งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด 2. นำเสนอรายละเอียดของกระเป๋า 3. ให้หาลักษณะร่วมของข้อมูลที่เสนอ 4. เขียนคำที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด 2. นำเสนอรายละเอียดของกระเป๋า 3. ให้หาลักษณะร่วมของข้อมูลที่เสนอ 4. เขียนคำที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด 2. นำเสนอรายละเอียดของกระเป๋า 3. ให้หาลักษณะร่วมของข้อมูลที่เสนอ 4. เขียนคำที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ ของกระเป๋า 5. เรียบเรียงข้อมูลให้กะทัดรัด แต่ได้ความหมาย ครบถ้วน

3

4

5

6 การให้คำนิยาม (DEFINE) ความหมาย การบอกลักษณะ เฉพาะที่ขาดไม่ได้ ของสิ่งที่กำหนดให้

7 ขั้นตอน 1. ศึกษาองค์ประกอบ / ลักษณะ / สมบัติที่จะนิยาม จากตัวอย่างที่หลากหลาย 2. คัดสมบัติเฉพาะที่ขาดไม่ได้ อันเป็นลักษณะร่วม ของสิ่งนั้น 3. นำสมบัติร่วมนั้นมาเรียบเรียงให้กระทัดรัด สละสลวย


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด 2. นำเสนอรายละเอียดของกระเป๋า 3. ให้หาลักษณะร่วมของข้อมูลที่เสนอ 4. เขียนคำที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google