งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าว “เมาแล้วขับ” กับศาลทั่วโลก 4. ศาลจีนสั่งประหาร “หนุ่มเมาแล้วขับ” จีน - - 23 กรกฎาคม 2552 ศาลเฉิง ตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัดสิน ประหารชีวิตนายซุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าว “เมาแล้วขับ” กับศาลทั่วโลก 4. ศาลจีนสั่งประหาร “หนุ่มเมาแล้วขับ” จีน - - 23 กรกฎาคม 2552 ศาลเฉิง ตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัดสิน ประหารชีวิตนายซุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าว “เมาแล้วขับ” กับศาลทั่วโลก 4. ศาลจีนสั่งประหาร “หนุ่มเมาแล้วขับ” จีน - - 23 กรกฎาคม 2552 ศาลเฉิง ตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัดสิน ประหารชีวิตนายซุน เหวยหมิง ใน ความผิดก่ออันตรายต่อสาธารณะ โดยขับรถขณะเมาสุราและชนคันอื่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ด้วยกัน

2 ศาลกล่าวว่า นายซุนมีความผิดในข้อหา ก่ออันตรายต่อสาธารณะ แทนที่จะเป็น ข้อหาความผิดเกี่ยวกับจราจร ซึ่งมีโทษ จำคุก 3 ปี ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมของ เขาแสดงถึงเจตนาในการกระทำผิด (He was convicted of "endangering public safety" instead of a "traffic offense" - a lesser charge that usually carries a three-year jail term - because he had been intentional in his behavior.) นายซุนกลายเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะเมา สุราคนแรก ที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตสุด โหดของแดนมังกร

3 ผลการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของนาย ซุนอยู่ที่ 135.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ( สูงกว่า ที่กฎหมายกำหนด คือ 80 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ ) หลังจากศาลตัดสิน นายซุนร้องตะโกนลั่น " ขอโทษ " ต่ออาชญากรรมของตน และ กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน “ ผมจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ ชดเชยแก่ ครอบครัวเหยื่อผู้เสียชีวิต ผมยังหนุ่ม อายุ เพียง 30 ปี สามารถหาเงินชดเชยได้ ” หนังสือพิมพ์เมืองเฉิงตู อ้างคำพูดของนาย ซุน

4 อย่างไรก็ดี คดีนี้ ต่อมาศาลจีนได้ลดโทษ เป็นจำคุกตลอดชีวิต ( ดู ASTV ผู้จัดการ ออนไลน์, 13 ตุลาคม 2552, http://www.manager.co.th/China/View News.aspx?NewsID=9520000121165; http://www.chinadaily.com.cn/china/20 09-09/08/content_8668726.htm) http://www.manager.co.th/China/View News.aspx?NewsID=9520000121165 http://www.chinadaily.com.cn/china/20 09-09/08/content_8668726.htm เรียบเรียงจาก : ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 24 กรกฎาคม 2552, http://www.manager.co.th/China/View News.aspx?NewsID=9530000021963; http://www.chinadaily.com.cn/cndy/20 09-07/25/content_8471594.htm http://www.manager.co.th/China/View News.aspx?NewsID=9530000021963 http://www.chinadaily.com.cn/cndy/20 09-07/25/content_8471594.htm


ดาวน์โหลด ppt ข่าว “เมาแล้วขับ” กับศาลทั่วโลก 4. ศาลจีนสั่งประหาร “หนุ่มเมาแล้วขับ” จีน - - 23 กรกฎาคม 2552 ศาลเฉิง ตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัดสิน ประหารชีวิตนายซุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google