งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์สุด หรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน กศน. สบเม ย..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์สุด หรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน กศน. สบเม ย.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์สุด หรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน กศน. สบเม ย..

2 วัตถุประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถบวก ลบ คูณหรือหารระคนได้ 2. นักศึกษาสามารถหา คำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ 1. นักศึกษาสามารถบวก ลบ คูณหรือหารระคนได้ 2. นักศึกษาสามารถหา คำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผล กศน. สบเม ย..

3 แบบเรียนรู้ การบวกเป็นการนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน 12 + 6 = 18 ตอบ ๑๘ การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่ง แล้วหา จำนวนที่เหลือ 24 - 12 = 12 ตอบ ๑๒ การคูณ เป็นการบวกด้วยจำนวนเดียวกันหลายๆ ครั้ง 5 × 5 = 25 ตอบ ๒๕ การหาร เป็นการลบด้วยจำนวนเดียวกันหลายๆ ครั้ง 30 ÷6 = 5 ตอบ ๕ กศน. สบเม ย..

4 การวัดและ ประเมินผล เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ ถูกต้อง การคูณเลข การหารเลข กศน. สบเม ย..

5 เติมตัวเลขแทนที่ให้ ถูกต้องลงในช่องว่าง 15 1.( 9- 4) – 3 = 5 - 3 = กศน. สบเม ย..

6 ` ถูก ผิด หนู... จ๋า ข้อนี้ถูก หรือผิด ( ช่วยเฉลย ที ) (30 + 15) - 10 = 45- 10 = 25 กศ น. สบ เมย

7 กศน. สบเม ย.. แม่หมูเกิดลูกหมูมา 12 ตัว แบ่งขาย ออกไป 7 ตัว จะเหลือลูกหมูอยู่กี่ตัว 15 5 7 9 11

8 กศน. สบเม ย.. 1.10 ×5= 2.20×6= 3.12×3= 4.11×9= 5.32×7= มาช่วยกันคุณ ตัวเลขกัน

9 มาช่วยกันหารเลขกัน เถอะ กศน. สบเม ย.. 1.10 ÷ 5 = 2.25 ÷ 5 = 3.35 ÷ 5 = 2 3 11 9 5 7

10


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์สุด หรรษา การบวก ลบ คูณ หารระคน กศน. สบเม ย..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google