งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จดหมายถึง นายทหารใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จดหมายถึง นายทหารใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จดหมายถึง นายทหารใหม่
ทุกเหรียญย่อมมีสัน อำนาจ / ความรับผิดชอบ การกำกับดูแลคือหัวใจ อย่าอายที่จะถาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2 ทุกเหรียญยอมมีสัน - อยู่ต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชา - อยู่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชา

3 อำนาจ / ความรับผิดชอบ - ให้เงิน 100 บาท ผบ.มว. ซื้อกระดาษ - ผบ.มว. ให้พลทหารไปซื้อ - พลทหารทำเงินหาย

4 กำกับดูแลคือหัวใจของความสำเร็จ
- ความมุ่งหมาย 1. แน่ใจว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ 2. ช่วยเหลือให้บรรลุภารกิจ

5 วิธีกำกับดูแล 1. ตรวจรายงาน 2. ตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการ 3. เยี่ยมเยือนอย่างไม่เป็นทางการ

6 การกำกับดูแล 1. เป็น ผบ. มว. ตรวจพร้อมรบ 2. ฝอ.3 ร.1 รอ. เยี่ยม ผบ.พัน

7 อย่าอายที่จะถาม 1.เป็นการให้เกียรติ 2.ขยายการมีส่วนร่วม 3.เพิ่มความร่วมมือ 4.อ่าน รปจ. / ตำรา

8 คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.ทหารสโมสร 2.ทหารท่องหนังสือไม่ได้ 3.พิธีประดับยศนายสิบ

9 ซุนวู 1.ถ้าถือว่าทหารเป็นลูกหลาน ทหารจะติดตามไปทุกหนแห่ง 2.ถ้าถือว่าทหารเป็นบุตรชายที่รัก ทหารจะยอมตายแทนท่าน


ดาวน์โหลด ppt จดหมายถึง นายทหารใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google