งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนอสมการกำลัง1. ทบทวนอสมการกำลัง1 การหาเซตคำตอบของอสมการ ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนอสมการกำลัง1. ทบทวนอสมการกำลัง1 การหาเซตคำตอบของอสมการ ตัวอย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทบทวนอสมการกำลัง1

3 การหาเซตคำตอบของอสมการ
ตัวอย่าง

4 การหาเซตคำตอบของอสมการ
ตัวอย่าง

5 การหาเซตคำตอบของอสมการ
ตัวอย่าง

6 การหาเซตคำตอบของอสมการ
ตัวอย่าง ย้าย -2x ไป ย้าย 6 มา เอา -1 คูณตลอด -3

7

8 ตัวอย่าง และ และ 2 3

9 2 3

10 การหาเซตคำตอบของอสมการ กำลังสองและสูงกว่า

11 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
1.ปักหลักสร้างสรรค์

12 ตัวอย่าง

13 หน้า X ไม่มีลบ ไม่มีจำนวนลบอยู่ฝั่งX
อสมการสวยงาม หน้า X ไม่มีลบ ไม่มีจำนวนลบอยู่ฝั่งX - + + -4

14 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
2.ปักหลักสร้างสรรค์มากกว่าหน่อย

15 5 -4 - + - + 5 -4

16 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
3.เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน

17 -1คูณ

18 5 -4 - + - + 5 -4

19 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
4.รู้ว่าบวกตัดทิ้ง

20 บวกเสมอ ขึ้นกับตัวนี้
ทบทวน ตัวอย่าง บวกเสมอ ตัดทิ้งไป ขึ้นกับตัวนี้

21 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
5.ทั้งหมดกำลังสองต้องมองให้ดี

22 ทบทวน ตัวอย่าง

23 ทบทวน ตัวอย่าง - +

24 ดูอีกข้อเปรียบเทียบ

25 ทบทวน ตัวอย่าง

26 ทบทวน ตัวอย่าง - +

27 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
6.กำลังจะสูงส่งสักเพียงใดคืนกลับสู่สามัญ

28 กำลังคี่ลดลงเหลือ1 กำลังคู่ลดลงเหลือ2
กำลังคี่ลดลงเหลือ1 กำลังคู่ลดลงเหลือ2

29 ทบทวน ตัวอย่าง

30 ทบทวน ตัวอย่าง - +

31 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
7.หารก็คือคูณแต่...

32

33 - + + 2

34 สมการไม่สวยงาม!!!

35 - + + 2

36

37 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า 8.ดูเหมือนง่ายแต่ก็ง่าย

38 !ทำเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะตัวหารไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือลบ
ย้ายไปคูณ !ทำเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะตัวหารไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือลบ ย้ายไปคูณอีกข้างเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน เราไม่รู้

39 ให้ทำที่ง่ายกว่าคือย้ายมาลบกัน แล้วใช้การบวกลบเศษส่วนพหุนาม

40 ตัวอย่าง

41

42 9 กฎทองคำหลักการแก้อสมการกำลังสองและสูงกว่า
9.สุดยอด

43 ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

44 + + -

45 ดูอีกข้อเปรียบเทียบ

46 จำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบของอสมการ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนอสมการกำลัง1. ทบทวนอสมการกำลัง1 การหาเซตคำตอบของอสมการ ตัวอย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google