรรณ สมัครเป็นสมาชิก

3 เหตุผล ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อประชาคม (ที่ สจพ.) เขียนบันทึกแรกเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภา มหาวิทยาลัย เริ่มมีสมาชิกเข้ามาให้ข้อคิดเห็นทักทาย (คุณกัมปนาท อาชา (แจ๊ค)) เริ่มเขวออกจากงาน ^ ^ เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดสมุดหลายสมุด เรียนรู้เกี่ยวกับแพลนเน็ต เริ่มเรียนรู้เทคนิคต่างๆ โดยการอ่านคู่มือ และอ่านจาก บันทึกของสมาชิกหลายๆ ท่าน

4 สมุดของกมลวัลย์ งานในตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ความตั้งใจเดิม ทำเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่วนรวมขององค์กร นานาสาระกับอุดมศึกษาไทย เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอุดมศึกษา ยังเป็นเรื่องที่ทำงานอยู่ การปฏิบัติธรรม ความสนใจหลัก อยากเขียนเรื่องนี้มากที่สุด ^ ^ การบริหารโครงการ ความรู้ที่มี ที่คิดว่ามีผู้สนใจมากและอยากแบ่งปัน Life as a Thai Visiting Scholar Another chapter ของชีวิตนักเรียนนอกตอนแก่ (remain to be told) ^ ^

5 สมาชิกในแพลนเน็ต “เรื่องที่ฉันสนใจ” “รวบรวมธรรม” และ “Tips and Tricks” กัมปนาท อาชา (แจ๊ค) คุณ ธรรมาวุธธรรมาวุธ ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร บางทราย (คนเข็นครก ขึ้น ภูเขา) บางทราย (คนเข็นครก ขึ้น ภูเขา) คุณพี่ศศินันท์ sasinandasasinanda น้องข้ามสีทันดร ข้ามสีทันดร พระมหาชัยวุธ BM.chaiwut BM.chaiwut คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร อ.ขจิต ฝอยทองขจิต ฝอยทอง ซูชาน Little Jazz \(^o^)/Little Jazz \(^o^)/ คุณหมอสุพัฒน์ kmsabai kmsabai คุณนายดอกเตอร์ ครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทกสิริพร กุ่ยกระโทก อ.paew paew อ.ลูกหว้า อ.ดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเล น้องเม้ง สมพร ช่วยอารีย์เม้ง สมพร ช่วยอารีย์ ท่านอื่นๆ อีกมากมาย

6 วิธีการเขียนบันทึก - วิธีการส่วนตัว (^_^) Short note ประเด็นเมื่อ ปิ๊ง จากที่ทำงาน จากการเขียน ลป กับสมาชิกอื่นๆ จากการอ่าน เขียนใส่ลงใน MS Word หรือ Word Processor ที่ถนัด เปิดประเด็น เกริ่นนำ ท้าวความ เนื้อเรื่อง  climax ปิด สรุป คำถาม ขอความเห็น

7 เทคนิคที่ควรรู้ในการเขียนบันทึก การใช้งานปุ่ม function ต่างๆ ใน mode เพิ่มบันทึก การปรับรูปแบบ format ของตัวอักษร สี ขนาด การใส่ภาพในบันทึก การ upload ภาพ ขนาดภาพที่เหมาะสม การใส่ link การใส่ตาราง

8 วิธีการสร้างเครือข่าย อ่านหน้าแรก (gotoknow.org/home) อ่านบันทึกที่มีผู้ให้ข้อคิดเห็น (gotoknow.org/post/recently-commented) อ่านคำถามทั้งหมด (gotoknow.org/ask/recent) ใช้ฟังก์ชั่น “ค้นหา” โดย tag หรือ keyword ที่สนใจ เช่น สติปัฏฐาน๔, สภามหาวิทยาลัย เพื่อหาบันทึกและ สมาชิกที่สนใจเรื่องเดียวกัน ทำแพลนเน็ต รับบันทึกที่เราสนใจ คอยติดตามอ่านเป็น ประจำ ทักทาย ลปรร ในบันทึกต่างๆ ที่สนใจ

9 วิธีการสร้างเครือข่าย ขึ้นบันทึกช่วง prime-time สำหรับวันธรรมดา Prime-time กะกลางวัน คนส่วนใหญ่ที่เข้าจะเข้าจากที่ ทำงาน Prime-time กะเย็น หลังกินข้าว เดินทางถึงบ้านแล้ว Prime-time กะนกฮูก สำหรับคนขยันและนอนไม่หลับ ^ ^ สำหรับวันหยุด วันเสาร์ Prime-time ตั้งแต่บ่ายๆ จนถึงเที่ยงคืน และเช้า วันใหม่ วันอาทิตย์ Prime-time ช่วงบ่ายๆ จนถึงกลางคืน

10 วิธีการสร้างเครือข่าย คอยตอบข้อคิดเห็นเป็นประจำ ใช้ portal หรือศูนย์รวมข้อมูลที่ www.gotoknow.org/portal/ login ของท่าน เช่น ดิฉันใช้ login “drkamie” ศูนย์รวมข้อมูลจะอยู่ที่ www.gotoknow.org/portal/ drkamie www.gotoknow.org/portal/ login ของท่าน www.gotoknow.org/portal/ drkamie เทคนิคการตอบข้อคิดเห็น ดูประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็นให้ดีๆ เพราะตอบแล้วลืมตอบ ประเด็นมาหลายครั้งแล้ว ^ ^ ภาษาที่ใช้ การ address คู่สนทนา การให้เกียรติคู่สนทนา ฯลฯ

11 อื่นๆ ในการใช้ gotoknow การสร้างแพลนเน็ต การเพิ่ม/ลดสมาชิกในแพลนเน็ต การลบข้อคิดเห็นที่ไม่ต้องการ ไม่เหมาะสม การถามคำถาม การทักทายสมาชิกอื่นผ่านฟังก์ชันถามคำถาม การอีเมล์สมาชิก เมื่อไม่ต้องการสนทนาผ่าน blog หรือบันทึก การแก้ไขบันทึก การลบบันทึก - การไม่แสดงบันทึก การไม่อนุญาตให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น การใช้ศูนย์รวมข้อมูล การตกแต่งหน้าประวัติ สมุด ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียนบล็อกใน gotoknow กมลวัลย์. ทำไมจึงมาเขียนบันทึกที่ gotoknow เพราะมีงานใหม่ สืบค้นข้อมูลจาก internet พบ blog ศ.นพ. วิจารณ์ (นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google