งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายถึง นายทหารใหม่ 1. ทุกเหรียญย่อมมีสัน 2. อำนาจ / ความรับผิดชอบ 3. การกำกับดูแลคือหัวใจ 4. อย่าอายที่จะถาม 5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายถึง นายทหารใหม่ 1. ทุกเหรียญย่อมมีสัน 2. อำนาจ / ความรับผิดชอบ 3. การกำกับดูแลคือหัวใจ 4. อย่าอายที่จะถาม 5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายถึง นายทหารใหม่ 1. ทุกเหรียญย่อมมีสัน 2. อำนาจ / ความรับผิดชอบ 3. การกำกับดูแลคือหัวใจ 4. อย่าอายที่จะถาม 5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ทุกเหรียญยอมมีสัน - อยู่ต่อหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา - อยู่ต่อหน้า ผู้บังคับบัญชา

3 อำนาจ / ความรับผิดชอบ - ให้เงิน 100 บาท ผบ. มว. ซื้อกระดาษ - ผบ. มว. ให้พลทหารไป ซื้อ - พลทหารทำเงินหาย

4 กำกับดูแลคือหัวใจของ ความสำเร็จ - ความมุ่งหมาย 1. แน่ใจว่าเข้าใจ วัตถุประสงค์ 2. ช่วยเหลือให้บรรลุ ภารกิจ

5 วิธีกำกับดูแล 1. ตรวจรายงาน 2. ตรวจเยี่ยมอย่างเป็น ทางการ 3. เยี่ยมเยือนอย่างไม่เป็น ทางการ

6 การกำกับดูแล 1. เป็น ผบ. มว. ตรวจ พร้อมรบ 2. ฝอ.3 ร.1 รอ. เยี่ยม ผบ. พัน

7 อย่าอายที่จะถาม 1. เป็นการให้เกียรติ 2. ขยายการมีส่วนร่วม 3. เพิ่มความร่วมมือ 4. อ่าน รปจ. / ตำรา

8 คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ 1. ทหารสโมสร 2. ทหารท่องหนังสือไม่ได้ 3. พิธีประดับยศนายสิบ

9 ซุนวู 1. ถ้าถือว่าทหารเป็น ลูกหลาน ทหารจะติดตามไปทุกหน แห่ง 2. ถ้าถือว่าทหารเป็น บุตรชายที่รัก ทหารจะยอมตายแทน ท่าน


ดาวน์โหลด ppt จดหมายถึง นายทหารใหม่ 1. ทุกเหรียญย่อมมีสัน 2. อำนาจ / ความรับผิดชอบ 3. การกำกับดูแลคือหัวใจ 4. อย่าอายที่จะถาม 5. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google