งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Selection http://pds.gotoknow.org แผนที่ 2 หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Selection http://pds.gotoknow.org แผนที่ 2 หน่วยที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Selection http://pds.gotoknow.org
แผนที่ 2 หน่วยที่ 4

2 จำรูปนี้ได้ไหม

3 ให้นักเรียนเปิดรูป BMW Logo

4 ตัวอย่างชิ้นงานในวันนี้

5

6 Selection คืออะไร Selection คือการเลือก เลือกพื้นที่ เลือกเพื่ออะไร
ตัดต่อ ใส่ เอฟเฟ็กต์ ใส่สี ฯลฯ ลักษณะของ Selection จะเป็นเส้นประที่มีการเคลื่อนไหวรอบๆพื้นที่

7 กลุ่มเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับทำ Selection
MarQuee Tool

8 กลุ่มเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับทำ Selection
Lasso Tool

9 กลุ่มเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับทำ Selection
MagicWand Tool

10 กลุ่มเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับทำ Selection
เลือกทั้งหมด ยกเลิกการเลือก สลับพื้นที่ในการเลือก เลือกตามสี ปรับขนาด selection บันทึก selection กลุ่ม Menu selection

11 Start สร้างเอกสารแบบ Photo ขนาด 4x6 หรือ 6 x 4 นิ้ว Mode สี RGB 8 bit Resolution 200 pixel/inch Save ชื่อ PSD4_EX5_เลขประจำตัว.psd

12 ใส่พื้นหลัง ของไฟล์ PSD4_EX5

13 เปิดรูป Duck WR ใช้เครื่อง มือ Quick Selection

14 เปิดรูป Duck WR ใช้เครื่อง มือ Quick Selection

15 ลากภาพไปเก็บไว้ที่ PSD1_EX5

16 เปิดรูป mothor_of_mine

17 ลากภาพไปเก็บไว้ที่ PSD1_EX5

18 เปิดรูป gateway

19 ลากภาพไปเก็บไว้ที่ PSD1_EX5

20 เปิดรูป rubber duck เปลี่ยนสี ตัวเป็ด Inverse Selection

21 ลากภาพไปเก็บไว้ที่ PSD4_EX5

22 สรุป สร้าง Selection ไว้เพื่ออะไร

23 งานปลายภาค ให้นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ 2 คน
ทำโปสเตอร์ ที่เป็นประโยชน์ เช่น โปสเตอร์รณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน โปสเตอร์เก็บขยะ โปสเตอร์ลดความเครียด ส่งวันที่ 28 สิงหาคม

24 งานชิ้นที่5


ดาวน์โหลด ppt Selection http://pds.gotoknow.org แผนที่ 2 หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google