งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรุกราน ( AGGRESSION ) โดย นางสาวธัญญารัตน์ เล้าสิน วัฒนา รัฐศาสตร์การปกครอง ลำดับที่ 82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรุกราน ( AGGRESSION ) โดย นางสาวธัญญารัตน์ เล้าสิน วัฒนา รัฐศาสตร์การปกครอง ลำดับที่ 82."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรุกราน ( AGGRESSION ) โดย นางสาวธัญญารัตน์ เล้าสิน วัฒนา รัฐศาสตร์การปกครอง ลำดับที่ 82

2 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค. ศ.1933 คณะกรรมการ ลดอาวุธ ของ สันนิบาตชาติ ได้ให้คำนิยาม ของการรุกรานว่า รัฐที่ลงมือ กระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อน ดังต่อไปนี้ ถือว่า เป็นการ รุกราน คือ

3 1. ประกาศสงครามกับรัฐอื่น 2. ใช้กำลังทหาร รุกเข้าไป ใน ดินแดน ของรัฐอื่น โดยจะ ประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม 3. ทำการโจมตีดินแดน เรือ หรือ อากาศยานของรัฐอื่น 4. ทำการปิดทะเล หรือท่าเรือของ รัฐอื่น 5. ทำการ สนับสนุน กำลังทหาร ของรัฐ ที่บุกเข้าไป ในรัฐอื่น หรือไม่ทำการป้องกัน การ สนับสนุน ดังว่านั้น

4 หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 คณะกรรมการ ร่างกฎหมาย ระหว่างประเทศ ขององค์การ สหประชาชาติ ก็หยิบยก คำ นิยาม ของคำว่า การรุกราน มา พิจารณา

5 มาตรา 2 ของร่าง ประมวล กฎหมาย ว่าด้วย ความผิด ฐาน ละเมิด ความสงบ เรียบร้อย ที่ คณะกรรมการ ได้ร่างขึ้น ได้ระบุ ถึง การกระทำ อันเป็นการรุกราน กล่าวไว้ว่า

6 1. การรุกราน ให้รวมถึง การระ ทำ บางอย่าง ซึ่งอาจโต้แย้งได้ เช่น การคุกคามว่า จะทำการ รุกราน การเตรียมการ ใช้ กำลังอาวุธ หรือ การก่อความ วุ่นวาย ให้แก่รัฐอื่น และ 2. การรุกราน ไม่รวมถึง การ ป้องกันตัว โดยส่วนรวม หรือ การกระทำ โดยมติ ของ สหประชาชาติ

7 ตามที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ความหมาย ของการรุกรานนั้น ยัง ไม่เป็นที่ยอมรับ ความหมาย ที่น่าจะรัดกุม และ ยอมรับ กันอย่างกว้างขวาง คือ การรุกราน หมายถึง กรณีที่ ประเทศหนึ่ง ใช้กำลังทหาร เข้า ปฏิบัติการ อันละเมิด ต่อข้อผูกพัน ระหว่างประเทศ ทำอันตราย ต่อ อำนาจอธิปไตย และบูรณภาพ แห่ง ดินแดน ของอีกประเทศหนึ่ง

8 กรณีอิตาลี รุกราน เอธิโอเปีย เมื่อปี ค. ศ.1935 กรณีอิตาลี รุกราน เอธิโอเปีย เมื่อปี ค. ศ.1935 เยอรมัน รุกราน โปแลนด์ เมื่อปี ค. ศ.1939 เยอรมัน รุกราน โปแลนด์ เมื่อปี ค. ศ.1939 เยอรมัน รุกรานนอร์เวย์ เดนมาร์ก เมื่อปี ค. ศ.1940 เยอรมัน รุกรานนอร์เวย์ เดนมาร์ก เมื่อปี ค. ศ.1940 และคราวญี่ปุ่น โจมตี เพิล ฮาร์ เบอร์ ฐานทัพเรือ อเมริกัน ที่ ฮาวาย เมื่อปี ค. ศ.1941 เป็นต้น และคราวญี่ปุ่น โจมตี เพิล ฮาร์ เบอร์ ฐานทัพเรือ อเมริกัน ที่ ฮาวาย เมื่อปี ค. ศ.1941 เป็นต้น การกระทำ ที่เป็นการรุกรานที่ ปรากฏ

9 ประเทศผู้รุกราน มักจะไม่ ยอมรับว่า ตนรุกราน แต่มักอ้าง ว่า เป็นการกระทำ เพื่อป้องกัน ตนเอง (self defensc) ซึ่งการ ป้องกันตนเอง กับการรุกราน ประเทศอื่น มีความหมาย คาบ เกี่ยวกัน อย่างใกล้ชิด และ กฎหมาย ระหว่างประเทศ ถือว่า รัฐมีสิทธิ ที่จะป้องกันตนเองได้ รัฐจึงมักจะอ้างสิทธิ ป้องกัน ตนเองเสมอ

10 “ การใช้สิทธิป้องกันตัวเอง ” แต่อีก แง่หนึ่ง ถือว่าเป็น ” การรุกราน ” ถือว่าเป็น ” การรุกราน ” กรณี The Amelia Island ซึ่งเป็น เกาะ ปากแม่น้ำ St.Marys river อัน เป็นดินแดน ของสเปน พวกสลัด ได้ ใช้เกาะนี้ เป็นที่ซุ่มซ่อน และออกรัง ควาญ เรือสินค้า และทำลาย เรือ สินค้า ของอเมริกา อยู่เสมอ สหรัฐ เห็นสเปน ไม่จัดการปราบปราม จึง ส่งกองทหาร เข้าไปปราบปราม พวก สลัด ในเกาะนี้ เสียเอง ทั้งๆ ที่ เกาะ นั้น เป็นดินแดน ของสเปน แต่สหรัฐ อ้างว่า กระทำไป เพื่อป้องกันตนเอง กรณี The Amelia Island ซึ่งเป็น เกาะ ปากแม่น้ำ St.Marys river อัน เป็นดินแดน ของสเปน พวกสลัด ได้ ใช้เกาะนี้ เป็นที่ซุ่มซ่อน และออกรัง ควาญ เรือสินค้า และทำลาย เรือ สินค้า ของอเมริกา อยู่เสมอ สหรัฐ เห็นสเปน ไม่จัดการปราบปราม จึง ส่งกองทหาร เข้าไปปราบปราม พวก สลัด ในเกาะนี้ เสียเอง ทั้งๆ ที่ เกาะ นั้น เป็นดินแดน ของสเปน แต่สหรัฐ อ้างว่า กระทำไป เพื่อป้องกันตนเอง

11 กฎบัตรสหประชาชาติ ได้ รับรอง สิทธิ ป้องกันตนเอง แต่ ได้กำหนด ขอบเขต จำกัด การ ใช้สิทธินี้ ไว้ในวงแคบ กล่าวคือ จะใช้ได้ใน กรณี เกิดการโจมตี โดยกำลังอาวุธ (armed attack) เท่านั้น กรณีอื่นๆ จะ ใช้สิทธิ ป้องกันตนเองมิได้


ดาวน์โหลด ppt การรุกราน ( AGGRESSION ) โดย นางสาวธัญญารัตน์ เล้าสิน วัฒนา รัฐศาสตร์การปกครอง ลำดับที่ 82.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google