งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด
2. นำเสนอรายละเอียดของกระเป๋า 3. ให้หาลักษณะร่วมของข้อมูลที่เสนอ 4. เขียนคำที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ ของกระเป๋า 5. เรียบเรียงข้อมูลให้กะทัดรัด แต่ได้ความหมาย ครบถ้วน

2

3

4

5 การให้คำนิยาม (DEFINE)
ความหมาย การบอกลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ ของสิ่งที่กำหนดให้

6 ขั้นตอน 1. ศึกษาองค์ประกอบ/ลักษณะ/สมบัติที่จะนิยาม
จากตัวอย่างที่หลากหลาย 2. คัดสมบัติเฉพาะที่ขาดไม่ได้ อันเป็นลักษณะร่วม ของสิ่งนั้น 3. นำสมบัติร่วมนั้นมาเรียบเรียงให้กระทัดรัด สละสลวย


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม 1. วาดรูปกระเป๋า 1 รูปและให้รายละเอียดของ กระเป๋าที่วาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google