งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การเงินการคลัง หัวใจความเป็นมนุษย์ คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กว่าจะมีวันนี้ ต้องช่วยกันรักษาไว้ ประกาศเจตนารมณ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสขภาพมาตรฐานเดียว

2 Health security(HS) profile
2nd Decade of HS : Humanized profile 2012- 1st Decade of HS : Modernized profile ( ) Pre HS-profile 14 Oct.1973-

3 ประวัติศาสตร์หลักประกันสุขภาพ
โดย คุณหมอประเวศ คุณหมอวิชัย คุณหมอโกมาตร ทศวรรษที่สองหลักประกันสุขภาพ : เค้าโครงแห่งมนุษยธรรม จะต้องช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อไปให้คนรุ่นหลัง ทศวรรษแรกหลักประกันสุขภาพ : เค้าโครงแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบใหม่ ( ) รวมพลังขับเคลื่อนสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ กว่าจะมีวันนี้ 14 ตุลาคม 2516……… คุณาปการของ คุณหมอสงวน

4 แกนหมุนหลักประกันสุขภาพที่ไม่มีวันย้อนกลับ
คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน หัวใจความเป็นมนุษย์ การเงิน การคลัง

5 ภัยคุกคามหลักประกันสุขภาพ
หาประโยชน์ ลัดขั้นตอน /Medical hub ดึงทรัพยากร ร่วมจ่าย /เก็บ 30 บาท /EMCO แทรกแซง การตั้ง คกก.ฯ(บอร์ด) การตั้งคณะอนุกรรมการฯ บีบบังคับ การตั้งรองเลขาธิการฯ ควบคุมการจัดสรรเงิน

6 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของกลุ่มคนรักสุขภาพ
แสวงหาเพื่อน ผนึกกำลัง สร้างมาตรฐานเดียวกัน

7 ทิศทางการขับเคลื่อนของกลุ่มคนรักสุขภาพ
ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว

8 ประกาศเจตนารมณ์กลุ่มคนรักสุขภาพ
สปสช.ต้องเป็นอิสระ มุ่งสร้างมิตรภาพบำบัด ขยายอาสาสมัครให้ครอบคลุม


ดาวน์โหลด ppt ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google