งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  ให้นักเรียนส่ง HomePage ที่นักเรียนทำไว้ ให้ Zip Folder EX3 ที่อยู่ใน MyHTMLSite แล้วส่ง ด้วยโปรแกรมส่งไฟล์ ดังรูป 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  ให้นักเรียนส่ง HomePage ที่นักเรียนทำไว้ ให้ Zip Folder EX3 ที่อยู่ใน MyHTMLSite แล้วส่ง ด้วยโปรแกรมส่งไฟล์ ดังรูป 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3  ให้นักเรียนส่ง HomePage ที่นักเรียนทำไว้ ให้ Zip Folder EX3 ที่อยู่ใน MyHTMLSite แล้วส่ง ด้วยโปรแกรมส่งไฟล์ ดังรูป 3

4 Flash Button,Rollover Button,Photoshop 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10  ให้นักเรียนส่ง HomePage ที่นักเรียนทำไว้ ให้ Zip Folder EX_button ที่อยู่ใน MyHTMLSite แล้วส่ง ด้วยโปรแกรมส่งไฟล์ ดังรูป 10

11  ให้นักเรียนส่งเว็บไซต์หน้าแรก (Homepage) พร้อมทั้งตกแต่งใส่ปุ่ม ส่งภายในคาบหน้า โดยส่งมีรูปแบบชื่อ ไฟล์ปลายทางดังนี้ 11

12  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ? จัดทำเว็บไซต์ เรื่องอะไรก็ได้ ตามความคิด สร้างสรรค์ พร้อมอัพโหลดสู่ Server ส่งไฟล์วันที่ 21 สิงหาคม หากไม่ทัน หมดเขตส่งวันที่ 28 สิงหาคม ส่งไฟล์พร้อม URL เว็บไซต์ 12


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  ให้นักเรียนส่ง HomePage ที่นักเรียนทำไว้ ให้ Zip Folder EX3 ที่อยู่ใน MyHTMLSite แล้วส่ง ด้วยโปรแกรมส่งไฟล์ ดังรูป 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google