งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

2 ทำอย่างไรครู... จะกระตุ้นปัจจัยภายในของนักเรียนได้
  ทำอย่างไรครู... จะกระตุ้นปัจจัยภายในของนักเรียนได้ ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะมีเป้าหมาย ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะมีความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะรักเรียน

3 ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะใส่ใจในขณะเรียน
ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะขยันทำการบ้าน

4 ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะหมั่นฝึกฝนจนเกิดทักษะ ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะพากเพียรจนบรรลุศักยภาพ ทำอย่างไร.....นักเรียนจึงจะใฝ่ฝันและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ธรรมชาติผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google