งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต (internet ) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่าย ย่อยเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต (internet ) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่าย ย่อยเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต (internet ) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่าย ย่อยเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกัน จนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้ทั่วโลกเชื่อมโยง กันในแพลตฟอร์มของ world wide web web เป็นอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในรูปแบบของกราฟิก และมัลติมีเดียผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปในเว็บได้ง่าย และได้รับข้อมูลครบถ้วน เอกสารหรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ในเว็บ เรียกว่า เว็บเพจ (webpage) หมายถึง เอกสารหนึ่ง หน้า การใช้เว็บก็คือการเปิดอ่านหรือเปิดใช้เว็บแต่ละ หน้านั่นเอง เว็บเพจสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Php,Html,Java และ Asp

3 ภาษาค อมพิวเ ตอร์

4 เป็นภาษาสำหรับใช้ในการเขียน โปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถ เขียนได้หลากหลายโปรแกรมเช่น เดียวกับภาษาทั่วไป PHP นั้นเป็นส่วนที่ใช้ในการ คำนวน ประมวลผล เก็บค่า และ ทำตามคำสั่งต่างๆ เว็บไซต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ต้องมี ภาษา PHP

5 คือ ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บเพจ ย่อมาจาก hypertext markup language; ภาษาที่ใช้ในการ เขียนข้อความลงบนเอกสารที่ ต่างก็เชื่อมโยงถึงกันใน cyberspace ผ่าน hyperlink โครงสร้างของโค้ด html จะอยู่ภายในวงเล็บ สามเหลี่ยม

6 เป็นภาษา โปรแกรม เชิงวัตถุ ไม่ขึ้นกับ แพลตฟอร์ม เหมาะกับ การใช้ใน ระบบ เครือข่าย เรียกใช้งาน จาก ระยะไกลได้ อย่าง ปลอดภัย

7

8 จัดทำ โดย น. ส. นพวรรณ แจ้งหาร น. ส. ปภาวรินท์ สุขเพ็งพะเนา น. ส. นัฐดา เกิดศักดิ์


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้น ความรู้เบื้องต้น อินเทอร์เน็ต (internet ) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวมเอาเครือข่าย ย่อยเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google